Trámce

Aktualizováno před před 2 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Trámce.

  Upravení automaticky nastavených trámců not

  Ve výchozím nastavení MuseScore trámce not nastavuje automaticky podle nastavení v dialogu Vlastnosti taktového označení . Na to, jak změnit tento automatický vzor nastavování trámců not se podívejte v změna výchozích trámců.

  Změna trámců jednotlivých not

  MuseScore taktéž umožňuje potlačení výchozího trámce kterékoli noty pomocí značek pro trámce v paletě Trámce "základní" nebo "rozšířené" pracovní plochy:

  Paleta s trámci (rozšířen pracovní plocha)

  Pro změnu jednoho nebo více trámců not (s výjimkou vidlicovitých trámců vysvětlených níže) použijte jeden z následujících postupů:

  • Táhněte a upusťte značku pro trámec z palety Trámce na notu v notovém zápisu.
  • Vyberte jednu nebo více not v notovém zápisu a klepněte na požadovanou značku pro trámec v paletě Trámce (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore před 3.4).

  Pro použití vidlicovitých trámců not použijte jeden z následujících postupů:

  • Táhněte a upusťte značku pro vidlicovitý trámec z palety Trámce na trámec noty v notovém zápisu.
  • Vyberte jeden nebo více notových trámců v notovém zápisu, potom klepněte na značku pro vidlicovitý trámec v paletě Trámce (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore před 3.4).

  Poznámky: (1) Vidlicovité trámce mohou používat 2 nebo 3 linky v závislosti na tempu a požadované rychlosti změny; (2) Pro vytvoření dvoulinkového vidlicovitého trámce musíte začít s nepřerušeným tahem trámcem spojených šestnáctinových not; (3) Pro vytvoření třílinkového vidlicovitého trámce musíte začít s nepřerušeným tahem trámcem spojených dvaatřicetinových not; (4) Přehrávání vidlicovitých trámců není podporováno.

  Značky pro trámce a jejich účinky

  Obrázek Název Popis
  Obrázek "začátek trámce" Začátek trámce Pokud je nota trámcem připojena k předchozí notě, přerušit trámec.
  Obrázek "prostředek trámce" Pokračování trámce Vytvořit trámec od vybrané noty k předchozí notě (je-li to vhodné). Toto se použije rovněž na 1/16 podtrámec a1/32 podtrámec.
  Obrázek "bez trámce" Bez trámce Přerušit trámce před a po vybrané notě.
  Obrázek "1/16 podtrámec" 1/16 podtrámec Začít trámec druhé úrovně na této notě.
  Obrázek "1/32 podtrámec" 1/32 podtrámec Začít trámec třetí úrovně na této notě.
  Obrázek "automatický režim" Automatické nastavení trámce Použít výchozí nastavení trámců, jak je určeno nynějším taktovým označením (podívejte se výše).
  Obrázek "vidlicovitý trámec – zpomalování" Vidlicovitý trámec – zpomalování Začít vidlicovitý trámec pro označení postupně pomalejšího tempa.
  Obrázek "vidlicovitý trámec – zrychlování" Vidlicovitý trámec – zrychlování Začít vidlicovitý trámec pro označení postupně rychlejšího tempa.

  Poznámka: Buďte si vědom, že trámec mezi dvěma notami/pomlkami je určen oběma notami/pomlkami. Například: Dvě návazné noty v úloze začátku trámce mezi sebou trámec mít nebudou. Pokud jsou dvě po sobě jdoucí noty ochotny se vzájemně spojit, budou spojeny trámcem, pokud k tomu jedna z nich není svolná, tyto dvě noty trámcem spojeny nebudou.

  Upravení úhlu trámce

  Pro upravení pomocí klávesnice nebo myši:

  1. Vstupte na trámci noty do režimu úprav — pravý koncový úchop je vybrán automaticky.
  2. Použijte šipky nahoru/dolů nebo táhněte pravým koncovým úchopem pro změnu úhlu trámce;
  3. Stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav.

  Pro pravení pomocí správce:

  1. Klepněte na trámec noty.
  2. Zaškrtněte okénko "Vlastní poloha" v části správce Trámec;
  3. Nastavte hodnoty pro polohu, abyste dostal požadovaný úhel trámce.

  Upravení výšky trámce

  Pro upravení pomocí klávesnice nebo myši:

  1. Vstupte na trámci noty do režimu úprav — pravý koncový úchop je vybrán automaticky.
  2. Stiskněte Shift+Tab nebo klepněte na levý úchop pro jeho vybrání;
  3. Použijte šipky nahoru/dolů nebo táhněte levým koncovým úchopem pro změnu výšky trámce;
  4. Stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav.

  Pro pravení pomocí správce:

  1. Klepněte na trámec noty.
  2. Zaškrtněte okénko "Vlastní poloha" v části správce Trámec;
  3. Nastavte hodnoty pro polohu, jak chcete.

  Udělání trámce vodorovným

  1. Vyberte trámec noty
  2. Zaškrtněte okénko "Vlastní poloha" v části správce Trámec;

  Poznámka: "Vynutit vodorovně" v části __správce Trámec lze vybrat, jen když byla předtím vybrána "Vlastní poloha". Toto nastavení potlačí hodnoty pro vlastní polohu a vodorovný proužek nastaví automaticky na jeho původní výšku.

  Pokud chcete, aby byly všechny trámce not v notovém zápisu vodorovně, v nabídce FormátStyl…Trámce je na to volba "Vodorovné trámce". Pokud tato volba vybrána není, automaticky nakloněné trámce budou nastaveny podle výšek tónů spojených not. Toto celkové nastavení je možno u jednotlivých trámců potlačit způsoby popsanými výše.

  Upravení vidlicovitých trámců

  Pro upravení vidlicovitých trámců:

  1. Vyberte trámec noty.
  2. Upravte hodnoty v okéncích "Rozevřít vlevo" a "Rozevřít vpravo" v části správce Trámec.

  Vylepšené rozmístění

  MuseScore noty rozmísťuje podle jejich časových hodnot, bere v úvahu posuvky, text písně atd. V notových systémech, v nichž je více než jedna notová osnova, toto může mít za následek nepravidelné rozmístění not, jako je tomu v následujícím příkladu:

  Normální rozmístění

  Vylepšené rozmístění je zaškrtávací volba ve správci, jež v notovém zápisu umožňuje stanovit ty úseky, kde chcete, aby rozmístění not bylo nezávislé na jiných notových osnovách v notovém systému. Použité "vylepšeného rozmístění" na trámce not v horní notové osnově předchozího příkladu má za následek vyrovnanější rozložení not:

  Po použití "vylepšeného rozmístění"

  Pro udělání vylepšeného rozmístění:

  1. Vyberte jeden nebo více trámců not.
  2. Zaškrtněte okénko "Vylepšené rozmístění" v části správce Trámec.

  Obrácení trámce noty

  Pro obrácení trámce shora pod noty nebo obráceně:

  1. Vyberte jeden nebo více trámců not.
  2. Použijte kteroukoli z následujících voleb:
   • Stiskněte klávesu X;
   • Stiskněte ikonu "Obrátit směr" Obrátit směr v nástrojovém panelu.
   • Vyberte volbu "Směr" (automaticky, nahoru nebo dolů) v části správce Trámec.

  Obnovení výchozího režimu trámců

  Pro obnovení trámců do režimu stanoveného v místních taktových označeních vyberte:

  1. Vyberte část notového zápisu, kterou chcete obnovit do výchozího stavu. Pokud není vybráno nic, operace se provede nad celým notovým zápisem;
  2. Vyberte FormátObnovit výchozí nastavení trámců.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.