Volty

Aktualizováno před před 2 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Volty.

  Svorky volty nebo svorky pro první a druhé zakončení jsou linky používané k označení různých zakončení jednoduchých opakování. Přehrávání notového zápisu automaticky následuje naznačení opakování.

  Ukázka prvního a druhého zakončení

  Pro přidání volty do notového zápisu

  Použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte takt nebo rozsah taktů a klepněte na značku pro voltu v paletě s linkami (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte a upusťte voltu z palety s linkami, potom podle potřeby upravte délku (podívejte se níže).

  Pro změnu počtu taktů pokrytých voltou

  1. Jděte na voltě do režimu úprav. Koncový úchop je vybrán automaticky.
  2. Stiskněte Shift+ pro posunutí koncového úchopu o jeden takt dopředu. Stiskněte Shift+ pro posunutí úchopu o jeden takt dozadu. Zopakujte tolikrát, kolikrát potřebujete.

  Poznámka: Když vyberete začáteční nebo koncový úchop, objeví se čárkovaná čára spojující jej s bodem kotvy na notové osnově (viz obrazec níže). Tato kotva ukazuje polohu začátečního nebo koncového bodu přehrávání volty. Příkazy Shift změní bod kotvy, takže přehrávání vždy zůstává v časovém souladu s viditelným začátečním/koncovým bodem. Na udělání jemných úprav viditelného začátečního nebo koncového bodu, bez ovlivnění přehrávání, použijte jiné příkazy klávesových šipek, nebo úchopy táhněte myší.

  Druhé zakončení volty v režimu úprav

  Vlastnosti volty

  Pro udělání změn v textu volty:

  • Vyberte voltu a v části správce Správce textové linky upravte vlastnosti.

   Vlastnosti textu volty ve správci

  Pro stanovení pořadí přehrávání:

  • Vyberte voltu a v "Seznamu repetic" (část správce Volta) napište číslo nebo řadu čísel oddělených čárkami pro naznačení repetice (opakování), při kterých se má volta přehrávat.

  Například první zakončení ukazuje číslo "1"; druhé zakončení číslo "2" a tak dále. Jsou možná i složitější opakování (repetice): např. "Seznam repetic" zobrazující "1, 2, 4, 5, 7" naznačuje, že volta se má přehrávat během opakování (repetic) 1, 2, 4, 5 a 7, a tak dále.

  Poznámka: Každá část volty, s výjimkou poslední, musí končit taktovou čárou pro konec repetice.

  Přehrávání

  Někdy se opakování přehrává více než dvakrát. Pokud chcete změnit, kolikrát MuseScore opakování přehrává, jděte do taktu obsahujícího taktovou čáru pro konec repetice a změňte jeho "Počet přehrání". Podívejte se na operace s takty: jiné vlastnosti a na poznámku k přehrávání volt v opakování a skoky.

  Počet přehrání

  Počet přehrání taktu s taktovou čárou pro konec repetice musí být nastaven o jeden výše, než kolikrát je ten takt přehráván.

  Vezměte následující notový zápis:
  |: m1 | m2 | (volta 1,3,4) m3 | m4 :| (volta 2,5) m5 | m6 :| (volta 6) m7 | m8 | m9 ||
  Takt 4 má mít počet přehrání nastaven na 4
  Takt 6 má mít počet přehrání nastaven na 3

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.