Prstoklad

Aktualizováno před před 3 roky

  Značky prstokladu pro různé nástroje se nachází v paletě pro prstoklad v rozšířené pracovní ploše.

  Paleta pro prstoklad

  • Noty pro klávesy používají čísla 1–5, která představují prsty levé a pravé ruky. Je tu i přídavný modul polohovače prstů, který vám má pomoci s vyladěním rozvržení prstokladů pro klavír nebo klávesy.

  • Noty pro kytaru používají čísla 0–4 , která představují prsty levé ruky (pro palec se občas používá písmeno T; T jako "thumb"). Prstoklad pravé ruky je uváděn malými písmeny p, i, m, a, c. Čísla v kroužku představují struny nástroje.

  • Posledních pět značek v paletě se v historickém notovém zápisu používá na loutnový prstoklad.

  Poznámka: Pro povolení zobrazení prstokladu v tabulatuře klepněte pravým tlačítkem myši na TAB, a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu...Pokročilé vlastnosti stylu…; potom zaškrtněte políčko s popiskem "Zobrazit prstoklad v tabulatuře".

  Přidání prstokladu k jedné notě

  Použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Vyberte notu a klepněte na jednu ze značek pro prstoklad v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).
  • Značku pro prstoklad přetáhněte z palety na notu

  Když je prstoklad přidán k notě, zaměření se okamžitě přesune na značku, takže ji rovnou můžete upravit.

  Přidání prstokladu k několika notám

  1. Vyberte požadované noty;
  2. Klepněte na značku pro prstoklad v paletě (dvakrát klepněte ve verzích předcházejících 3.4).

  Režim snadného zadávání prstokladu od verze 3.1

  Tato zvláštní funkce umožňuje rychle a snadno přidat prstoklad k po sobě jdoucím notám.

  1. Zvolte jednu z následujících voleb:
   • Přidejte první značku prstokladu pomocí jednoho z výše uvedených postupů: může to být "kytarový prstoklad pro levou ruku", "prstoklad" nebo "číslo struny";
   • Pro pouze "prstoklad" vyberte notu a stiskněte klávesovou zkratku pro "Přidat prstoklad" (stanoveno v nastavení: klávesové zkratky); potom zadejte požadované číslo;
  2. Zvolte jednu z následujících voleb:
   • Pro posunutí ukazatele na další notu: Stiskněte Space, nebo Alt+;
   • Pro posunutí ukazatele na předchozí notu: Stiskněte Shift+mezerník, nebo Alt + ;
  3. Zadejte požadované číslo;
  4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3;
  5. Pro opuštění stiskněte Esc, nebo klepněte na prázdné místo v okně s dokumentem.

  Upravení polohy prstokladu

  Jedna značka prstokladu

  Pro změnu polohy jedné značky použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Pro jemné upravení (0,1 jednotky mezery (sp)) použijte klávesy směrových šipek; pro větší upravení (1 jednotka mezery (sp)) použijte Ctrl+← → ↑ ↓.
  • Vodorovné a svislé posunutí (X a Y) změňte ve správci.
  • Značku táhněte pomocí myši.

  Více značek prstokladu

  Pro změnu polohy více značek:

  1. Vyberte požadované značky prstokladu;
  2. Upravte pomocí posunutí X a Y ve správci.

  Poznámka: Na vyladění klavírního prstokladu můžete použít i přídavný modul polohovače prstů zmíněný výše.

  Pro obnovení značky v její výchozí poloze tuto vyberte a stiskněte Ctrl+R.

  Upravení textu prstokladu

  Prstokladové značky jsou textovými předměty a lze je upravovat obvyklým způsobem. Vlastnosti textu a celkový styl je možné upravit ve správci.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.