Taktové čáry

Aktualizováno před před jedním rokem

  Řadu značek pro taktové čáry pro je dostupné v paletě pro nejběžnější účely je možno najít v paletě Taktové čáry (základní pracovní plocha); jen taktové čáry repetic jsou dostupné i v paletě Opakování a skoky (základní a rozšířená). Další značky lze najít v paletě Taktové čáry rozšířené pracovní plochy. Také si můžete vytvořit své vlastní taktové čáry (viz níže).

  Paleta Taktové čáry v rozšířené pracovní ploše

  Změna typu taktové čáry

  Pro změnu stávající taktové čáry použijte jedno z následujícího:

  • Vyberte v notovém zápisu taktovou čáru nebo takt, potom klepněte na značku v paletě s taktovými čárami (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore předcházejících 3.4).
  • Přetáhněte značku z palety s taktovými čárami na taktovou čáru nebo takt v notovém zápisu.
  • Vyberte v notovém zápisu stávající taktovou čáru, potom upravte "Styl" v části správce "Taktová čára".

  Pro změnu nejednoduché na jednoduchou taktovou čáru:

  • Vyberte taktovou čáru a stiskněte Delete.

  Pro skrytí taktové čáry:

  • Vyberte taktovou čáru a stiskněte V, nebo ve správci zrušte zaškrtnutí Viditelná.

  Vložení taktové čáry

  Pro vložení nové taktové čáry mezi stávající buď:

  • Přetáhněte značku z palety s taktovými čárami na notu nebo pomlku.
  • Vyberte notu nebo pomlku, potom klepněte na značku v paletě s taktovými čárami (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore předcházejících 3.4).

  Rozdělení taktu

  Taktovou čáru můžete vložit, abyste takt rozdělili na dva samostatné takty. Použijte jeden z následujících postupů:

  • Stiskněte Ctrl (macOS Cmd) a čáru přetáhněte z palety s taktovými čárami na první notu nového taktu.
  • Vyberte první notu nového taktu a stiskněte Ctrl (macOS Cmd), zatímco klepnete na taktovou čáru v paletě s taktovými čárami (dvakrát klepněte ve verzích MuseScore předcházejících 3.4) .

  Poznámka: Od verze 3.1 (nebo starší) jsou všechny tímto způsobem vložené taktové čáry vloženy jako normální taktové čáry. Podívejte se také na rozdělení taktu.

  Vlastní taktové čáry

  Vlastní taktové čáry je možné vytvořit vybráním jedné nebo více taktových čar a upravením vlastností v části správce "Taktové čáry":

  • Styl: vyberte z řady přednastavených taktových čar.
  • Protáhnout k další notové osnově: Spojí vybranou taktovou čáru s taktovou čárou v notové osnově pod ní.
  • Protažení nahoře: Nastaví polohu vršku taktové čáry. "0" je horní řádek notové osnovy. Kladná čísla začínají níže notové osnovy, záporná čísla výše.
  • Protažení dolů: Nastaví polohu spodku taktové čáry (viz "Protažení nahoře").
  • Přednastavení délky: Použijte tlačítka na použití přednastavení vlastních taktových čar.

  Podívejte se také na Mensurstrich.

  Ve správci je možné provést i změny barvy a vodorovného/svislého posunutí.

  Spojení taktových čar

  Taktové čáry se mohou táhnout přes více notových osnov, jak je tomu ve spojené osnově klavíru, nebo v orchestrálním notovém zápisu pro spojení nástrojů ve stejném hudebním oddílu. Pro spojení taktových čar:

  1. Vstupte do režimu úprav taktové čáry.

   Režim úprav taktové čáry

  2. Klepněte na spodní modrý úchop a táhněte jej dolů k osnově, se kterou jej chcete spojit. Úchop zapadne do své polohy, takže není potřeba jej umísťovat přesně.

  3. Stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav. Tímto budou obnoveny i všechny související taktové čáry.

   Spojené taktové čáry

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.