Nepravidelné rytmické skupiny

Aktualizováno před před jedním rokem
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Nepravidelné rytmické skupiny.

  Nepravidelné rytmické skupiny se používají pro psaní rytmů jdoucích mimo rozdělení dob, jak je běžně dovoluje taktové označení. Například triola sestává ze tří not v čase dvou. Nepravidelná rytmická skupina tří osminových not v 4/4 taktu rozděluje osminovou dobu čtvrťové noty na tři šestnáctiny místo na dvě):

  Triola

  Duola sestává ze dvou not v čase tří:

  Duola

  Vytvoření nepravidelné rytmické skupiny

  Přesný postup zadání nepravidelné rytmické skupiny závisí na tom, zda začínáte v režimu zápisu not nebo v normálním režimu. Začneme jednoduchým příkladem: vytvořením triolové skupiny osminových not.

  Vytvoření trioly v normálním režimu

  1. Vyberte notu nebo pomlku, která stanovuje celkovou dobu trvání požadované triolové skupiny. V případě triolové skupiny složené z osminových not budete muset vybrat čtvrťovou notu nebo pomlku — jako je tomu v příkladu níže:

   Vybrána čtvrtinová nota

  2. Siskněte klávesovou zkratku pro triolu Ctrl+3 (macOS: Cmd+3); nebo použijte nabídku PřidatNepravidelné rytmické skupinyTriola. To dá následující výsledek:

   Osminová nota trioly následovaná pomlkami

  3. Program automaticky změní režim zápisu not a vybere nejvhodnější dobu trvání — v tomto příkladu osminovou notu. Nyní zadejte požadovanou řadu not/pomlk. Například:

   Tři triolové osminové noty

  Vytvoření trioly v režimu zápisu not

  1. Ujistěte se, že jste v režimu zápisu not (stiskněte N).
  2. Jděte na notu/pomlku (nebo na prázdný takt), kde chcete, aby triola začínala (podle potřeby použijte směrové šipky doleva a doprava).
  3. Vyberte konečnou dobu trvání celé triolové skupiny. V případě trioly složené z osminových not klepněte v nástrojovém panelu pro zápis not na čtvrťovou notu (nebo stiskněte 5 na klávesnici).
  4. Stiskněte klávesovou zkratku pro nepravidelnou rytmickou skupinu Ctrl+3 (macOS: Cmd+3); nebo použijte nabídku PřidatNepravidelné rytmické skupinyTriola. To vytvoří triolu číslo/svorka a náležitě rozdělí původní notu/pomlku (podívejte se na obrázek výše).
  5. Program automaticky vybere nejvhodnější dobu trvání — v tomto příkladu osminovou notu, čímž vám umožní okamžitě začít zadávání požadované řady not/pomlk.

  Vytvoření jiných nepravidelných rytmických skupin

  Pro vytvoření jiných nepravidelných rytmických skupin nahraďte jeden z následujících příkazů v příslušném kroku výše:

  • Stiskněte Ctrl+2–9 (macOS: Cmd+2–9). 2 pro duolu, 3 pro triolu atd.
  • V nabídce vyberte PřidatNepravidelné rytmické skupiny, potom klepněte na požadovanou volbu.

  Na složitější příklady se podívejte níže.

  Vlastní nepravidelné rytmické skupiny

  Pro vytvoření jiných nepravidelných rytmických skupin, než nabízí výchozí volby (např. 13 šestnáctinových not na místě čtvrťové noty):

  1. V režimu zápisu not vyberte dobu trvání noty rovnající se celkové době trvání nepravidelné rytmické skupiny; nebo, pokud jste v normálním režimu, vyberte notu nebo pomlku o požadované celkové době trvání;
  2. Otevřete z nabídky dialog Vytvořit nepravidelnou rytmickou skupinu: PřidatNepravidelné rytmické skupinyJiné...;
  3. Vyberte požadovaný poměr čísel (např. 13/4 pro třináct šestnáctinových not na místě vybrané čtvrťové noty) pod "poměr" v části "Typ". Zadejte "Počet" a "Svorka" pomocí rádiových přepínačů v části "Formát";

   Dialog pro vytvoření nepravidelné rytmické skupiny

  4. Klepněte na OK pro zavření dialogu:

   Tredecimola - třináct šestnáctinových not na místě jedné čtvrťové nebo čtyř šestnáctinových not

  5. Zadejte požadované řady not/pomlk.

  Smazání nepravidelné rytmické skupiny

  Použijte kterékoliv z následujícího:

  • Vyberte číslo nebo svorku a stiskněte Del.
  • Vyberte celou nepravidelnou rytmickou skupinu pomocí shift + postup klepnutí, potom stiskněte Del.
  • Vyberte kterýkoli prvek nepravidelné rytmické skupiny. Potom ve správci v dolním pravém rohu stiskněte tlačítko "Nepravidelná rytmická skupina", potom stiskněte Del.

  Změna zobrazení nepravidelných rytmických skupin

  Pomocí správce

  Pro změnu vlastností zobrazení nepravidelných rytmických skupin v notovém zápisu vyberte čísla/svorky nepravidelné rytmické skupiny a upravte požadované vlastnosti v části správce "Nepravidelná rytmická skupina":

  Vlastnosti nepravidelné rytmické skupiny ve správci

  • Směr: 'Automaticky' umístí svorku/číslo ve výchozí poloze. 'Nahoru' svorku vždy umístí nad notové hlavičky; 'Dolů' svorku vždy umístí pod notové hlavičky.
  • Typ čísla: Volba 'Číslo', 'Poměr' nebo 'Nic'.
  • Typ svorky: 'Automaticky' skryje svorku pro noty s trámci a svorku ukáže, pokud nepravidelná rytmická skupina zahrnuje noty nebo pomlky bez trámců. 'Svorka' zobrazí svorku. 'Nic' svorku skryje.

  Pomocí dialogu stylu nepravidelných rytmických skupin

  Na provedení jemných úprav tak, že jsou zobrazeny všechny nepravidelné rytmické skupiny v notovém zápisu: v nabídce vyberte FormátStyl...Nepravidelné rytmické skupiny.

  Vysvětlivka níže názorně objasňuje některé z vlastností, které je možné upravit v dialogu stylu nepravidelných rytmických skupin:

  Vysvětlivka stylu nepravidelné rytmické skupiny

  (2) Svislá vzdálenost od nožičky.
  (3) Svislá vzdálenost od notové hlavičky.
  (5) Vzdálenost před nožičkou první noty.
  (6) Vzdálenost po nožičce poslední noty.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.