Režim přehrávání

Aktualizováno před před 4 měsíci

  Panel nástrojů pro přehrávání

  Základní přehrávací funkce jsou přístupné v nástrojovém pruhu pro ovládání přehrávání umístěném nad oknem s dokumentem:

  Přehrávací panel

  Zleva doprava jsou ikony:

  • Zapnout nebo vypnout MIDI vstup:
  • Přetočit na začátek: Přehrávání se vrátí na začátek notového zápisu nebo na začátek smyčky (pokud je nastavena).
  • Spustit nebo zastavit přehrávání: Podívejte se na spuštění nebo zastavení přehrávání.
  • Zapnout nebo vypnout přehrávání ve smyčce: Podívejte se na přehrávání ve smyčce.
  • Přehrávat repetice: Vypněte, pokud chcete, aby se při přehrávání přehlížely repetice.
  • Posouvat notový zápis během přehrávání: Vypněte, pokud chcete, aby se notový zápis nehýbal.
  • Zapnout metronom: Zapíná a vypíná metronom.

  Příkazy pro přehrávání

  Spuštění nebo zastavení přehrávání

  Pro spuštění přehrávání:

  1. Klepněte na notu, pomlku nebo prázdnou část taktu pro určení výchozího bodu. Poznámka: Pokud není proveden žádný výběr, přehrávání se vrátí na místo, kde bylo přerušeno; nebo, pokud se předtím nepřehrávalo, na začátek notového zápisu.
  2. Stiskněte tlačítko Přehrávat; nebo stiskněte mezerník.

  Během přehrávání můžete přeskočit na určitou notu nebo pomlku v notovém zápisu pouhým klepnutím na ni.

  Pro zastavení přehrávání:

  • Stiskněte tlačítko Přehrávat; nebo stiskněte mezerník.

  Během přehrávání

  Po zahájení přehrávání jsou dostupné následující příkazy:

  • Jít zpět na předchozí akord:
  • Postoupit k dalšímu akordu:
  • Jít zpět na začátek předchozího taktu: Ctrl+ (macOS: Cmd+)
  • Postoupit na začátek dalšího taktu: Ctrl+ (macOS: Cmd+)
  • Přetočit zpět na začátek notového zápisu: Home (macOS: Cmd+Home); nebo stiskněte tlačítko Přetočit zpět (přehrávací panel).

  Během přehrávání můžete stále používat klávesové zkratky pro otevření a zavření panelů, jako jsou Přehrávat, Syntetizátor, Směšovač atd.

  Přehrávání ve smyčce

  • Přehrávání musí být vypnuto a tlačítko „Přehrávat ve smyčce“ zapnuto.
  • Vyberte požadovanou oblast notového zápisu pro přehrávání ve smyčce.
  • Stiskněte tlačítko pro přehrávání.

  Přehrávání nyní poběží v oblasti vyznačené modrými praporky.

  • Použijte tlačítko pro přehrávání ve smyčce pro zapnutí nebo vypnutí smyčkování.

  Podívejte se také na: přehrávací panel (níže).

  Přehrávací panel

  Pro otevření přehrávacího panelu použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte F11 (macOS: Fn+F11).
  • V hlavní nabídce vyberte PohledPřehrávací panel.

  Přehrávací panel

  Přehrávací panel umožňuje provádět dočasné změny tempa a hlasitosti, přehrávání ve smyčce mezi určenými body atd.

  • Přehrávat ve smyčce: Vyberte počáteční notu a klepněte na tlačítko Začátek smyčky; vyberte koncovou notu a klepněte na tlačítko Konec smyčky. Stiskněte Přehrávat, abyste uslyšeli smyčku. Ovládací prvky pracují i během přehrávání.
  • Přetočit zpět, přehrávat: Ovládací prvky přehrávání.
  • Metronom: Zapnout nebo vypnout přehrávání metronomu.
  • Počítat: (obrázek sbormistrovy ruky) Když spustíte přehrávání, přidá se odpočet na začátek taktu. Další doby jsou přidány, pokud začnete uprostřed taktu. Zapíná a vypíná odpočítávání.
  • Tempo: Dočasně změňte tempo. To se zobrazuje v procentech a v MM (tepech za minutu). Obnovení výchozího nastavení provedete dvojitým klepnutím. (Poznámka: Trvalé změny tempa by měly být provedeny pomocí textu tempového označení)
  • Hlasitost: Proveďte dočasnou změnu hlasitosti (výchozí nastavení se obnoví při opětovném otevření programu). Poznámka: Chcete-li změnit výchozí hlasitost přehrávání notového zápisu, podívejte se na syntetizátor.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.