Přehrávání akordových značek a Nashvillských čísel

Aktualizováno před před jedním rokem

  Od MuseScore ve verzi 3.5 při přehrávání notového zápisu automaticky zní jak akordové značky, tak Nashvillská čísla (ale ne funkční značky (římské číslice)).
  Od MuseScore 3.5.1 se to děje pouze u notových zápisů původně vytvořených pomocí MuseScore 3.5 nebo novějšího, u starších notových zápisů toto chování musíte povolit pomocí postupů popsaných níže.

  Zapnutí a vypnutí přehrávání

  Poznámka: Nastavení provedená níže ovlivní i ukládánízvuk a MIDI.

  Pro všechny notové zápisy (od verze 3.5.1)

  Pro povolení nebo zakázání přehrávání akordové značky ve všech notových zápisech:

  • Vyberte Úpravy (macOS: MuseScore)→Nastavení…Pokročilé); pak podle potřeby následující volby:
   • Pro zakázání/povolení přehrávání notových zápisů vytvořených před verzí MuseScore 3.5: Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí score/harmony/play/disableCompatibility (ve výchozím nastavení je zaškrtnuto — žádné přehrávání)
   • Pro zakázání/povolení přehrávání notových zápisů vytvořených ve verzi MuseScore 3.5 a novější: Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutíscore/harmony/play/disableNew (ve výchozím nastavení je zaškrtnutí zrušeno — přehrávání)

  Pro nynější notový zápis

  Od verze 3.5.1

  Pro zapnutí/vypnutí přehrávání VŠECH akordových značek:

  • Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí FormátStyl…Akordové značkyPřehrávat.
  Od verze 3.5

  Pro zapnutí/vypnutí přehrávání VŠECH akordových značek:

  1. Vyberte akordovou značku nebo Nashvillské číslo
  2. V části správce „Akordová značka“ zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí políčka „Přehrávat“.
  3. Klepněte na přiřazené tlačítko „Nastavit jako styl“ (napravo od tohoto pole budete možná muset trochu posunovat)

  Popřípadě můžete přehrávanou stopu(y) ztlumit ve směšovači — podívejte se níže. To může být nutné, například když máte akordové značky ve více než jedné notové osnově a chcete mít přehrávání pouze u jedné z nich. Party notového zápisu je třeba upravit zvlášť.

  Pro zapnutí/vypnutí přehrávání VÝBĚRU akordových značek:

  1. Vyberte rozsah značek.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na značku akordu nebo Nashvillské číslo.
  3. Klepněte na VybratVybrat všechny podobné prvky ve vybraném rozsahu, OK.
  4. V části správce „Akordová značka“ zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí políčka „Přehrávat“.

  nebo

  1. Klepněte na první značku akordu nebo Nashvillské číslo v rozsahu.
  2. Shift+ klepnutí na poslední značku akordu nebo Nashvillské číslo v rozsahu.
  3. V části správce „Akordová značka“ zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí políčka „Přehrávat“.

  Poznámka: Toto nemá vliv na party, které je třeba upravit samostatně.

  Změna zvuku přehrávání

  Výchozím zvukem akordových značek je „Koncertní křídlo“. Od verze 3.5.1 notové zápisy vytvořené z předloh sólové kytary, používají namísto toho „nylonovou strunnou kytaru“.

  Pro změnu zvuku při přehrávání akordové značky:

  1. Otevřete směšovač (klávesová zkratka: F10, macOS: Fn+F10)
  2. V oblasti stopy najděte stopu dotyčného partu.
  3. Klepněte na šipku „Zobrazit kanály“ pro zobrazení všech podřízených stop tohoto partu.
  4. Klepněte na stopu, jejíž název obsahuje slova „Akordové značky“ (může být zkrácen, měl by být úplně vpravo).
  5. V rozbalovacím seznamu pro zvuk vyberte nový „Zvuk“.

  Toto nastavení je sdíleno mezi notovým zápisem a party.

  Změna hlasitosti přehrávání nebo ztlumení stopy

  1. Otevřete směšovač (klávesová zkratka: F10, macOS: Fn+F10)
  2. V oblasti stopy najděte stopu dotyčného partu.
  3. Klepněte na šipku „Zobrazit kanály“ pro zobrazení všech podřízených stop tohoto partu.
  4. Klepněte na stopu, jejíž název obsahuje slova „Akordové značky“ (může být zkrácen, měl by být úplně vpravo).
  5. Upravte posuvník hlasitosti; nebo stiskněte tlačítko „M“ pro ztlumení stopy.

  Musíte to udělat pro notový zápis a/nebo party zvlášť.

  Zapnutí nebo vypnutí zvuku značek při úpravách

  Pro zapnutí/vypnutí zvuku značek při úpravách:

  1. V hlavní nabídce zvolte Úpravy (macOS: MuseScore)→Nastavení…Zápis not.
  2. Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí volby „Přehrávat akordovou značku při úpravách“.

  Výklad a rozvržení hlasů akordových značek

  Podle potřeby můžete upravit vlastnosti přehrávání vybraných akordových značek následujícím způsobem:

  1. Vyberte jednu nebo více akordových značek.
  2. Ve správci proveďte změny následujícím způsobem:
   • Interpretace. Volby jsou:
    • Přesná;
    • Jazzová. Tím se přidají barevné tóny (např. velká nona), ale mohou se také vynechat určité noty — záleží to jak na samotném akordu, tak na souvislosti (zejména další akord).
   • Rozvržení hlasů. Volby jsou:
    • Automaticky
    • Jen základní tón = Jen basová nota;
    • Úzká harmonie = uspořádá noty v rozsahu oktávy;
    • Široká harmonie = snižuje druhou nejvyšší notu akordu o jednu oktávu;
    • Šest not;
    • Čtyři noty = 3., 5., 7. a 9. interval;
    • Tři noty.
     Poznámka: Všechna rozvržení hlasů zahrnují basovou notu, 2 oktávy pod základní notou akordu.
   • Délka: Volby jsou:
    • Po další akordovou značku
    • Do konce taktu
    • Doba trvání akordu/pomlky.

  Následující ukazuje, jak volby pro výklad a rozvržení hlasu ovlivňují přehrávání sedmého symbolu C dur (Cmaj7 nebo CM7).

  Rozvržení hlasů akordových značek

  Poznámka: Volby rozvržení hlasů „Úzká harmonie“ a „Automaticky" jsou stejné pro tento určitý akord, ale nemusí to nutně platit pro každý akord. Takže pokud výslovně chcete „úzkou harmonii“, nejlepší je tuto volbu jednoznačně uvést.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.