Nepravidelné rytmické skupiny

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Nepravidelné rytmické skupiny

  Nepravidelné rytmické skupiny se používají pro psaní rytmů jdoucích mimo rozdělení dob, jak je běžně dovoluje taktové označení. Například nepravidelná rytmická skupina tří osminových not v 4/4 taktu rozděluje osminovou dobu čtvrťové noty na tři šestnáctiny místo na dvě.

  16tinová triola

  Nepravidelné rytmické skupiny se zapisují jako malá čísla pod nebo nad skupinou not, podle volby se označují hranatými závorkami. Příklady nepravidelných rytmických skupin jsou duola, triola a kvintola.

  V 6/8 taktu rozdělí osminová nota duola tečkovanou čtvrťovou notu na dvě osminové noty místo na tři:

  8nová triola

  Vytvoření nepravidelné rytmické skupiny

  Přesný postup zadání nepravidelné rytmické skupiny závisí na tom, zda začínáte v režimu vkládání not nebo v normálním režimu (to jest ne v režimu vkládání not). Začneme jednoduchým příkladem: vytvořením triolové skupiny osminových not.

  Vytvoření trioly v normálním režimu

  1. Vyberte notu nebo pomlku, která stanovuje celkovou dobu trvání požadované triolové skupiny. V případě triolové skupiny složené z osminových not budete muset vybrat čtvrťovou notu nebo pomlku — jako je tomu v příkladu níže:

  Čtvrťová nota vybrána

  1. V hlavní nabídce vyberte NotyNepravidelné rytmické skupinyTriola, nebo stiskněte Ctrl+3 (Mac: +3). To dá následující výsledek. Vybraná nota je proměněna na triolu rozdělením celkové doby trvání na tři stejné části:

  Triolová osminová nota následovaná pomlkami

  1. Program automaticky změní režim vkládání not a vybere nejvhodnější dobu trvání — v tomto příkladu osminovou notu. Nyní zadejte požadovanou řadu not/pomlk. Například:

  Tři triolové osminové noty

  Vytvoření trioly v režimu vkládání not

  Zadávání nepravidelných rytmických skupin pracuje lehce odlišně v režimu vkládání not než postup popsaný výše. Musíte nejprve vybrat dobu trvání, a potom zadat výšky tónů. Níže je krok za krokem popsán postup, jakým uděláte triolové osminové noty.

  1. Ujistěte se, že jste v režimu vkládání not (stiskněte N).
  2. Jděte na notu/pomlku (nebo na prázdný takt), kde chcete, aby triola začínala (v případě potřeby použijte pro pohyb značky pro vkládání směrové šipky doprava a doleva).
  3. Vyberte konečnou dobu trvání celé triolové skupiny. V případě trioly složené z osminových not klepněte v nástrojovém panelu pro vkládání not na čtvrťovou notu (nebo na klávesnici stiskněte 5).
  4. V hlavní nabídce vyberte NotyNepravidelné rytmické skupinyTriola, nebo stiskněte Ctrl+3 (Mac: +3). Toto vytvoří triolové číslo/závorku a náležitě rozdělí původní notu/pomlku (podívejte se na obrázek výše).
  5. Program automaticky vybere nejvhodnější dobu trvání — v tomto příkladu osminovou notu — umožní okamžitě začít se zadáváním požadovaných řad not/pomlk.

  Vytvoření jiných nepravidelných rytmických skupin

  Většinu jiných nepravidelných rytmických skupin lze zadat podobně, nahrazením příkazu pro vytvoření nepravidelné rytmické skupinyCtrl+2–9 (uživatelé operačního systému Mac Cmd+2–9) – v hořejší řadě kroků: toto vytvoří nepravidelné rytmické skupiny v rozsahu od duoly (2) po nonolu (9). Na daleko složitější příklady se podívejte ve vlastních nepravidelných rytmických skupinách (níže).

  Vlastní nepravidelné rytmické skupiny

  Kvůli vytvoření jiných nepravidelných rytmických skupin, než nabízí výchozí volby (např. 13 šestnáctinových not na místě čtvrťové noty), nejprve zadejte a vyberte notu nebo pomlku rovnající se celkové době trvání nepravidelné rytmické skupiny, jděte do NotyNepravidelné rytmické skupinyJiné..., a zadejte počet not, jež chcete, aby se objevily poměrně k počtu not, u nichž byste obyčejně očekával, že se objeví (např. 13/4 pro třináct šestnáctinových not na místě vybrané čtvrťové noty).

  Dialog pro vytvoření nepravidelné rytmické skupiny

  Tredecimola - třináct šestnáctinových not na místě jedné čtvrťové nebo čtyř šestnáctinových not

  Smazání nepravidelné rytmické skupiny

  Pro smazání jakékoli nepravidelné rytmické skupiny vyberte číslo/závorku a stiskněte Del.

  Nastavení

  Pro přizpůsobení vzhledu jedné nepravidelné rytmické skupiny můžete ve správci změnit její vlastnosti. Také můžete změnit obecný styl všech nepravidelných rytmických skupin v notovém zápisu.

  Správce

  Pro změnu vlastností zobrazení nepravidelné rytmické skupiny vyberte číslo nepravidelné rytmické skupiny, nebo závorku, a použijte správce.

  Vlastnosti nepravidelné rytmické skupiny ve správci

  Pokud není ukázáno ani číslo ani závorka, vyberte notu v nepravidelné rytmické skupině, a potom použijte tlačítko Nepravidelná rytmická skupina ve správci, abyste viděli dialog výše.

  Vybrání nepravidelné rytmické skupiny ve správci

  Pro Směr zvolte Automaticky pro umístění závorky na stejnou stranu notové hlavičky, jako je nožička nebo trámec. Vyberte Nahoru nebo Dolů pro jasné umístění závorky nad nebo pod notovou hlavičku, v tomto pořadí, bez ohledu na polohu nožičky nebo trámce.

  Pro Typ čísla zvolte Číslo pro ukázání celého čísla, Poměr pro ukázání poměru dvou celých čísel, nebo Nic, aby se neukazovalo vůbec žádné číslo.

  Nepravidelná rytmická skupina s poměrem 5:6 a automatickým trámcem

  Pro Typ závorky zvolte Automaticky pro skrytí závorky pro noty opatřené trámcem a pro ukázání závorky, pokud nepravidelná rytmická skupina zahrnuje noty nebo pomlky bez trámců. Zvolte Závorka nebo Nic pro výslovné ukázání nebo skrytí závorky, v uvedeném pořadí.

  Styl

  Jděte do StylObecné... a vyberte Nepravidelné rytmické skupiny. To vám umožní měnit veškeré vlastnosti nepravidelných rytmických skupin.

  Dialog: Styl/Obecné.../Nepravidelné rytmické skupiny

  Jsou možné dvě úpravy: svislá a vodorovná

  • Svislá úprava má tři volby s hodnotami v jednotkách mezery (sp) a jednu (ne)zaškrtnutou volbu
   • Největší sklon: Výchozí hodnota je 0,50; rozsah je od 0,10 do 1.00
   • Svislá vzdálenost od nožičky (viz (2) níže): Výchozí hodnota je 0,25; rozsah je od -5,00 do 5,00
   • Svislá vzdálenost od notové hlavičky (viz (3) níže): Výchozí hodnota je 0,50; rozsah je od -5,00 do 5,00
   • Vyhnout se osnovám: Ve výchozím nastavení zaškrtnuto
  • Vodorovná úprava má čtyři volby s hodnotami v jednotkách mezery (sp)
   • Vzdálenost před nožičkou první noty (viz (5) níže): Výchozí hodnota je 0,50; rozsah je od -5,00 do 5,00
   • Vzdálenost před hlavičkou první noty: Výchozí hodnota je 0,00; rozsah je od -5,00 do 5,00
   • Vzdálenost po nožičce poslední noty (viz (6) níže): Výchozí hodnota je 0,50; rozsah je od -5,00 do 5,00
   • Vzdálenost po hlavičce poslední noty: Výchozí hodnota je 0,00; rozsah je od -5,00 do 5,00

  Popis stylu nepravidelné rytmické skupiny

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.