Pracovní plochy

Aktualizováno před před jedním rokem
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Pracovní plochy.

  Pracovní plocha se skládá z několika součástí. Tou hlavní je oblast s paletami umístěná nalevo od okna s dokumentem.

  Pracovní plocha

  Každá paleta je složka obsahující (obyčejně související) hudební značky, jež lze použít v notovém zápisu.

  • Pro otevření nebo zavření palety: Klepněte na šipku vedle názvu palety nebo dvakrát klepněte na název palety (ve verzích předcházejících MuseScore 3.3 klepněte jednou buď na šipku nebo na název palety).

  Pro zobrazení nebo skrytí oblasti s paletami na pracovní ploše:

  • Stiskněte F9; nebo v hlavní nabídce vyberte PohledPalety.

  MuseScore poskytuje dvě přednastavené pracovní plochy: Základní (výchozí volba) a Rozšířená (verze s více paletami a značkami). Tyto obsahují značky vytažené z různých částí hlavní palety. Nadto můžete vytvářet své vlastní pracovní plochy (níže).

  Přepínání mezi pracovními plochami

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte novou pracovní plochu v rozevírací nabídce. Tato je umístěna buď napravo od nástrojového panelu pro zápisu not (ve verzi 3.3 a novější); nebo dole na panelu pracovní plochy (ve verzích předcházejících 3.3).
  • V hlavní nabídce vyberte PohledPracovní plochy a klepněte na jednu z voleb.

  Ukotvení/Odkotvení

  Na to, jak ukotvit nebo zrušit ukotvení pracovní plochy, se podívejte v postranních panelech.

  Vytvoření nové pracovní plochy

  Pro vytvoření nové pracovní plochy:

  1. Vyberte stávající pracovní plochu (použijte volbu pro přepnutí mezi pracovními plochami, je-li to potřeba);
  2. Klepněte na tlačítko + (vedle rozbalovacího seznamu), jež zobrazí následující dialog:
   Dialog pro vytvoření nové pracovní plochy
   Poznámka: Toto lze taktéž otevřít v nabídce: PohledPracovní plochaNová;
  3. Zadejte název pro novou pracovní plochu;
  4. zaškrtněte součásti, jež chcete mít připojeny do pracovní plochy, totiž:
   • Nástrojové panely: Umožní přizpůsobit zobrazení nástrojových tlačítek a pořadí, v němž jsou zobrazena. K tomuto přistoupíte přes PohledNástrojové panelyPřizpůsobit nástrojové panely.
   • Panel nabídky: Umožní měnit nabídky a položky v nabídce zobrazené v panelu nabídky. ZATÍM NEPROVEDENO;
   • Součásti uživatelského rozhraní: Ukládá informace s pracovní plochou o poloze součástí uživatelského rozhraní (grafické uživatelské rozhraní), a zda jsou otevřené či nikoli. (např. správce, časová osa);
   • Nastavení uživatelského rozhraní: Ukládá nastavení vybraná pro prvky uživatelského rozhraní v ÚpravyNastavení, jako například nastavení vzhledu;
  5. Stiskněte Uložit. Nová pracovní plocha je přidána do panelu.

  Upravení pracovní plochy

  Poznámka: Ve verzích předcházejících MuseScore 3.3, je možné upravovat jen nové pracovní plochy — základní a rozšířená pracovní plocha jsou pouze přednastaveními. Podívejte se na vytvoření nové pracovní plochy.

  • Na to, jak změnit zobrazení palety se podívejte v nabídka k paletě.

  • Na to, jak změnit obsah palety se podívejte v vlastní palety.

  • Pro změnu celkového zobrazení pracovní plochy: Vyberte PohledPracovní plochaUpravit. Toto zobrazí okno se stejnými volbami jako dialog vytvořit novou pracovní plochu (výše).

  Uložení vlastní pracovní plochy

  Všechny v pracovních plochách provedené změny jsouautomaticky uloženy do programu (není potřeba nic dalšího dělat). Každá vlastní pracovní plocha je uložena jako samostatný soubor ve složce s názvem "pracovní plochy." V různých operačních systémech je uložen takto:

  • Windows: C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\MuseScore\MuseScore3\(actually %LOCALAPPDATA%\MuseScore\MuseScore3)
  • macOS: ~/Library/Application\ Support/MuseScore/MuseScore3/.
  • Linux: ${XDG_DATA_HOME:-~/.local/share}/MuseScore/MuseScore3/.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.