How to separate a coda from the rest of the score

  1. Select the first measure of the coda.
  2. Go to AddFramesInsert Horizontal Frame.
  3. Double-click the frame and resize it with the blue handle, if necessary.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.