Sdílení not po internetu

Aktualizováno před před jedním rokem
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Sdílení not po internetu.

  Musescore.com dovoluje:

  • Zobrazit a poslouchat notové zápisy z rozsáhlého úložiště vytvořeného společenstvím okolo MuseScore.
  • Stáhnout kterýkoli notový zápis v mnoha formátech — MuseScore, MusicXML, PDF, MIDI, MP3.
  • Nahrát vlastní notové zápisy: stanovit a řídit, zda je sdílet veřejně nebo soukromě (přes skrytý odkaz).
  • Seřídit svůj notový zápis s videem YouTube ("Obrazové záznamy s notovými zápisy").

  Poznámka: Účet MuseScore Pro se požaduje u všech notových zápisů, jež nejsou označeny PD (Public Domain) nebo původní ("Original") práce, posledně jmenované taktéž vyžaduje schválení vlastníka notového zápisu.

  Vytvoření účtu

  1. Navštivte MuseScore.com a klepněte na "Vytvořit nový účet". Zvolte uživatelské jméno, zadejte platnou adresu elektronické pošty a stiskněte "Vytvořit nový účet".
  2. Počkejte několik minut na elektronický dopis od podpory MuseScore.com. Pokud žádný dopis nepřišel, prověřte svou složku s nevyžádanou poštou.
  3. Klepněte na odkaz v elektronické poště (e-mail) a navštivte svůj uživatelský profil, kde změňte své heslo.

  Sdílení notového zápisu přímo z MuseScore

  Pro uložení notového zápisu do úložiště na internetu:

  1. Ujistěte se, že je vypnuto tlačítko Ve znějící výšce a že jednotlivé party jsou správně transponovány.
  2. V nabídce vyberte SouborUložit na internet.... Objeví se dialog "Přihlásit se k MuseScore":

   MuseScore: Uložit na internet

  3. Zadejte adresu své elektronické pošty nebo uživatelské jméno u MuseScore a heslo, potom klepněte na OK. Poznámka: Pokud ještě účet u MuseScore nemáte, jeden nejprve vytvořte klepnutím na odkaz "Vytvořit účet". To otevře program prohlížeče a přivede vás na musescore.com/user/register.

  4. Po úspěšném přihlášení se budete moci zadat informace o svém notovém zápisu.

   Zadejte informace o notovém zápisu

   • Název: Název notového zápisu.
   • Popis: Popisný text, který se objeví hned za ním.
   • Udělat notový zápis soukromým: Je-li zaškrtnuto, notový zápis bude moci být zobrazen jen přes soukromý odkaz. Není-li zaškrtnuto, notový zápis bude viditelný všem.
   • Licence: Z vysouvcího seznamu zvolte vhodnou licenci pro kopírovací právot. Poznámka: Licence Creative Commons lidem umožňuje použití notového zápisu od vás s určitými omezeními.
   • Značky: Můžete přidat značky, a tak pomoci s rozpoznáním notových zápisů na MuseScore.com. K oddělení více značek použijte čárky.
  5. V případě že jste svůj notový zápis na internetu uložil již dříve, je tato starší verze automaticky nahrazena novou — v případě potřeby můžete v části dialogu se záznamy změn přidat dodatečné údaje. K tomuto se lze dostat na MuseScore.com v "historii změn" toho notového zápisu. Zrušte zaškrtnutí u Aktualizovat stávající notový zápis pro jeho uložení do úložiště na internetu jako nového notového zápisu.

   Zkontrolovat aktualizace stávajícího notového zápisu

  6. Pokud používáte jinou zvukovou banku, než je ta výchozí, a pokud můžete provést vyvedení do souborového formátu MP3 (u některých linuxových distribucí to tak nemusí být), bude vidět zaškrtávací okénko Nahrát zvuk notového zápisu:
   Nahrát zvuk notového zápisu
   Pokud je zaškrtávací okénko zaškrtnuto, MuseScore zpracuje zvuk notového zápisu za použití nastavení nynějšího syntezátoru/syntetizátoru a zvuk nahraje na MuseScore.com.

  Nahrání notového zápisu na MuseScore.com

  Také můžete notový zápis nahrát přímo na MuseScore.com:

  1. Klepněte na odkaz pro nahrání na MuseScore.com.
  2. Máte stejné volby jako u nabídky Uložit na internet.
  3. Máte také přístup k více informacím, jako je Genre.

  Upravení notového zápisu na MuseScore.com

  Pokud chcete na MuseScore.com provádět ve vašem notovém zápisu změny, upravte soubor MuseScore ve svém vlastním počítači, uložte jej a udělejte následující:

  • Pokud jste původně notový zápis sdílel přímo z notačního editoru MuseScore, jednoduše znovu jděte na SouborUložit na internet… a aktualizujte notový zápis uložený do internetového úložiště.
  • Pokud jste původně notový zápis nahrál přes nahrávací stránku na MuseScore.com, potom musíte pro aktualizaci takto do internetového úložiště uloženého notového zápisu následovat tyto kroky:
   1. Jděte na stránku s notovým zápisem na MuseScore.com.
   2. Klepněte na třítečkovou nabídku (výpustka) napravo a vyberte "Aktualizovat tento notový zápis".
   3. Ve formuláři můžete nahrát soubor s nahrazujícím notovým zápisem jakož i změnit doprovodnou informaci a nastavení soukromí.

  Přepnutí na přímý způsob aktualizace notového zápisu v internetovém úložišti

  Je o mnoho pohodlnější aktualizovat notové zápisy uložené na internetu přímo v notačním editoru MuseScore než notový zápis upravovat ručně na stránce s tímto notovým zápisem. Následujte dále uvedené kroky, pokud jste notový zápis původně nahrál přes nahrávací stránku a nyní chcete přepnout na přímý způsob aktualizace:

  1. Jděte na stránku s notovým zápisem na MuseScore.com a zkopírujte adresu (URL).
  2. Otevřete soubor s notovým zápisem ve svém počítači s MuseScore.
  3. V nabídce vyberte SouborVlastnosti notového zápisu... a adresu (URL) vložte do pole "zdroj".

  Nyní vždycky, když chcete aktualizovat notový zápis uložený v internetovém úložišti, jednoduše jděte do SouborUložit na internet....

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.