Artikulace a ozdoby

Aktualizováno před před 4 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Artikulace a ozdoby.

  Ucelenou sbírku značek lze nalézt v palette Artikulace v rozšířené pracovní ploše:

  Artikulace

  a v paletě Ozdoby (rozšířená pracovní plocha):

  Ozdoby

  Také je tu zkrácená verze Artikulace je v základní pracovní ploše.

  Artikulace v základní pracovní ploše

  Artikulace

  Artikulace jsou značky přidané do notového zápisu, aby ukázaly, jak se má nota nebo akord hrát. Hlavními značkami v této skupině jsou:

  • Koruny
  • Staccato
  • Mezzostaccato/Portamento
  • Staccatissimo
  • Tenuto
  • Akcent (sforzato)
  • Silný akcent (marcato)

  Jsou zahrnuty i zvláštní artikulace pro smyčcové a drnkací strunné nástroje, dechové nástroje a tak podobně.

  Ozdoby

  Ozdoby zahrnují:

  • Náraz (mordent), převrácený mordent, trylkové ozdoby
  • Trylky
  • Obaly
  • Vytáhnutí

  Poznámka: Opory (appoggiatura, dlouhý příraz) a přírazy (acciaccatura, krátká appoggiatura, krátká opora) lze najít v paletě ozdobné noty.

  Přidání artikulace nebo ozdoby

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte notu nebo rozsah not, potom klepněte na značku v paletě (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore předcházejících 3.4).
  • Značku přetáhněte z palety na notovou hlavičku.

  Přidání posuvky k ozdobě

  Pro použití posuvky ke stávající ozdobě, jako je trylek:

  1. Vyberte notu, ke které je ozdoba připojena;
  2. Otevřete v hlavní paletě část se symboly;
  3. Vyhledejte a v notovém zápisu použijte požadovanou posuvku (malé posuvky je možné najít pomocí hledaného pojmu, jako je "číslovaný bas");
  4. Posuvku přetáhněte na polohu (nebo přemístěte pomocí klávesové zkratky nebo správce).

  Přidání koruny k taktové čáře

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte taktovou čáru, potom v paletě klepněte na značku pro korunu (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore předcházejících 3.4).
  • Přetáhněte značku pro korunu z palety na taktovou čáru v notovém zápisu.

  Poznámka: Toto neovlivňuje přehrávání.

  Klávesové zkratky

  Klávesové zkratky lze upravit v nastavení MuseScore.

  Upravení polohy

  Okamžitě po přidání artikulace nebo ozdoby z palety je značka automaticky vybrána: Může být potom posunuta nahoru nebo dolů z klávesnice, jak následuje:

  • Stiskněte klávesu s šipkou nahoru/dolů pro jemné polohování (0,1 jednotky mezery najednou);
  • Stiskněte Ctrl+ nebo Ctrl+ (macOS: Cmd+ or Cmd+) pro větší upravení svisle (1 jednotka mezery najednou).
  • Pro převrácení značky na druhou stranu noty (kde je to vhodné) ji vyberte a stiskněte X.

  Pro povolení úprav ve všech směrech z klávesnice:

  1. Vstupte do režimu úprav na značce;
  2. Tiskněte klávesy šipek pro jemné polohování (0,1 jednotky mezery najednou); nebo stiskněte Ctrl+šipka (macOS: Cmd+šipka) pro větší upravení (1 jednotka mezery najednou).

  Ve správci můžete změnit i hodnoty vodorovného a svislého posunu. Pro umístění více než jedné značky najednou vyberte požadované značky a ve správci upravte hodnoty posunu.

  Poznámka: Značku je možné přemístit také klepnutím a tažením, pro přesnější ovládání však použijte postupy popsané výše.

  Vlastnosti artikulací a ozdob

  Mohou být upraveny v části správce artikulace a mohou zahrnout:

  • Umístění: Nad nebo pod notovou osnovou.
  • Směr: Automaticky / Nahoru / Dolů.
  • Ukotvení: Upravit svislé umístění značky.
  • Protáhnutí času: Pro koruny, upravit délku přestávky.
  • Styl ozdoby: Výchozí nebo barokní.
  • Přehrávat: Zapnout nebo vypnout přehrávání.

  Na vlastnosti vytáhnutí se podívejte ve vytáhnutí.

  Dodatečná nastavení celkového stylu artikulací a ozdob naleznete v artikulace a ozdoby.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.