Opakování a skoky

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Opakování a skoky.

  Jednoduchá opakování

  Jednoduché opakování vytvoříte umístěním taktové čáry pro začátek a konec repetice na začátek a konec pasáže. Lze je použít z palety Taktové čáry nebo Opakování a skoky.

  Jednoduché opakování

  Poznámka: Pokud začátek opakování splývá se začátkem kusu nebo hudebního oddílu, je podle potřeby možné vynechat taktovou čáru pro začátek opakování (repetice). Podobně je možno na konci notového zápisu nebo sekce vynechat taktovou čáru pro konec opakování.

  Jednoduché opakování na začátku

  První a druhé zakončení

  Nejprve vytvořte jednoduché opakování (jak je to ukázáno výše), potom použijte první a druhé zakončení — podívejte se na volty.

  Přehrávání

  Zapnutí/Vypnutí přehrávání repetic

  • Přepněte tlačítko "Přehrávat repetice" Značka pro "Přehrávat repetice" v nástrojovém panelu.

  Upravení přehrávání repetice hudebního oddílu

  Jednoduchá opakování, jako jsou ta znázorněná výše, nebo hudební oddíly volt "1, 2", se obvykle napoprvé přehrávají správně. Složitější opakování mohou vyžadovat další úpravy, jak následuje:

  1. Ujistěte se, že jsou taktové čáry začátku a konce opakování umístěny správně. Pro hudební oddíl volty zajistětě, aby každá volta, s výjimkou poslední, končila taktovou čárou pro konec opakování.
  2. V případě jednoduchého opakování, kde je potřeba více než jedno opakování, klepněte pravým tlačítkem myši na takt obsahující taktovou čárou pro konec opakování a vyberte vlastnosti taktu. Upravte počet přehrání tak, aby se rovnal počtu přehrání, po který chcete, aby se hudební oddíl přehrával.
  3. V případě složitého hudebního oddílu volty, jako je následující:
   volta_example.png
   Ujistěte se, že je "Seznam repetic" nastaven správně — podívejte se na vlastnosti volty. Klepněte pravým tlačítkem myši na takt obsahující taktovou čárou pro konec opakování a vyberte vlastnosti taktu. Upravte počet přehrání tak, aby byl o jedno větší než počet taktů uvedených v "Seznamu repetic" volty. V tomto případě, jelikož je uvedeno 5 taktů, je potřeba "počet přehrání" nastavit na 6.

  Symboly opakování a text

  Texty a symboly vztahující se k opakování se nacházejí v paletě "Opakování a skoky" (v základní a rozšířené pracovní ploše). Tato paleta obsahuje:

  • Značky pro opakování taktu, Segno, Segno Variation (Serpent), Coda a Coda Variation (Codetta)
  • D.S., D.C., al Code, al Fine, To Coda, a text Fine
  • Taktové čáry opakování

  Paleta s opakováními

  Pro přidání značky pro opakování do notového zápisu použijte jedno z následujícího:

  • Vyberte takt, potom v paletě klepněte na požadovanou značku pro opakování (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte a upusťte značku pro opakování z palety na (ne nad!) požadovaný takt (takt změní barvu).

  Skoky

  Skoky jsou značky v notovém zápisu, které hudebníkovi řeknou, aby skočil na pojmenovanou značku (viz níže). Skoky zahrnují různé druhy textu D.C. (Da Capo) a D.S. (Dal Segno).

  Pro nastavení správného přehrávání skoků:

  • Ujistěte se, že je v nástrojovém panelu vybráno tlačítko "Přehrávat repetice" "Značka pro "Přehrávat repetice . Toto je přepínač, takže přehrávání můžete vypnout klepnutím na totéž tlačítko.
  • Po skoku, a sleduje zřízenou zvyklost, je přehráváno jen poslední kolo jakéhokoli jednoduchého hudebního oddílu repetice. Pokud byste chtěli, aby se při přehrávání tyto repetice přehrávaly zcela (nezkráceně):
   1. Vyberte použitelnou značku pro skok;
   2. V části správce "Skok" zaškrtněte "Přehrávat repetice".

  Poznámka: Skoky jsou prováděny jen tehdy, kdy jsou dokončena všechna jednoduchá opakování.

  Pokud klepnete na skok, v části správce pro skok jsou zobrazena některá textová pole a zaškrtávací okénko. Tyto mají na přehrávání následující účinky:

  • Skočit na: Přehrávání skočí na značku, jejíž "Štítek" je týž jako značka "Skočit na".
  • Hrát po: Přehrávání pokračuje, až dokud nedosáhne značky, jejíž "Štítek" je týž jako značka "Hrát po".
  • Pokračovat od: Přehrávání skočí na další markerznačku](#markers), jejíž "Štítek" je týž jako značka "Pokračovat od".
  • Přehrávat repetice: Zaškrtnutí tohoto políčka MuseScore řekne, aby repetice přehrávalo po skocích D.C. (Da Capo) nebo D.S. (Dal Segno). Pokud tato volba zaškrtnuta není, potom po skocích jednoduchá opakování prováděna nejsou a přehrávání pracuje, jakoby to bylo poslední opakování.

  Poznámka: Značky pro začátek (start) a pro konec (end) vztahující se k začátku a konci notového zápisu nebo hudebního oddílu jsou zahrnuty a není je třeba, aby je uživatel přidával zvlášť.

  Značky

  Značky jsou místa, na něž se odkazuje pomocí skoků. Seznam značek (vedle obsaženého "start" a "end") následuje:

  • Segno : Segno (značka: segno)
  • Segno variation. : Segno Variation (značka: varsegno)
  • Coda : Coda (značka: codab)
  • Coda variation : Coda Variation (značka: varcoda)
  • Fine: (značka: fine)
  • To Coda: (značka: coda)

  Pokud na značku klepnete, v části správce Značka se objeví následující vlastnosti:

  • Typ značky: V případě potřeby jej lze změnit ve vysouvacím seznamu.
  • Štítek: Toto je (rozeznávací) visačka (značka) spojená se značkou. Podívejte se také na skoky (výše).

  Příklady skoků

  • Da Capo (D.C.): Při značce "D.C.", Da Capo, přehrávání skočí na začátek (totiž na vnitřně obsaženou značku pro začátek: start), a přehrává celý notový zápis nebo hudební oddíl znovu (totiž až po vnitřně obsaženou značku pro konec: end).
  • Da Capo (D.C.) al Fine: Při značce "D.C. al Fine", Da Capo al Fine, přehrávání skočí na začátek (totiž na vnitřně obsaženou značku pro začátek: start), a přehrává notový zápis až po značku Fine (totiž po značku fine).
  • Dal Segno (D.S.) al Fine: Při značce "D.S. al Fine", Dal Segno al Fine, přehrávání skočí na značku Segno (totiž na značku segno), a pak přehrává až po značku Fine (totiž po značku fine).
  • Dal Segno (D.S.) al Coda: Při značce "D.S. al Coda", Dal Segno al Cod, přehrávání skočí na značku Segno (totiž na značku segno), a přehrává pak notový zápis po (první) značku To Coda (totiž po značku coda). Přehrávání potom pokračuje na (druhé) značce Coda (totiž na značce codab).

  Poznámka: Vlastnosti (to znamená názvy značek) skoků a značek je možné nastavit ve správci. Musíte je upravit, pokud použijete více skoků a značek.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.