Hlasy

Aktualizováno před před jedním rokem
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Hlasy.

  Hlas je notová linka nebo part, jenž může mít svůj vlastní rytmus nezávisle na jiných hlasech ve stejné notové osnově. Hlasům se někdy v jiných notačních programech říká "vrstvy" .

  V každém řádku notové osnovy lze mít až 4 hlasy . Ve vícehlasém taktu má hlas 1 (a hlas 3) obvykle noty s nnožičkami nahoru a hlas 2 (a hlas 4) má noty s nožičkami dolů.

  Notová osnova s několika hlasy

  Dodatek: Dejte pozor na to, abyste si nepletli pojetí hlasů MuseScore (1, 2, 3, 4) s pořadím hlasů v notách s hlasy SATB (soprán, alt, tenor, bas):

  • V otevřeném notovém zápisu SATB (kde se používají čtyři notové osnovy pro čtyři hlasy), použijte (MuseScore) hlas 1 v každé notové osnově.
  • V uzavřeném notovém zápisu SATB (kde jsou pro čtyři hlasy použity dvě notové osnovy, např. jako ve zpěvnících), použijte jen (MuseScore) hlasy 1 a 2 pro oba horní a dolní notové osnovy.
  • Není potřeba používat (MuseScore) hlasy 3 a 4, dokud v téže notové osnově nejsou více než dva party. To znamená, že v basovém klíči “zavřeného notového zápisu”, tenor je hlas 1 a bas je hlas 2 — začátečníci bas často bez rozmýšlení přiřadí k hlasu 1, čehož výsledkem je záměna směru nožiček, nebo přiřadí tenor k hlasu 3 a bas k hlasu 4, což potom vede ke zmatení pomlk objevivších se v hlase 1 (což není možné smazat).

  Jak jsou hlasy zobrazeny

  Vybráním části notového zápisu se každý hlas zvýrazní jinou barvou: hlas 1 modrou, hlas 2 zelenou, hlas 3 oranžovou a hlas 4 fialovou.

  Obarvené hlasy

  Kdy použít hlasy

  • Když je potřeba, aby šly nožičky not v akordu v jedné notové osnově v opačných směrech.
  • Když je potřeba mít noty s různou dobou trvání v jedné notové osnově přehrávány současně.

  Jak zadat noty v různých hlasech

  Následující pokyny ukazují, jak zapsat úryvek not do dvou různých hlasů:

  1. Nejprve zadejte noty hlasu 1: Ujistěte se, že jste v režimu zápisu not: tlačítko pro hlas 1 v nástrojovém panelu se zvýrazní modře. Volič hlasu Nejprve zadejte noty horního hlasu. Při zápisu mohou nožičky některých not směřovat dolů, ale jejich směr se po přidání druhého hlasu automaticky obrátí.

   Následující výtah ukazuje sopránovou notovou osnovu, v níž jsou zadány pouze noty hlasu 1:

   Noty hlasu 1

  2. Přesuňte ukazatel zpět na začátek hudebního oddílu: Po dokončení vkládání not hudebního oddílu hlasu 1 stiskněte opakovaně klávesu kpro přesunutí ukazatele notu po notě zpět na první notu hudebního oddílu; nebo případně použijte Ctrl+ (macOS:Cmd+) pro přesunutí ukazatele zpět postupně vždy o jeden takt. Nebo ještě také můžete jednoduše ukončit režim zápisu not (stiskněte Esc) a klepněte přímo na první notu.

  3. Zadejte noty hlasu 2: Ujistěte se, že jste v režimu zápisu not a že je vybrána nota hlasu 1 na začátku hudebního oddílu. Klepněte na tlačítko "Hlas 2" Tlačítko pro hlas 2 (v nástrojovém panelu napravo), nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+Alt+2 (macOS: Cmd+Alt+2). Zadejte všechny noty dolního hlasu (všechny noty, jejichž nožičky jdou dolů).

  Následující obrázek ukazuje příklad výše po přidání not hlasu 2:
  Hlasy 1 a 2

  Smazání a skrytí pomlk

  Všechny pomlky lze v případě potřeby učinit neviditelnými: Vyberte požadovanou pomlku(y) a stiskněte V, zrušte zaškrtnutí "Viditelná" ve správci. Pomlky v hlasech 2, 3 nebo 4 (ale ne v hlase 1) je možné smazat (jejich vybráním a stisknutím klávesy Delete), nedoporučuje se to však: místo toho je udělejte neviditelnými.

  Pomlku v hlasu 1 je možné smazat jedině odstraněním té části taktu z notového zápisu: podívejte se na Odstranění vybraného úseku; nebo na Smazání taktu(ů).

  Obnovení smazaných pomlk

  Pokud byla pomlka smazána v hlasech 2-4, budete ji muset obnovit, předtím než v tom hlasu na té době budete moci zadat notu (tento problém může nastat například v zavedených souborech XML nebo MIDI). Nejjednodušší cestou, jak takový takt opravit, je vyměnit ten hlas dvakrát s hlasem 1. Na přesný postup se podívejte v Výměna hlasů s notami (níže).

  Výměna hlasů s notami

  Pro prohození not mezi kterýmikoli dvěma hlasy:

  1. Vyberte jeden nebo více souvislých taktů (nebo rozsah not);
  2. V hlavní nabídce vyberte NástrojeHlasy;
  3. Vyberte volbu pro dva hlasy, jež chcete vyměnit.

  Poznámky: (a) Výběr může zahrnout obsah kteréhokoli hlasu (všech hlasů), ale najednou budou zpracovány pouze dva. (b) Pokud vyberete částečný hlas, operace se nicméně použije na celý takt.

  Přesunutí not do jiného hlasu (bez prohození)

  Také můžete noty přesunout z jednoho do jiného hlasu (bez prohození not):

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu zápisu not.
  2. Vyberte jednu nebo více notových hlaviček (v kterémkoli z hlasů).
  3. Klepněte na cílový hlas v nástrojovém panelu pro zápis not nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+Alt+1–4 (macOS: Cmd+Alt+1-4).

  Poznámka: Aby byl přesun úspěšný, je třeba splnit následující podmínky:

  • Akord v cílovém hlasu musí mít stejnou dobu trvání jako nota, která se tam má přesunout.
  • Jinak, pokud je cílový hlas zabírán pomlkou, musí v něm být dostatečná doba trvání pro umístění přesunuté noty.
  • Noty nemají být spojeny ligaturou.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.