Jak transponovat

  1. Použijte zkratku Ctrl+A nebo Cmd+A pro výběr celého notového zápisu
  2. V hlavní nabídce vyberte NotyPřevést...
  3. Vyberte Převést podle tóniny nebo Převést o interval

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.