Kopírování a vkládání

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Kopírování a vkládání

  MuseScore podporuje obvyklé operace kopírování, vyjmutí, vložení a (od verze 2.1) vyměnění se schránkou. Tyto příkazy je možné použít na rozsah:

  • Noty: např. pro zopakování úseku not, nebo posunutí úryvku o dobu nebo o takt.
  • Jiné prvky notového zápisu: jako jsou artikulace, text notové osnovy, dynamika, prstoklad atd.

  Poznámka: Linky nelze zkopírovat, ale lze je zdvojit (podívejte se →níže).

  Před provedením postupu kopírování, vyjmutí, vložení nebo vyměnění se schránkou byste měl být v "normálním" režimu —to jest ne v režimech vkládání not nebo úprav. Stiskněte klávesu Esc pro ukončení do "normálního" režimu.

  Noty

  Můžete kopírovat, vyjmout, vložit nebo vyměnit se schránkou úryvek not nebo jednoho akordu, jak následuje:

  Kopírování nebo vyjmutí

  Pro kopírování/vyjmutí jednoho akordu

  1. Podržte Shift a klepněte na notu v akordu.
  2. vyberte volbu:
   • Kopírovat. Vyberte ÚpravyKopírovat; nebo stiskněte Ctrl+C (Mac: +C).
   • Vyjmout. Vyberte ÚpravyVyjmout; nebo stiskněte Ctrl+X (Mac: +X).

  Pro kopírování/vyjmutí rozsahu akordů

  1. Klepněte na první notu nebo takt, který chcete vybrat.
  2. Shift+klepněte na poslední notu nebo takt, který chcete vybrat. Modrý obdélník zvýrazní vybranou oblast.
  3. Vyberte volbu:
   • Kopírovat. Vyberte ÚpravyKopírovat; nebo stiskněte Ctrl+C (Mac: +C).
   • Vyjmout. Vyberte ÚpravyVyjmout; nebo stiskněte Ctrl+X (Mac: +X).

  Vkládání

  1. Klepněte na notu nebo na takt, kde chcete, aby vámi vložený výběr začínal.
  2. V nabídce zvolte ÚpravyVložit nebo stiskněte Ctrl+V (Mac: +V).

  Vyměnění se schránkou

  Počínaje verzí 2.1 je dostupný příkaz Vyměnit se schránkou. Vyměnění se schránkou je spojením příkazů vyjmout a vložit. Pokud vyberete cílovou oblast jinou, než jakou má velikost schránka, MuseScore oblast výběru automaticky přizpůsobí velikosti položek ve schránce počínaje položkou vlevo. Po vykonání tohoto příkazu je informace ve schránce vložena na začátek oblasti výběru a cíl je zkopírován do schránky.

  1. Klepněte na notu nebo na takt, kde chcete, aby vyměnění se schránkou začalo.
  2. V nabídce zvolte ÚpravyVyměnit se schránkou nebo stiskněte Ctrl+Shift+X (Mac: +shift+X)

  Poznámka: Je možné kopírovat, vložit a vyměnit jen výšku tónu noty (a žádné jiné vlastnosti) klepnutím na notovou hlavičku a použitím obvyklého postupu pro kopírování a vložení nebo kopírování a vyměnění. Výška tónu cílové noty se změní, aby odpovídala výšce tónu zkopírované noty, ale doba trvání zůstává stejná.

  Jiné prvky

  Jiné prvky notového zápisu — jako jsou text osnovy, dynamika, prstoklad, schémata akordů atd. — mohou být vyjmuty, zkopírovány a vloženy jeden po druhém. Artikulace (sforzato, staccatto atd.), mimoto umožňují vícenásobný výběr.

  Kopírování nebo vyjmutí

  1. Vyberte prvek (nebo prvky).
  2. Vyberte volbu:

  * Kopírovat. Vyberte ÚpravyKopírovat; nebo stiskněte Ctrl+C (Mac: +C).
  * Vyjmout. Vyberte ÚpravyVyjmout; nebo stiskněte Ctrl+X (Mac: +X).

  Vložení

  1. Klepněte na notu, kde chcete, aby vámi vložený výběr začínal.
  2. V nabídce zvolte ÚpravyVložit nebo stiskněte Ctrl+V (Mac: +V).

  V případě artikulací, tyto jsou vloženy do cílových not v přesně tomtéž pořadí (souvislém nebo nesouvislém), jak byly v začátečním výběru.

  Vyměnění se schránkou

  Vyměnění se schránkou je určeno spíše k použití na úryvky not než na jednotlivé prvky. použití tohoto příkazu na jednotlivé prvky se nedoporučuje, protože obyčejně výsledky nejsou takové, jaké očekáváte.

  Rychlé zopakování

  Pro rychlé zopakování a vložení noty, taktu nebo úryvku:

  1. Vyberte notu, takt nebo úryvek passage, jak je to popsáno výše.
  2. Stiskněte R .

  Musescore zkopíruje a vloží vybraný notový zápis do bodu okamžitě za poslední notou ve výběru. Všechny stávající noty v cílovém rozsahu jsou nahrazeny.

  Zdvojení

  Pro okamžité zkopírování a vložení prvku textu, linky nebo jiného předmětu:

  1. Podržte klávesu Ctrl+Shift (Mac: +Shift), klepněte na prvek a přetáhněte jej kamkoli v notovém zápisu.
  2. Uvolněte tlačítko myši a v novém umístění je vytvořena kopie vybraného prvku.

  Filtr výběru

  Filtr je možné použít před kopírováním výběru, k přesnému vybrání toho, co se bude kopírovat a následně vkládat.

  1. Povolte filtr výběru pomocí F6 (Mac: fn+F6) nebo Pohled Filtr výběru

  Karta s výběrovým filtrem se ve výchozím nastavení objeví pod paletami. Je možné zrušit její ukotvení a udělat z ní plovoucí okno, a pokud je přímo přetažena na palety, nebo na správce, obojí je potom dostupné přes kartu dole.

  1. Zrušte ve filtru výběru výběr věcí, jež nechcete, aby byly kopírovány
   Příklad: Artikulace a legata nejsou vybrány.

   Filtr výběru, zrušení zaškrtnutí u artikulace a legata

  2. Kopírujte a vložte jako předtím
   (v příkladu, zkopírujete takty 4 a 5 a vložíte je do taktů 12 a 13)

  3. Prohlédněte si výsledek — legata nebyla zkopírována:

   Výsledek kopírování a vložení

  4. Filtr výběru lze použít i na příkaz vyměnění se schránkou. Před příkázáním vyměnění se schránkou vyberte položky, jež byste chtěl zkopírovat z cíle do schránky. Budou zkopírovány stejně jako pomocí příkazu ke zkopírování. Filtr výběru, když se používá příkaz pro vyměnění se schránkou, neovlivní, co je vloženo. Celý cíl je vždy nahrazen obsahem schránky.

  Podívejte se také na

  Pokud chcete noty změnit, aniž by se měnil rytmus, můžete spojit transpozici nebo režim změny výšky tónu s kopírováním a vkládáním.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.