Hlasy

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Hlasy

  V každé notové osnově lze mít až 4 hlasy. Hlas je notová linka nebo část, která může mít svůj vlastní rytmus nezávisle na jiných hlasech v téže notové osnově. V jiných notačních programech se hlasům někdy říká vrstvy.

  Ve vícehlasém taktu má hlas 1 obvykle noty s nožičkami nahoru a hlas 2 má noty s nožičkami dolů.

  Vícehlasý takt

  Poznámka: Funkce nazývaná "Hlasy" nemá být zaměňována s "hlasovými osnovami," které lze přidat z dialogu pro nástroje (k němuž se přistupuje stisknutím I). Při vytváření uzavřeného notového zápisu SATB, použijte Hlas 1 a 2 pro sopránový a altový part nahoře notové osnovy, a Hlas 1 a 2 v notové osnově dole použijte pro tenorový a bassový part — pro tenor a bas nepoužívejte Hlas 3 a 4.

  Kdy jsou potřeba hlasy

  • Když potřebujete mít nožičky not v akordu v jedné notové osnově v opačných směrech.
  • Když potřebujete mít noty o různé době trvání v jedné notové osnově přehrávány současně.

  Jak zadat noty v různých hlasech

  Následující pokyny ukazují, jak zapsat hudební pasáž do dvou různých hlasů:

  1. Nejprve zadejte noty hlasu 1: Ujistěte se, že jste v režimu vkládání not: tlačítko pro hlas 1 v nástrojovém panelu se zvýrazní modře. Nejprve zadejte noty horního hlasu. Při zadávání mohou nožičky některých not směřovat dolů, ale jejich směr se po přidání druhého hlasu obrátí automaticky.

   Následující výtah ukazuje sopránovou notovou osnovu, v níž jsou zadány pouze noty hlasu 1:

   Nota hlasu 1
   Příklad 1

  2. Přesuňte ukazatel zpět na začátek úseku: Po dokončení vkládání not úseku hlasu 1 stiskněte opakovaně klávesu pro přesunutí ukazatele notu po notě zpět na první notu úseku; nebo případně použijte Ctrl+ (Mac:Cmd+) pro přesunutí ukazatele zpět postupně vždy o jeden takt. Nebo ještě také můžete jednoduše ukončit režim vkládání not (stiskněte Esc) a klepněte přímo na první notu.

  3. Zadejte noty hlasu 2: Ujistěte se, že jste v režimu vkládání not a že je vybrána nota hlasu 1 na začátku úseku. Klepněte na tlačítko pro hlas 2 Tlačítko pro hlas 2 (v nástrojovém panelu napravo), nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+Alt+2 (Mac: Cmd+Option+2). Zadejte všechny noty dolního hlasu (všechny noty, jejichž nožičky jdou dolů).

   Obrázek níže ukazuje příklad 1 (výše) po přidání not hlasu 2:

   Hlasy 1 a 2
   Příklad 2

  Smazání a skrytí pomlk

  Zatímco pomlky hlasů 2, 3 a 4 je možné smazat, pomlky v hlase 1 jsou trvalé. Nicméně je lze, když je to žádáno, skrýt, tím že je učiníte neviditelnými. Pro skrytí pomlky ji vyberte (klepněte na pomlku pravým tlačítkem myši) a stiskněte V; nebo ve správci zrušte zaškrtnutí "Viditelná" (podívejte se také na volby pro viditelnost).

  Výměna hlasů s notami

  Pro zaměnění not mezi kterýmikoli dvěma hlasy:

  1. Vyberte rozsah not.
  2. V hlavní nabídce vyberteÚpravyHlasy
  3. Vyměňte kterékoli dva hlasy v seznamu

  Poznámka: Výběr může zahrnout obsah všech hlasů, ale najednou budou zpracovány pouze dva.

  Přesunutí not do jiného hlasu (bez zaměnění)

  Také můžete noty přesunout z jednoho do jiného hlasu (without note-swapping):

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not.
  2. Vyberte jednu nebo více notových hlaviček (v kterémkoli z hlasů).
  3. Klepněte na cílový hlas v nástrojovém panelu pro vkládání not nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+Alt+1–4 (Mac: Cmd+Volba+1-4).

  Poznámka: Aby byl přesun úspěšný, je třeba splnit následující podmínky:

  • Akord(y) v cílovém hlasu musí mít stejnou dobu trvání jako nota(y), která se tam má přesunout.
  • V cílovém hlasu je dostatečná doba trvání pomlk pro přizpůsobení se novým notám.
  • Nota(y) nemohou být spojeny ligaturou.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.