Klíče

Aktualizováno před před 3 roky
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Klíče.

  Běžně používané klíče (houslový, basový, altový, tenorový) lze najít v paletě s klíči v základní pracovní ploše. Na jejich úplnější řadu se podívejte v paletě Klíče v rozšířené pracovní ploše (viz obrázek níže).

  Paleta s klíči (rozšířená pracovní plocha)

  Přidání klíče

  Přidání nebo změna klíče na začátek taktu

  • Vyberte takt a klepněte na značku pro klíč v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Přetáhněte klíč z palety na takt.
  • Vyberte stávající klíč a dvakrát klepněte na klíč v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Přetáhněte nový klíč z palety na stávající klíč.

  Přidání nebo změna klíče uvnitř taktu

  • Klepněte na notu, a potom klepněte na klíč v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Pokud je klíč uvnitř taktu již přítomen, můžete také:
   • Vybrat klíč a klepnout na klíč v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
   • Přetáhnout nový klíč z palety na stávající klíč.

  Poznámka: Klíče "uvnitř taktu" jsou vždy menší než klíč hlavního notového systému.

  Příklad: V následujícím obrázku horní osnova začíná houslovým klíčem a hned se mění na basový klíč, a pak se po jedné notě a jedné pomlce vrací opět zpět na houslový klíč.

  Změny klíčů uvnitř taktu

  Poznámka: Změna klíče nevede ke změně výšky tónu žádné noty. Namísto toho se noty posunou tak, aby zachovaly výšku tónu.Chcete-li, můžete použít transpozici ve spojení se změnou klíče.

  Odstranění klíče

  • Vyberte klíč a stiskněte Del.

  Upozornění na změnu klíče

  Když ke změně klíče dojde na začátku systému, bude na konci předchozího notového systému vytvořeno upozornění na změnu klíče.

  Pro ukázání nebo skrytí všech upozornění na změny klíčů:

  1. V nabídce vyberte FormátStyl...Strana;
  2. Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí u volby "Zobrazit upozornění na změnu klíče".

  Také je možno ukazovat/skrývat upozornění na změnu klíče případ od případu:

  1. "Zobrazit upozornění na změnu klíče" již musí být zaškrtnuto v nabídce "Obecné" (podívejte se níže);
  2. Vyberte klíč a zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí volby "Zobrazit upozornění na změnu" ve správci.

  Skrytí klíčů

  Zobrazit klíč pouze v prvním taktu (pro všechny notové osnovy)

  1. V nabídce vyberte FormátStyl...Strana;
  2. Zrušte zaškrtnutí u volby "Zobrazit klíč ve všech notových systémech".

  Zobrazit klíč pouze v prvním taktu (pro určitou notovou osnovu)

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši, (macOS: Ctrl-click) , vyberte Vlastnosti osnovy... a zrušte zaškrtnutí u "Zobrazit klíče";
  2. Otevřete hlavní paletu a vyberte část "Symboly";
  3. Táhněte a upusťte klíč z hlavní palety na první takt notové osnovy; NEBO vyberte první notu a klepněte na klíč v hlavní paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Poznámka: Tato volba může být užitečná pro uživatele tabulatur (TAB), kteří nechtějí, aby se klíč opakoval na každém následujícím řádku.

  Skrytí všech klíčů v určité notové osnově

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši (macOS: Ctrl-click) , a vyberte Vlastnosti osnovy...;
  2. Zrušte zaškrtnutí u volby "Zobrazit klíče".

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.