Výběrové režimy

Aktualizováno před před jedním měsícem
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Selecting elements

  Předměty v notovém zápisu — jako jsou noty, takty, artikulace atd. — je možné vybrat několika způsoby: (1) jednotlivě, (2) jako souvislý (nepřerušovaný) rozsah, nebo (3) jako nesouvislý (přerušovaný) seznam.

  Výběr jednoho předmětu

  Většinu předmětů v notovém zápisu je možné vybrat jedním klepnutím na ně v normálním režimu.

  Výběr jedné noty

  Poznámka: Když vyberete jednu notu, a potom ji zkopírujete a vložíte, zkopírujete a vložíte jen výšku tónu — nikoli dobu trvání nebo jiné vlastnosti (např. bez nožiček). Ke zkopírování celé noty, včetně všech vlastností, musíte podržet klávesu Shift — jako se to dělá při výběru akordu (níže).

  Výběr akordu

  • V normálním režimu stiskněte a držte Shift, pak klepněte na notovou hlavičku v akordu.

  Výběr jednoho taktu

  • Klepněte na prázdné místo v taktu.

  Poznámka: Na to, jak vybrat řadu po sobě jdoucích taktů, se podívejte ve Vybrání pomocí klávesy Shift a Vybrání pomocí klávesy Shift + klepnutí (níže).

  Výběr překrývajícího se prvku

  Pro vybrání prvku ze skupiny překrývajících se prvků:

  • Držte Ctrl a klepněte, dokud není požadovaný prvek vybrán.

  Výběr souvislého rozsahu předmětů

  Je několik způsobů, jak vybrat souvislý (nepřerušovaný) rozsah not, akordů nebo taktů:

  1. Vybrání pomocí klávesy Shift

  1. Ujistěte se, že nejste v normálním režimu;
  2. Vyberte první notu, akord, pomlku nebo takt v rozsahu. Výběr můžete rozšířit nahoru nebo dolů do sousedních notových osnov, je-li to potřeba, pomocí Shift+ nebo ;
  3. Potom vyberte jednu z následujících voleb:
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden akord doprava: Stiskněte Shift+.
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden akord doleva: Stiskněte Shift+.
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden takt doprava: Stiskněte Shift+Ctrl+ (macOS: Shift+Cmd+).
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden takt doleva: Stiskněte Shift+Ctrl+ (macOS: Shift+Cmd+).
   • Pro postoupení ve výběru po začátek řádku: Stiskněte Shift+Home (macOS: Shift+Fn+).
   • Pro postoupení ve výběru po konec řádku: Stiskněte Shift+End (macOS: Shift+Fn+).
   • Pro rozšíření výběru po začátek notového zápisu: Stiskněte Shift+Ctrl+Home (macOS: Shift+Cmd+Fn+).
   • Pro rozšíření výběru po konec notového zápisu: Stiskněte Shift+Ctrl+End (macOS: Shift+Cmd+Fn+).

  2. Vybrání pomocí klávesy Shift + klepnutí

  Pro výběr rozsahu not nebo pomlk:

  1. Ujistěte se, že nejste v normálním režimu;
  2. Klepněte na první notu nebo pomlku v rozsahu;
  3. Stiskněte a držte klávesu Shift, potom klepněte na poslední požadovanou notu nebo pomlku.

  Poznámka: Poslední vybraný prvek může být ve stejné notové osnově nebo notových osnovách nad nebo pod začáteční notou/pomlkou. Všechny vybrané předměty budou uzavřeny uvnitř modrého obdélníku, včetně souvisejících linek a artikulací (ale ne volt). Operaci můžete zopakovat, abyste vybraný rozsah rozšířil, jak potřebujete.

  Výběr rozsahu taktů
  1. Klepněte na prázdné místo v prvním požadovaném taktu;
  2. Podržte klávesu Shift, potom klepněte na místo v posledním taktu požadovaného rozsahu.

  Poznámka: Stejně jako u výběru not může být rozsah rozšířen svisle i vodorovně.

  3. Vybrání tažením

  Tento postup lze použít k výběru not nebo pomlk, nebo, nezávisle, k vybrání značek, které nejsou notami, jako jsou tečky staccata, text písně atd.:

  • Stiskněte a držte klávesu Shift, potom ukazovátko myši táhněte přes požadovaný rozsah.

  4. Vybrání všeho

  Tento postup vybere celý notový zápis včetně not, pomlk a souvisejících prvků. Použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte Ctrl+A (macOS: Cmd+A).
  • V hlavní nabídce vyberte ÚpravyVybrat vše.

  5. Vybrání hudebního oddílu

  Tento postup se používá při výběru hudebního oddílu — oblasti notového zápisu začínající a/nebo končící zalomením hudebního oddílu:

  1. Klepněte na prázdné místo v taktu v hudebním oddílu;
  2. V hlavní nabídce vyberte ÚpravyVybrat hudební oddíl.

  Poznámka: Podívejte se na Kopírování a vkládání: Filtr výběru jak zakázat určitým druhům prvků, aby byly vybrány ve výběru rozsahu.

  Výběr seznamu prvků

  Pro vybrání seznamu (nebo nesouvislého (přerušovaného) rozsahu) prvků notového zápisu:

  1. Klepněte na první prvek;
  2. Podržte klávesu Ctrl (macOS: Cmd) a postupně, jeden po druhém, klepejte na požadované dodatečné prvky.

  Poznámka: Tento postup nelze použít při výběru taktů. Použijte místo toho výběr jednoho taktu nebo výběr [rozsahu(#shift-click-selection).

  Výběr všech podobných

  Pro vybrání všech prvků určitého druhu (např. všech taktových čar, všech textových prvků, všech značek pro staccato):

  1. Vyberte prvek;
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vybrat…;
  3. Je dostupných několik voleb:
   • Všechny podobné prvky: Vybere všechny prvky v notovém zápisu podobné vybranému předmětu.
   • Všechny podobné prvky v téže notové osnově: Vybere všechny prvky ve stejné notové osnově podobné vybranému předmětu.
   • Všechny podobné prvky ve zvoleném rozsahu: Použije se, jen když byl vybrán rozsah. Vybere všechny prvky v rozsahu podobné vybranému předmětu.
   • Více...: Otevře dialog, který vás nechá jemně doladit více voleb. Pokud jste například vybral notovou hlavičku, dialog bude vypadat asi tak nějak:
    Dialog: Vybrat / Více...
    Vybrat
   • Stejné notové hlavičky: V tomto příkladu budou vybrány notové hlavičky pouze stejné skupiny;
   • Stejné výšky not: Budou vybrány notové hlavičky pouze stejné výšky tónu;
   • Na stejné struně: (jen tabulatura) Vybere značky pro pražce na stejné struně.
   • Stejné typy: Budou vybrány všechny notové hlavičky (všech skupin);
   • Stejné délky: Budou vybrány notové hlavičky pouze stejné doby trvání;
   • Stejné názvy not: Budou vybrány notové hlavičky s tímto názvem ve všech oktávách;
   • Ve stejné osnově: Budou vybrány notové hlavičky pouze v téže notové osnově.
   • Ve stejném hlase: Vybere všechny noty v témže hlase.
   • Ve výběru:
   • Ve stejném notovém systému:
    Činnost
   • Nahradit výběr: Výchozí volba — začne výběr od začátku;
   • Přidat do výběru: Ponechá vše, co jste již vybral, a přidá k tomu nynější výběr;
   • Hledat ve výběru:
   • Odebrat z výběru: Ponechat vše, co jste již vybral, ale odebrat z toho nynější výběr.

  K čemu jsou výběry užitečné

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.