Opakování a skoky

Aktualizováno před před 2 měsíci
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Repeats and jumps

  Jednoduchá opakování

  Jednoduché opakování vytvoříte umístěním taktové čáry pro začátek a konec opakování na začátek a konec pasáže. Lze je použít z palety Taktové čáry nebo Opakování a skoky.

  Simple repeat

  Poznámka: Pokud začátek opakování splývá se začátkem kusu nebo sekce, je podle potřeby možné vynechat taktovou čáru pro začátek opakování. Podobně je možno na konci notového zápisu nebo sekce vynechat taktovou čáru pro konec opakování.

  Simple repeat at start

  1st and 2nd endings

  Nejprve vytvořte jednoduché opakování (jak je to ukázáno výše), potom použijte the first and second time endings—podívejte se na Volty.

  Přehrávání

  Abyste opakování uslyšeli během přehrávání, ujistěte se, že je v nástrojovém panelu vybráno tlačítko pro přehrávání opakování: "Play Repeats" icon . Obdobně zrušením výběru tlačítka můžete při přehrávání opakování vypnout.

  Pro nastavení počtu přehrávání sekce:

  1. Ujistěte se, že jsou umístěny taktové čáry začátku a konce opakování (například jednoduchá opakování výše).
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na poslední takt obsahující taktovou čáru konce opakování a vyberte |Vlastnosti taktu.
  3. Podle požadavku upravte "Počet přehrání".

  Symboly opakování a text

  Texty a symboly vztahující se k opakování se nacházejí v paletě "Opakování a skoky" (v základní a rozšířené pracovní ploše). Tato paleta obsahuje:

  • Značky pro opakování taktu, Segno, Segno Variation (Serpent), Coda a Coda Variation (Codetta)
  • D.S., D.C., al Code, al Fine, To Coda, a text Fine
  • Taktové čáry opakování

  Repeats palette

  Pro přidání značky pro opakování do notového zápisu použijte jedno z následujícího:

  • Táhněte značku pro opakování z palety na (ne nad!) požadovaný takt (takt změní barvu).
  • Vyberte takt, potom dvakrát klepněte na požadovanou značku pro opakování v paletě.

  Skoky

  Jumps are symbols in the score which tell the musician, and playback, to skip to a named marker (see below). Jumps include the various kinds of D.C. (Da Capo) and D.S. (Dal Segno) text.

  Just like with simple repeats, make sure the "Play Repeats" "Play Repeats" icon button on the toolbar is selected so the jumps are honored. Likewise, you can turn off jumps during playback by deselecting the button.

  Note: Jumps are taken only after all simple repeats are done.

  If you click on a jump, some text boxes and a checkbox are displayed in the Jump section of the Inspector. These have the following effects on playback:

  • Jump to: Playback jumps to the marker whose "Label" is the same as the "Jump to" tag.
  • Play until: Playback continues until it reaches a marker whose "Label" is the same as the "Play until" tag.
  • Continue at: Playback jumps to the next marker whose "Label" is the same as the "Continue" tag.
  • Play repeats: Ticking this box tells MuseScore to play repeats after D.C. (Da Capo) or D.S. (Dal Segno) jumps. If this option is not ticked then simple Repeats are not taken after jumps and playback works as if it were the last repeat.

  Note: The tags start and end, referring to the beginning and end of a score or section, are implicit and don't need to be added by the user.

  Markers

  Markers are the places referred to by the jumps. A list of markers (in addition to the implicit "start" and "end") follows:

  • Segno : Segno (tag: segno)
  • Segno variation. : Segno Variation (tag: varsegno)
  • Coda : Coda (tag: codab)
  • Coda variation : Coda Variation (tag: varcoda)
  • Fine: (tag: fine)
  • To Coda: (tag: coda)

  If you click on a marker, the following properties appears in the Marker section of the Inspector:

  • Marker type: This can be changed from the dropdown list, if required.
  • Label: This is the (identifier) tag associated with the marker. See also, Jumps (above).

  Examples of jumps

  • Da Capo (D.C.): At the "D.C." sign, playback jumps to the start (i.e. to the implicit start tag) and plays the entire score or section again (i.e. up to the implicit end tag).
  • Da Capo (D.C.) al Fine: At the "D.C. al Fine" sign, playback jumps to the start (i.e. to the implicit start tag) and plays the score up to the Fine (i.e. the fine tag).
  • Dal Segno (D.S.) al Fine: At the "D.S. al Fine" sign, playback jumps to the Segno symbol (i.e. the segno tag) and then plays up to the Fine (i.e. the fine tag)
  • Dal Segno (D.S.) al Coda: At the "D.S. al Coda" sign, playback jumps to the Segno symbol (i.e. the segno tag) and then plays up to the To Coda (i.e. the coda tag). Playback then continues at the Coda symbol (i.e. the codab tag).

  Note: The properties (i.e. the tag names) of jumps and markers can be set via the Inspector. You need to modify them if using multiple jumps and markers.

  See also

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.