Zpěvní text

Aktualizováno před před jedním rokem
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Zpěvní text.

  Zadání řádku zpěvního textu

  První řádek

  1. Zadejte noty melodické linky;
  2. Vyberte notu, od které chcete začít psát zpěvní text;
  3. Pro vstoupení do režimu zpěvního textu stiskněte Ctrl+L (macOS: Cmd+L); nebo v hlavní nabídce vyberte PřidáníTextZpěvní text;
  4. Napište slabiku;
  5. Použijte následující volby pro pokračování v zadávání zpěvního textu:
   • Jít na další slabiku: Stiskněte mezerník (nebo Ctrl+ (macOS: Alt+)) na konci slabiky.
   • Rozdělovací čárka (pro spojení slabik): Stiskněte - na konci slabiky.
   • Jít na předchozí slabiku: Stiskněte Shift+Space (nebo Ctrl+ (macOS: Alt+)).
   • Pohyb vlevo: Stiskněte (klávesa se šipkou vlevo). Pokud je ukazatel na začátku slabiky, skočí na předchozí slabiku.
   • Pohyb vpravo: Stiskněte (klávesa se šipkou vpravo). Pokud je ukazatel na konci slabiky, skočí na další slabiku.
   • Pohyb na slabiku níže: Stiskněte (klávesa se šipkou dolů).
   • Pohyb na slabiku výše: Stiskněte (klávesa se šipkou nahoru).
   • Začít nový řádek zpěvního textu: Stiskněte (klávesa Enter) na konci stávající sloky zpěvního textu (Poznámka: Nepoužívejte klávesu Enter na číselné klávesnici!).
  6. Pro opuštění režimu zpěvního textu stiskněte Esc nebo klepněte mimo textový rámeček.

  Následující řádky

  Pokud chcete ke stávajícímu řádku přidat další řádek zpěvního textu (např. druhý nebo třetí):

  1. Zvolte jednu z následujících voleb:
   • Vyberte notu, od které chcete začít psát nový řádek zpěvního textu. Vstupte do režimu zpěvního textu, jak je to ukázáno v kroku 3 (výše). Ukazatel se přesune na nový (prázdný) řádek.
   • Vstupte na stávající slabice do režimu úprav textu, jděte na konec slabiky a stiskněte (klávesa Enter). Ukazatel se přesune na další řádek.
  2. Pokračujte v zadávání zpěvního textu od kroku 4 (výše).

  Příklad:

  Ukázkový zpěvní text: A-des-te fi-del-es

  Zvláštní znaky

  Ve většině případů lze zpěvní text upravovat stejně jako běžný text. K zadávání následujících znaků jsou však vyžadovány zvláštní klávesové zkratky:

  • Znak mezery: Ctrl+Space (macOS: Alt+mezerník).

  • - (spojovník): Ctrl+- (macOS: Alt+-) nebo Alt Gr+-.

  • Posun o řádek: Ctrl+ (macOS: Alt+Enter) nebo Enter (na číselné klávesnici).

  Čísla slok

  Pro číslování slok jednoduše před první slabikou zadejte číslo (např. 1.) a mezeru. MuseScore automaticky správně zarovná čísla a první slabiku.

  Melisma

  Melisma je slabika nebo slovo, které se táhne přes dvě nebo více not (řada tónů zpívaných na jednu slabiku textu). Je naznačena podtržítkem sahajícím od základu slabiky po poslední notu melismy. Podtržítko je vytvořeno umístěním ukazatele na konec slabiky a stisknutím Shift+_: jednou pro každou notu v melismě. Podívejte se na obrázek níže:

  Čára prodlužující slabiku (melisma)

  Zpěvní text výše byl vytvořen následujícím způsobem:

  1. Napište písmena soul,.
  2. Na konci slova stiskněte Shift+___.
  3. Napište písmena To, potom stiskněte Esc.

  Na prodloužení ne posledních slabik, jednoduše použijte další čárky (spojovníky) -, ukáže se obyčejně jen jedna z nich (více, když je vzdálenost mezi slabikami dostatečně velká), a slabika bude zarovnána doprava k první notě. Podobá se to posledním slabikám, které byly zapsány melismou. Podívejte se výše.

  Vázací znaménko výpustky (zpěvního textu) nebo synalefa

  Dvě slabiky pod notou lze spojit legatovým obloučkem výpustky (elize), také známým jako "legatový oblouček zpěvního textu" nebo "synalefa". Například:

  Ukázkový legatový oblouček zpěvního textu pod notou

  Pro vytvoření příkladu zpěvního textu se začátkem textu na slabice "te":

  1. Pište te;
  2. Klepněte na ikonu klávesnice Ikona klávesnice v levém dolním rohu obrazovky nebo stiskněte F2 pro otevření palety se zvláštními znaky;
  3. Použijte jednu z následujících voleb:

   • Dvakrát klepněte na jeden ze tří legatových obloučků výpustky na kartě "Běžné symboly": "Úzká výpustka", "Výpustka" nebo "Široká výpustka" (tyto lze najít mezi "klíčem C" a dynamikou "p" — podívejte se na obrázek níže):
    Výpustka v paletě se zvláštními značkami
   • Dvakrát klepněte na legatový oblouček výpustky nacházející se za zlomkem 7/8 na kartě "Běžné symboly" (vedle posledního znaku v obrázku výše). V závislosti na písmu přidejte jednu nebo více mezer před/za legatový oblouček pomocí Ctrl+mezerníku (macOS: Alt+mezerník).

   Poznámka: Ne všechna písma obsahují znak "dolní ligatury" (U+203F ‿ "dolní vázající oblouček", spodní oblouček, který je přítomný ve "zvláštních znacích" hlavně pro kompatibilitu s notovými zápisy napsanými v MuseScore 1.x). Pro zjištění, která písma ve vašem počítači jej podporují, se podívejte na "seznam písem" (hledejte všechna písma, která namísto prázdného obdélníku ukazují mezi písmenem "te" a písmenem "A" ligaturu).

  4. Napište A.

  Úpravy zpěvního textu

  1. Vstupte na stávající slabice do režimu úprav textu;
  2. K provádění změn používejte běžné příkazy pro upravování textu;
  3. Pokračujte v zadávání zpěvního textu (podívejte se výše); nebo režim zpěvního textu opusťte stisknutím Esc.

  Upravení vlastností zpěvního textu

  Pro provádění celkových úprav vlastností všeho zpěvního textu v notovém zápisu:

  1. V nabídce vyberte FormátStyl...Zpěvní text;
  2. Podle potřeby upravte umístění, výšku řádku, okraje, vlastnosti čárek a melisem.

  Upravení polohy jednotlivých řádků zpěvního textu

  Pro upravení polohy určitého řádku zpěvního textu:

  1. Vyberte řádek zpěvního textu: např. klepněte pravým tlačítkem myši na slovo v řádku a (v nabídce) zvolte VybratVíce...; poté zaškrtněte příslušné volby, které mají zahrnovat "Ve stejném notovém systému";
  2. Ve správci upravte posun X a Y.

  Kopírování zpěvního textu do schránky

  Pro zkopírování veškerého zpěvního textu do schránky:

  • V hlavní nabídce vyberte NástrojeZkopírovat zpěvní text do schránky.

  Vložení zpěvního textu ze schránky

  Pro zkopírování a vložení zpěvního textu z textového souboru do notového zápisu:

  1. Zadejte v notovém zápisu noty, ke kterým bude zpěvní text připojen.
  2. Svůj zpěvní text připravte v textovém souboru, s příslušnými mezerami, rozdělovacími čárkami, zalomeními řádků a tak dále.
  3. Zkopírování zpěvní text z textového souboru do schránky.
  4. vyberte v MuseScore začáteční notu a stiskněte Ctrl+L (macOS: Cmd+L) (krok 3 pod zadáváním zpěvního textu v notovém zápisu).
  5. Opakované použití vložení zadá po sobě jdoucí slova zpěvního textu. Možná budete muset zadat melismy a dělat další opravy, jak budete postupovat.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.