Vytáhnutí

Aktualizováno před před jedním rokem

  Vytáhnutí různých druhů lze vytvořit pomocí nástroje pro vytáhnutí Značka pro vytáhnutí v paletě . Naleznete jej v paletě artikulace rozšířené pracovní plochy. Kterékoli z vytáhnutí použitých v notovém zápisu je možno upravit v části správce Vytáhnutí.

  Použití vytáhnutí

  Pro použití jednoho nebo více vytáhnutí na notový zápis použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte jednu nebo více not a dvakrát klepněte na značku pro vytáhnutí v paletě.
  • Táhněte značku pro vytáhnutí z palety na notu.

  Upravení vytáhnutí

  Vlastnosti textu a linky

  1. Vyberte vytáhnutí;
  2. Upravte následující vlastnosti v části správce Vytáhnutí:
   • Tloušťka linky.
   • Písmo, Velikost, Styl: Vlastnosti textu.
   • Přehrávat (zaškrtávací okénko): Zda vytáhnutí ovlivní přehrávání nebo neovlivní.

  Celkové vlastnosti textu a linky pro všechna vytáhnutí v notovém zápisu lze upravit v FormátStyl...Vytáhnutí.

  Tvar a šířka vytáhnutí

  Verze 3.4 a novější

  1. Ujistěte se, že vytáhnutí je vybráno.
  2. V části "Vytáhnutí" správce použijte vysouvací seznam Typ efektu. V něm vyberte z řady přednastavení. Výchozí volbou je "Vytáhnutí".
  3. V grafickém zobrazení vytáhnutí ve správci proveďte upravení, jak potřebujete: podívejte se na upravení grafického zobrazení (níže).

  Verze starší než 3.4

  1. Vyberte vytáhnutí a ve správci klepněte na Vlastnosti; jinak klepněte pravým tlačítkem myši na vytáhnutí a vyberte "Vlastnosti vytáhnutí".
   Vlastnosti vytáhnutí
  2. Vyberte z řady přednastavení v Typ vytáhnutí. Výchozí volbou je "Vytáhnutí".
  3. V grafickém zobrazení vytáhnutí ve správci proveďte upravení, jak potřebujete: podívejte se na upravení grafického zobrazení (níže).
  Upravení grafického zobrazení

  Vytáhnutí je představováno grafem skládajícím se z šedých čar spojujících modré čtverečky coby uzly (podívejte se na obrázek výše). Sklon čáry označuje druh vytáhnutí:

  • Náběh nahoru = vytáhnutí nahoru
  • Sjezd dolů = vytáhnutí dolů
  • Vodorovná čára = držení

  Svislá osa grafu představuje množství, o které je výška tónu vytahována nahoru nebo dolů: jedna jednotka se rovná čtvrťové notě: dvě jednotky půltónu, čtyři jednotky celému tónu a tak dále. Vodorovná osa grafu označuje délku vytáhnutí: každý dílek šedé čáry v grafu se v notovém zápisu táhne po 1 mezeru (sp) (vzdálenost mezi dvěma linkami notové osnovy).

  AVytáhnutí se mění přidáním nebo smazáním modrých čtverečků v grafu:

  • Pro přidání uzlu v grafu klepněte na prázdný průsečík.
  • Pro smazání uzlu na něj klepněte.

  Přidání uzlu vytáhnutí prodlouží o 1 sp (mezeru); smazání uzlu vytáhnutí zkrátí o 1 sp (mezeru). Body začátku a konce vytáhnutí lze posunout jen nahoru a dolů.

  Upravení výšky

  Výška značky pro vytáhnutí je upravena automaticky, takže se text objevuje pouze nahoře notové osnovy. Tuto výšku lze, pokud je to třeba, upravit, takto:

  1. Vytvořte další notu svisle nad notou (zkrácením linky) nebo pod notou (prodloužení linky), na níž chcete, aby vytáhnutí začalo.
  2. Vytáhnutí použijte na vytvořenou notu.
  3. Pro upravení výšky vytáhnutí tuto vytvořenou notu posuňte svisle, aby značka pro vytáhnutí dostala požadovanou výšku.
  4. Táhněte značku pro vytáhnutí do správné polohy (k původní notě).
  5. Označte vytvořenou jako notu neviditelnou a tichou (pomocí správce).

  Upravení polohy

  Pro upravení polohy použijte jeden z následujících postupů:

  • Táhněte značku pro vytáhnutí pomocí myši.
  • Klepněte na značku a upravte vodorovné a svislé posuny ve správci.
  • Dvakrát klepněte na značku; nebo na ni klepněte a stiskněte Ctrl+E (macOS: Cmd+E); nebo na značku klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Upravit prvek". Potom použijte klávesy šipek pro jemné polohování (0,1 mezery (sp) současně); nebo Ctrl+šipka (macOS: Cmd+šipka) pro větší úpravy (1 mezera (sp) současně).

  Vlastní vytáhnutí

  Poté co bylo vytáhnutí v notovém zápisu vytvořeno, může být uloženo pro budoucí použití přetažením a upuštěním jeho značky na paletu, zatímco podržíte klávesy Ctrl+Shift (macOS: Cmd+Shift). Podívejte se na vlastní pracovní plocha.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.