Předznamenání

Aktualizováno před před jedním rokem

  Běžná předznamenání jsou dostupná v paletě s předznamenáními v základní nebo rozšířené pracovní ploše. Také si můžete vytvořit vlastní předznamenání (níže).

  Paleta s předznamenáními (rozšířená pracovní plocha)

  Přidání nového předznamenání

  Přidání nového předznamenání do všech notových osnov

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Přetáhněte předznamenání z palety na prázdné místo taktu.
  • Vyberte takt a klepněte na předznamenání v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Vyberte notu a klepněte na předznamenání v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Přidání nového předznamenání jen do jedné notové osnovy

  Pokud chcete předznamenání změnit jen v jednom řádku notové osnovy, ponechaje ostatní nezměněny:

  • Stiskněte Ctrl (macOS: Cmd) a držte, zatímco táhnete předznamenání z palety na takt.

  Nahrazení stávajícího předznamenání

  Nahrazení předznamenání pro všechny notové osnovy

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Přetáhněte předznamenání z palety na předznamenání, které se má nahradit (nebo na takt obsahující předznamenání).
  • Vyberte předznamenání, které se má nahradit, a klepněte na nové předznamenání v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Nahrazení předznamenání jen pro jednu notovou osnovu

  Pokud chcete předznamenání nahradit jen v jedné notové osnově, ponechaje ostatní nezměněny:

  • Stiskněte Ctrl (macOS: Cmd) a držte, zatímco táhnete předznamenání z palety na předznamenání, které se má nahradit (nebo na takt obsahující předznamenání).

  Odstranění předznamenání

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Klepněte na stávající předznamenání a stiskněte Del.
  • Přetáhněte prázdné předznamenání ("volné/atonální") z palety (v pokročilé pracovní ploše) na takt.

  Odrážky při změnách předznamenání

  Ve výchozím nastavení MuseScore ukazuje rušící odrážky, jen když se předznamenání změní na C dur/a moll (žádné předznamenání, žádné křížky nebo bé). Ve všech ostatních případech jednoduše ukazuje nové předznamenání bez zrušení:

  Změny výchozích předznamenání

  Můžete se nicméně rozhodnout nechat zobrazit rušící odrážky u všech změn předznamenání:

  1. V nabídce vyberte FormátStyl...Posuvky. Uvidíte volby:

   Dialog: Formát / Styl... / Posuvky

  2. Vyberte jednu ze tří voleb.

  3. Pokud jste v partu a novou volbu chcete použít na všechny party, klepněte na Použít pro všechny party.
  4. Pro opuštění dialogu klepněte na OK.

  Například vybrání volby "Před předznamenáním při změně na méně ♯ nebo ♭" dá:

  Odrážky před předznamenáním

  A volba "Za předznamenáním při změně na méně ♯ nebo ♭. Před předznamenáním při změně mezi ♯ a ♭" dá:

  Odrážky před a za předznamenáním

  Změny předznamenání a vícetaktové pomlky

  Vícetaktové pomlky jsou přerušeny, pokud dojde ke změně předznamenání:

  Příklad s vícetaktovými pomlkami

  Upozornění na změnu předznamenání

  Pro vypnutí zobrazení jednotlivého upozornění na změnu předznamenání:

  • Vyberte příslušné předznamenání a zrušte zaškrtnutí u "Zobrazit upozornění na změnu" v části správce "Předznamenání".

  Pro vypnutí zobrazení všech upozornění na změnu předznamenání:

  • V nabídce vyberte FormátStyl...Strana a zrušte zaškrtnutí u "Zobrazit upozornění na změnu předznamenání".

  Poznámka: Upozornění na změnu předznamenání se nezobrazují před zalomeními hudebních oddílů.

  Vlastní předznamenání

  pro vytvoření vlastního předznamenání:

  1. Stiskněte Shift+K pro zobrazení části hlavní palety Předznamenání.

   Hlavní paleta: předznamenání

  2. V panelu Vytvořit předznamenání táhněte posuvky z palety na notovou osnovu výše pro vytvoření požadovaného předznamenání. Poznámka: Houslový klíč je jen okrasný — lze zde vytvořit vlastní předznamenání pro všechny typy notových osnov.

  3. V případě potřeby použijte tlačítko Vymazat button pro odstranění všech posuvek z "osnovy".
  4. Pro přesunutí nového předznamenání do knihovny (prostřední panel) stiskněte Přidat. Pro smazání předznamenání v knihovně na ně klepněte pravým tlačítkem myši (macOS: Ctrl-click) a ve vysouvací nabídce vyberte Smazat.

  Poznámka: Omezením vlastních předznamenání je nemožnost je obvyklým způsobem transponovat. Pokud je potřeba transpozice, nebo při změně klíče, budete muset vytvořit nové vlastní předznamenání.

  Pro přesunutí předznamenání z hlavní palety do vlastní palety:

  • Táhněte a upusťte předznamenání na paletu.

  Pro použití předznamenání v notovém zápisu přímo z hlavní palety použijte jeden z následujících postupů:

  • Vyberte takt a klepněte na předznamenání v hlavní paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Táhněte předznamenání z hlavní palety na takt; nebo během tažení pro použití jen na jednu notovou osnovu podržte Ctrl (macOS: Cmd).

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.