Zarovnání prvků

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Zarovnání prvků.

Při tažení prvku:

  • Pro omezení pohybu na jen vodorovný: Klepněte a prvek držte, stiskněte Ctrl, pak prvek táhněte doleva nebo doprava.
  • Pro omezení pohybu na jen svislý: Klepněte a prvek držte, stiskněte Shift, pak prvek táhněte nahoru nebo dolů.

Přichytávání k mřížce

Přichytávat k mřížce je vlastnost, která umožňuje tažení prvku v přesných krocích — užitečná pro jeho přesné umístění.

Tlačítka pro přichytávání k mřížce

Pro povolení přichytávání k mřížce vyberte prvek a klepněte na jedno nebo obě tlačítka pro přichytávání k mřížce umístěná ve správci napravo od polí pro vodorovné (X) a svislé (Y) posunutí. Potom můžete prvek táhnout v krocích rovnajících se rozestupům v mřížce. Výchozí hodnota je 0,5 jednotky mezery (sp).

Pro změnu rozestupů v mřížce:

  1. Klepněte ve správci pravým tlačítkem myši na kterékoli z tlačítek pro přichytávání k mřížce a vyberte Nastavit mřížku.
  2. Podle potřeby nastavte hodnoty pro vodorovné a svislé rozestupy v mřížce. Všimněte si, že toto nastavení je vyjádřeno zlomkem.

Poznámka: Ve výsledku půjde o pohyb prováděný v krocích (stejné krokování jako při používání kolečka myši ve správci souborů).

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.