Ligatury

Aktualizováno před před jedním rokem

  Ligatura je oblouková čára mezi dvěma notami o stejné výšce tónu, která naznačuje, že se mají hrát jako jedna spojená nota (podívejte se na vnější odkazy níže). Ligatury jsou obyčejně vytvářeny mezi sousedními notami ve stejném hlasu, ale MuseScore podporuje i ligatury mezi notami, které spolu nesousedí, a mezi notami v různých hlasech.

  V režimu zápisu not, pokud stanovíte ligaturu okamžitě po zadání noty nebo akordu, program automaticky vytvoří správné cílové noty, aby šly s ligaturami. Nebo můžete ligatury vytvořit jednoduše "po zápisu", mezi stávajícími notami.

  Poznámka: Ligatury, které spojují noty stejné výšky tónu, se nemají zaměňovat s legaty, které spojují noty různých výšek tónů a vyjadřují členění za sebou jdoucích tónů legata.

  Přidání ligatur v režimu zápisu not

  Následující příkaz přidá k vybranému akordu stejný svátaný akord.

  1. Ujistěte se, že je vybrána nota (to jest, že je zvýrazněna). Může to být jedna nota, nebo část akordu.
  2. V případě potřeby vyberte dobu trvání noty pro následující notu(y) (podívejte se ale na "Poznámku" níže).
  3. Stiskněte + nebo tlačítko pro svázání (ligaturu): Tlačítko pro svázání (ligaturu) .

  Poznámka: Tato klávesová zkratka pracuje, jak je to popsáno výše, jen když vybranou notu nenásleduje žádný akord. Pokud takový akord následuje, potom se doba trvání přehlíží a svázaná nota je místo toho přidána k následujícímu akordu.

  Přidání ligatur v normálním režimu

  Postup 1

  1. Vyberte v "začátečním" akordu jednu nebo více notových hlaviček.

   Vybrána první nota

  2. Stiskněte +, nebo tlačítko pro svázání (ligaturu) v nástrojovém panelu: Tlačítko pro svázání (ligaturu) :

   Svázat se sousední notou .

  Ligatury budou vytvořeny mezi vybranými notami a další dostupnou notou (dostupnými notami) o stejné výšce tónu.

  Pro odstranění svázaných not (ligatur), od MuseScore 3.3.3, použijte stejný příkaz (přepnutí).

  Postup 2

  Tento postup sváže všechny noty v "začátečním" akordu (kde je to možné):

  1. Vyberte nožičku "začátečního" akordu;
  2. Stiskněte +, nebo tlačítko pro svázání (ligaturu) v nástrojovém panelu: Tlačítko pro svázání (ligaturu) .

  Ligatury budou vytvořeny mezi všemi notami ve vybraném akordu a následujícími notami o stejné výšce tónu.

  Pro odstranění svázaných not (ligatur), od MuseScore 3.3.3, použijte stejný příkaz (přepnutí).

  Přidání dalších svázaných not k předtím svázanému akordu

  Občas může být potřeba vrátit se ke stávajícímu svázanému akordu za účelem přidání jedné nebo více dalších svázaných not. V takovém případě se použije jiný příkaz. Například:

  add_tied_notes_1.png

  1. Přidání dalších not k prvnímu akordu. Například.
   add_tied_notes_2.png
  2. V režimu zápisu not, a se všemi notami v prvním akordu vybranými, stiskněte Alt++. Odpovídající noty jsou přidány k následujícímu akordu a tyto další noty jsou svázány:
   add_tied_notes_3.png

  Přidání ligatur k notám primy

  K vytvoření ligatur mezi notami primy je požadováno zvláštní řešení:

  1. Vytvořte první notu jako obvykle;
  2. Všechny dodatečné noty primy se mají přidat v intervalu jiném než prima: např. sekunda, tercie, kvarta atd.
  3. Vytvořte svázaný akord (jak je to ukázáno výše): např.
   Svázané ne-primy
  4. Přesuňte notu(y) primy do umístění: např.
   Svázané primy

  Obrácení ligatury

  X obrátí směr vybrané ligatury, shora noty dolů a obráceně.

  Podívejte se také na

  Legato

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.