Linky

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Linky.

  Paleta Linky pokročilé pracovní plochy zahrnuje následující druhy linek:

  Lines palette, Advanced workspace

  Použití linek na notový zápis

  Linky lze použít následujícími způsoby:

  • Vyberte notu, a potom dvakrát klepněte na jednu z linek.

  • Vyberte rozsah not klepnutím na první notu a pomocí Shift+klepnutí pro výběr poslední noty. Potom dvakrát klepněte na linku v paletě.

  • Táhněte a upusťte linku z palety na notový zápis.

  • Vyberte rozsah taktů a dvakrát klepněte na linku.

  • Pro přidání linky k jedné notě nebo akordu: Vyberte notu a Ctrl+klepněte na další notu. Potom dvakrát klepněte na požadovanou linku v paletě.

  Legata lze vytvořit i pomocí klávesové zkratky S.

  Upravení svislé polohy

  Pro upravení svislé polohy jedné nebo více linek:

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not nebo v režimu úprav.
  2. Použijte jeden z následujících kroků:
   • Klepněte na jednu nebo více linek a ve správci změňte svislý posun
   • Klepněte na linku, stiskněte a držte Shift a táhněte ji pomocí myši nahoru/dolů

  Poznámka: Svislý posun můžete upravit také v režimu úprav.

  Změna délky

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not (stiskněte Esc pro opuštění)

  2. Dvakrát klepněte na linku, kterou chcete změnit pro vstoupení do režimu úprav

  3. Klepněte na koncový úchop a použijte jednu z následujících zkratek:

   • Shift+ pro posunutí koncového úchopu, a jeho kotvy doprava o jednu notu (nebo, v případě volty, o jeden takt)
   • Shift+ pro posunutí koncového úchopu, a jeho kotvy doleva o jednu notu (nebo, v případě volty, o jeden takt
  4. Pro změnu polohy koncového úchopu bez změny polohy jeho kotvy použijte následující:

   • pro posunutí úchopu doprava o 0,1 sp (1 sp = jedna mezera notové osnovy = vzdálenost mezi dvěma linkami notové osnovy).
   • pro posunutí úchopu doprava o 0,1 sp.
   • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pro posunutí úchopu doprava o 1 sp (mezeru notové osnovy).
   • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pro posunutí úchopu doleva o 1 sp.

   Poznámka: Úchopy koncových bodů můžete táhnout i myší.

  Vlastní linky a vlastnosti linek

  Linky mohou obsahovat věci, jako je přidaný text nebo háčky na koncích (např. oktávy a volty). Jakmile byly přidány do notového zápisu, mohou být upraveny a výsledky uloženy do pracovní plochy pro budoucí užití:

  1. Klepněte na linku pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti linky…

  2. Přidejte jakýkoli text, který chcete, aby se objevil v lince.

   • Začátek: Text přidaný zde se objeví na začátku linky
   • Pokračovat: Text přidaný zde se objeví na začátku pokračovací linky.
   • Konec: Text přidaný zde se objeví na konci linky.

   Klepněte na tlačítka ... pro upravení vlastností textu v každé poloze, jak je potřeba.

  3. Pokud je požadován háček, zaškrtněte okénko s náležitým háčkem a upravte délku a úhel háčku.

  4. Vyberte volbu v Poloha: Nad nebo Pod umístí text, takže překryje linku; Vlevo text umístí nalevo od linky.

   Poznámka: Další volby umístění jsou dostupné v dialogu Vlastnosti textu (viz krok 2 výše).

  5. Klepněte na OK pro opuštění Vlastnosti linky.

  6. Udělejte úpravy barvy, tloušťky a typu linky (plná, čárkovaná atd.) v části "Linka" ve správci. Zaškrtnutí šikmá zde umožní vytvoření šikmé linky tažením koncových úchopů.

  7. Pokud si přejete uložení výsledné linky pro budoucí užití, podívejte se na vlastní palety.

  Kopírování linek

  Jakmile byly použity v notovém zápisu, linky nelze kopírovat pomocí obvyklých postupů pro kopírování a vložení. Linky ale můžete zdvojit v notovém zápisu: stiskněte a držte klávesy Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift), klepněte na linku a táhněte ji do požadovaného umístění.

  Rozšířené ozdobné linky

  Pro přidání posuvky k rozšířené ozdobné lince, jako je linka trylku, linku vyberte a dvakrát klepněte na značku v paletě Posuvky.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.