Tabulatura

Aktualizováno před před jedním rokem
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: Tablature

  Hudba pro pražcové, strunné nástroje se obyčejně zapisuje pomocí tabulatury, také známé jako tab, která poskytuje viditelné znázornění čísel strun a pražců:

  Tabulatura

  Tabulaturu lze propojit i s tradičním způsobem zápisu notové osnovy:

  Běžná notová osnova a tabulatura

  Vytvoření nové tabulaturové notové osnovy

  Pokud si přejete vytvořit tabulaturu jako part nového notového zápisu, použijte průvodce novým notovým zápisem. Pokud tabulaturu chcete přidat do stávajícího notového zápisu, použijte dialog nástroje. Nebo můžete převést stávající běžnou notovou osnovu. Na podrobnosti se podívejte níže.

  Pomocí průvodce novým notovým zápisem

  Pro vytvoření tabulatury v novém notovém zápisu (na sdružené systémy notová osnova a tabulaturou se podívejte → níže):

  1. Otevřete průvodce novým notovým zápisem.
  2. Zadejte podrobnosti notového zápisu (volitelné). Klepněte na Další.
  3. Na stránce pro vybrání souboru s předlohou klepněte pod "Obecné" na Vybrat nástroje.
  4. Na stránce s nástroji vyberte ve sloupci na levé straně požadovanou tabulaturu pod "Smyčcové nástroje". Potom klepněte na Přidat..
  5. Dokončete zbytek průvodce novým notovým zápisem.

  Poznámka: Pokud požadovaná tabulatura není v seznamu Vybrat hudební nástroje , přesto notovou osnovu tabulatury přidejte v kroku 4 (výše). Potom tabulaturu upravte přesně podle svých požadavků pomocí dialogu Vlastnosti notové osnovy/partu.

  Pomocí dialogu nástroje

  Pro přidání jedné notové osnovy tabulatury do stávajícího notového zápisu (na sdružené systémy notová osnova/tabulatura se podívejte níže):

  1. Otevřete dialog Nástroje (stiskněte I; nebo v hlavní nabídce vyberte ÚpravyNástroje…).
  2. Přidejte notovou osnovu s tabulaturou, jak je to popsáno v přidání nástrojů ("Vytvořit nový notový zápis").

  Pomocí změny typu notové osnovy

  Pro převedení stávající běžné notové osnovy na tabulaturu nebo tabulatury na běžnou notovou osnovu:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu…. Pokud je "Nástroj" již nastaven na typ drnkací strunný nástroj, potom jděte na krok 3.
  2. Pokud "Nástroj" není typ drnkací strunný nástroj, klepněte na Změnit nástroj a vyberte vhodný nástroj z drnkacích strunných nástrojů ("Smyčcové nástroje – drnkací."
  3. Klepněte na Pokročilé vlastnosti stylu…, v předlohách ("Šablony") vyberte vhodnou volbu", potom stiskněte < Obnovit podle šablony. V případě nutnosti můžete doladit zobrazení na kartách "Značky pro pražce" a "Délky not".
  4. Dvakrát klepněte na OK pro opuštění.

  Upravení údajů o strunách

  Změna ladění

  Poznámka: Pokud jen chcete zobrazit (spíše než změnit) ladění nástroje, následujte jen kroky 1 a 2.

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu….

   Dialog Vlastnosti notové osnovy/partu

  2. Stiskněte Upravit údaje o strunách… v dolní části dialogového okna. Otevře se dialog Údaje o strunách:

   Údaje o strunách

  3. Klepněte na výšku tónu struny a vyberte Upravit strunu…. Nebo případně jednoduše na výšku tónu struny dvakrát klepněte.

  4. Vyberte novou výšku tónu v okně Výběr noty a klepněte na OK. Nebo případně jednoduše na novou výšku tónu dvakrát klepněte.
  5. Klepněte na OK pro zavření dialogového okna "Údaje o strunách". Potom klepněte na OK pro zavření dialogového okna "Vlastnosti notové osnovy/partu".

  Poznámky: (1) Pokud je ladění změněno, když tabulatura pro ten nástroj již obsahuje nějaké noty, značky pražců budou upraveny automaticky (bude-li to možné); (2) Jakákoli změna ladění struny jednotlivého nástroje, se použije _jen na notový zápis, a nezmění žádné výchozí nastavení programu.

  Přidání struny

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Klepněte na výšku tónu struny a vyberte Nová struna....
  3. Vyberte novou výšku tónu a stiskněte OK — nebo popřípadě na novou výšku tónu jednoduše dvakrát klepněte. Nová struna je vložena pod vybranou strunou.

  Poznámka: Po přidání struny tabulatury musíte upravit počet linek v dialogu Vlastnosti notové osnovy/partu.

  Smazání struny

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Klepněte na výšku tónu struny a vyberte Smazat strunu.

  Poznámka: Po smazání struny tabulatury musíte upravit počet linek v dialogu Vlastnosti notové osnovy/partu.

  Označení bezpražcové struny jako "otevřené"

  Tato funkce se používá k označení bezpražcových strunných nástrojů, na způsob (basových), jako nezavřených (to jest jako struna harfy, jen hraná v otevřené poloze): jako na barokní loutně nebo theorbě atd. To znamená, že jen "0" (nula) nebo "a" se přijímá jako značka pražce: každá jiná značka pražce bude převedena na 0/a.

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Zaškrtněte jedno nebo více okének ve sloupci "Otevřená".

  Změna počtu pražců nástroje

  Tato vlastnost stanovuje nejvyšší počet pražců, jež lze zadat do osnovy tabulatury.

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Vyberte nebo zadejte nový počet v poli "Počet pražců".

  Změna zobrazení tabulatury

  Můžete přizpůsobit jak vzhled notové osnovy tabulatury, tak způsob, jakým zobrazuje značky pro pražce. Pro přistoupení k těmto volbám:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy/partu….
  2. Klepněte na tlačítko Pokročilé vlastnosti stylu….

  Spojení notové osnovy se zapsanými výškami tónů s tabulaturou

  Drnkací strunné nástroje — jako je kytara — se běžně zapisují pomocí dvojice notové osnovy a tabulatury (TAB) spojených dohromady. MuseScore dává volbu, kdy tyto dvě notové osnovy můžete mít
  buď nezrcadlené nebo zrcadlené:

  1. Nezrcadlené notové osnovy: Výhoda použití této volby spočívá v tom, že každou notovou osnovu lze upravit nezávisle na druhé. Pro přesun zápisu not z jedné notové osnovy do druhé, vyberte požadovaný rozsah a zkopírujte a vložte jej do druhé notové osnovy.

  2. Zrcadlené notové osnovy: Osnovy se "vzájemně aktualizují": to znamená, že všechny změny provedené v notách v jedné notové osnově jsou rovněž okamžitě použity na druhou notovou osnovu.

  Poznámka ke střetům značek pražců: Když je stejná nota zadána ve dvou různých hlasech, MuseScore se pokusí zajistit, aby se značky pro pražce na téže struně nepřekrývaly. Všechna překrytí, ke kterým dojde, jsou poznačena červenými čtverečky: tyto se objeví jen v okně s dokumentem a ne na vytištěné kopii. V téměř většině případů (např. pražce 0 až 4 na šesté struně) je překrývání požadovaný výsledek a další úpravy nejsou žádoucí. Červené značky můžete skrýt vybráním "Pohled" a zrušením zaškrtnutí u "Zobrazit netisknutelné".

  Vytvoření dvojice nová notová osnova/tabulatura pomocí průvodce novým notovým zápisem

  1. Otevřete průvodce novým notovým zápisem.
  2. Zadejte podrobnosti notového zápisu (volitelné). Klepněte na Další.
  3. Na stránce pro vybrání souboru s předlohou klepněte pod "Obecné" na Vybrat nástroje.
  4. Vyberte notovou osnovu s výškami tónů v části "Strunné nástroje – drnkací" ve sloupci na levé straně. Potom klepněte na Přidat.
  5. Vyberte nově vytvořený řádek notové osnovy (to znamená, ten který je označen "Osnova …") ve sloupci na pravé straně a vyberte jednu ze dvou voleb:
   • Klepněte na Přidat notovou osnovu pro vytvoření dvojice nezrcadlená notová osnova/tabulatura.
   • Klepněte na Přidat zrcadlenou notovou osnovu pro vytvoření dvojice zrcadlená notová osnova/tabulatura.
  6. Ve sloupci Typ notové osnovy klepněte na vysouvací seznam pro nově-vytvořenou notovou osnovu a vyberte volbu pro tabulaturu (toto lze v případě potřeby později změnit na stránce s notovým zápisem — podívejte se na Vlastnosti notové osnovy/partu).
  7. Pokud je to potřeba, změňte pořadí notové osnovy pomocí tlačítka .
  8. Dokončete zbytek průvodce novým notovým zápisem nebo klepněte na Dokončit.

  Poznámka: Pro vytvoření nezrcadlených notových osnov se samostatnými kanály směšovače místo kroku "5" (výše) ve sloupci nalevo vyberte notovou osnovu tabulatury a klepněte na Přidat. Potom pokračujte kroky 6 a 7.

  Vytvoření dvojice nová notová osnova/tabulatura ve stávající notové osnově

  1. Otevřete editor Hudební nástroje (stiskněte I, nebo v pruhu s hlavní nabídkou vyberte ÚpravyHudební nástroje…).
  2. Potom následujte kroky 4–8 výše.

  Vytvoření dvojice notová osnova/tabulatura ze stávající notové osnovy

  Pro přidání tabulatury do notové osnovy drnkacích strunných nástrojů v notovém zápisu (nebo obráceně)
  To add tablature to a plucked-string staff in the score (or vice versa):

  1. Otevřete editor Hudební nástroje (stiskněte I, nebo v pruhu s hlavní nabídkou vyberte ÚpravyHudební nástroje…).
  2. Ve sloupci na pravé straně vyberte řádek notové osnovy z nějž chcete vytvořit dvojici notová osnova/tabulatura, potom následujte jednu ze dvou voleb ukázaných v kroku 5 výše.
  3. Pásledujte kroky 6–8 výše.

  Vkládání not v tabulatuře

  Pomocí klávesnice počítače

  1. V normálním režimu vyberte takt nebo stávající notu, od které chcete začít se zadáváním not.
  2. Přepněte do režimu zápisu not (N): okolo jedné struny tabulatury se objeví malý 'modrý obdélník': toto je nynější struna.
  3. Vyberte dobu trvání noty nebo pomlky, kterou chcete zadat (podívejte se níže).
  4. Tiskněte klávesy šipek nahoru/dolů pro přesunutí ukazatele na požadovanou strunu. Použijte klávesy směrových šipek vlevo/vpravo pro pohyb v notovém zápisu.
  5. Stiskněte 09 pro zadání značky pro pražec od 0 po 9 na nynější struně; při zadávání čísel s několika číslicemi (o několika místech) stiskněte popořadě každé číslo. Klávesy AK (přeskakuje se I) can also be used: lze použít také: pohodlné při práci na francouzské tabulatuře. Pro L , M, N použijte abecedně číslicovou klávesnici a pište v pořadí 10, 11, 12... (Poznámka: Nemůžete zadat číslo vyšší, než je hodnota pro "Počet pražců" nastavená v dialogu pro upravení údaje o strunách).

   Stiskněte ; (středník) pro zadání pomlky o vybrané době trvání.

  6. V případě potřeby můžete noty zadávat v různých hlasech — stejně jako byste to dělal v běžné notové osnově.

  Podívejte se také na upravení not (níže).

  Historická tabulatura

  Je podporována tečková notace pro basové struny (loutny a podobné):

  • Francouzská tabulatura: písmena s předponou tahů podobných lomítkům přímo pod tělem tabulatury: totiž sedmá struna: "a", osmá struna: "/a", devátá struna: "//a" a tak dále, všechny v první poloze pod tělem tabulatury.

  • Italská tabulatura: čísla s částí struny podobnou 'pomocné lince' nad tělem tabulatury: totiž sedmá struna: "0" jednu polohu nad tělem tabulatury s jednou 'pomocnou linkou'; osmá struna: "0" dvě polohy nad tělem tabulatury se dvěma 'pomocnými linkami' a tak dále.

  Zadávání pražcových značek se děje jen přes klávesnici počítače: přesunutím ukazatele pro zadávání not pod (francouzská) nebo nad (italská) tělo tabulatury, 'stínová' lomítka nebo pomocné linky označí cílovou strunu, na niž se značka pražce použij; stisknutí jedné z kláves pro pražec na té struně zadá (a rozmístí) notu.

  Pomocí myši

  Pro zadávání not do tabulatury pomocí myši:

  • Vstupte do režimu zápisu not a vyberte dobu trvání noty nebo pomlky (podívejte se níže).
  • Klepněte na strunu pro vytvoření noty na ní. Noty jsou nejprve tvořeny na pražci 0 (nebo a u francouzských tabulatur)): pro opravu na klávesnici napište správné číslo.
  • Značku pražce můžete rovněž zvýšit/snížit pomocí Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+.
  • V případě potřeby můžete noty zadávat v různých hlasech — stejně jako byste to dělal v běžné notové osnově.

  Podívejte se také na upravení not (níže).

  Vybrání doby trvání noty

  V režimu zápisu not můžete použít všechny následující postupy pro nastavení doby trvání noty v tabulatuře:

  • Stiskněte Shift+1Shift+9: Nastaví dobu trvání od 1/128 noty po čtyřcelou (longa) (dostupnost těchto zkratek může záviset na operačním systému a/nebo na rozložení klávesnice);
  • Stiskněte NumPad1NumPad9: Nastaví dobu trvání od 1/128 noty po čtyřcelou (longa) (pokud je číselná klávesnice a je zapnuta klávesa NumLock);
  • Klepněte na značku pro dobu trvání noty v nástrojovém panelu pro zápis not nad oknem s dokumentem;
  • Stiskněte Q pro snížení vybrané hodnoty a W pro její zvýšení.

  Upravení not

  Změna čísla pražce

  V režimu zápisu not:

  • Umístěte ukazatel nad značku pražce a znovu napište požadované číslo.
  • Zvýšení nebo snížení značky pražce pomocí Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+ (Značka pražce v případě nutnosti automaticky změní struny kvůli dosažení nejnižší možné polohy pražce).

  V normálním režimu:

  1. Vyberte jednu nebo více značek pro pražce.
  2. Použijte kterýkoli z následujících příkazů:
   • Pro zvýšení nebo snížení bez změny struny: Stiskněte / .
   • Pro zvýšení nebo snížení, měníce struny, když je to možné, pro zmenšení čísla pražce: Stiskněte Alt+Shift+ /

  Poznámka: Značka pro pražec nemůže být vyšší, než je hodnota "Počet pražců" nastavená v dialogu pro upravení údaje o strunách.

  Změna čísla struny

  Pro posunutí k sousední struně beze změny výýšky tónu (pokud je struna volná a může tu notu vyluzovat)):

  V režimu zápisu not:

  • Umístěte ukazatel nad značku pražce a stiskněte Ctrl+ / (macOS: Cmd+ / ).

  V normálním režimu:

  • Vyberte jednu nebo více značek pro pražce a stiskněte Ctrl+ / (macOS: Cmd+ / ).
  • Táhněte značku pražce nahoru nebo dolů k sousední struně.

  Noty s křížovou hlavičkou

  Pro změnu značky pro pražec na notu s křížovou hlavičkou:

  1. Vyberte jednu nebo více značek pro pražce (jste mimo režim zápisu not).
  2. Stiskněte Shift+X pro zapnutí nebo vypnutí stínových notových hlaviček.

  Přehled klávesových příkazů

  Režim zápisu not

  Pište: dostanete:
  Vybrat strunu nad jako nynější.
  Vybrat strunu pod jako nynější.
  Shift+1 to Shift+9 Vybrat dobu trvání (1/128 nota až čtyřcelá (longa))
  NumPad 1 to NumPad 9 Vybrat dobu trvání (1/128 nota až čtyřcelá (longa))
  Q Zmenšit dobu trvání nynějšího zápisu.
  W Zvětšit dobu trvání nynějšího zápisu.
  09 Zadat číslo/písmeno pražce.
  AK Zadat číslo/písmeno pražce (I vyloučeno).
  Alt+Shift+ Zvýšit nynější značku pražce.
  Alt+Shift+ Snížit nynější značku pražce.
  ; (středník) Zadat pomlku

  Normální režim

  Pište: dostanete:
  09 Změnit dobu trvání vybrané noty nebo pomlky (1/128 nota až čtyřcelá (longa))
  Alt+Shift+ Zvýšit výšku tónu vybrané noty (MuseScore vybere strunu).
  Zvýšit výšku tónu bez změny struny.
  Alt+Shift+ Snížit výšku tónu vybrané noty (MuseScore vybere strunu).
  Snížit výšku tónu bez změny struny.
  Ctrl+ (macOS: Cmd+) Posunout notu k struně nad, zachovaje výšku tónu.
  Ctrl+ (macOS: Cmd+) Posunout notu k struně pod, zachovaje výšku tónu.
  Shift+X Zapnout/vypnout stínovou notovou hlavičku.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.