Oktávové linky

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Oktávové linky

Oktávové linky se používají k ukázání, že se má hudební oddíl hrát jednu nebo více oktáv nad nebo pod zapsanou výškou tónu: Linka může být tečkovaná nebo plná. Oktávy jsou dostupné v paletě Linky základní a rozšířené pracovní plochy.

8─────┐nebo 8va─────┐: Hrát jednu oktávu nad zapsanou výškou tónu (jen houslový klíč)

8─────┘nebo 8vb─────┘: Hrát jednu oktávu pod zapsanou výškou tónu (jen basový klíč)

Linky 8va/8vb jsou běžné zejména v notových zápisech klavíru, třebaže se někdy používají v jiných nástrojových notách.1 15ma (2 oktávy nad) a 15mb (2 oktávy pod) se příležitostně používají také.

Claude Debussy. Études, sešit II, X
(Claude Debussy. Études, sešit II, X)

Použití oktávové linky

Použijte jeden z následujících postupů:

 • Vyberte rozsah not, potom klepněte na oktávovou linku v paletě.
 • Vyberte jeden nebo více taktů, potom dvakrát klepněte na oktávovou linku v paletě.
 • Klepněte na notu, potom dvakrát klepněte na oktávovou linku v paletě (prodlouží linku od vybrané noty po konec taktu).
 • Táhněte oktávovou linku z palety na note (prodlouží linku od vybrané noty po konec taktu).

Změna délky

Pro zvětšení nebo změnšení oktávové linky (při zachování správného přehrávání):

 1. Pokud jste v režimu vkládání not, potom stiskněte Esc

 2. Dvakrát klepněte na linku, již chcete změnit, pro vstoupení do režimu úprav

 3. Pohybujte úchopy pomocí následujících klávesových zkratek:

  • Shift+ pro posunutí kotvy doprava o jednu notu (nebo takt)
  • Shift+ pro posunutí kotvy doleva o jednu notu (nebo takt)

Pro udělání změn v délce bez měnění vlastností přehrávání táhněte úchopy myší nebo použijte následující klávesové zkratky:

 • pro posunutí kotvy doprava o 0,1 sp (1 sp = jedna jednotka mezery = vzdálenost mezi dvěma notovými linkami).
 • pro posunutí kotvy doprava o 0,1 sp.
 • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pro posunutí kotvy doprava o jednu jednotku mezery (sp).
 • Ctrl+ (Mac: Cmd+) pro posunutí kotvy doprava o jednu jednotku mezery (sp).

Vlastní linky

Oktávovou linku můžete v případě potřeby přizpůsobit, včetně textu, jejím upravením na stránce pro noty: Klepněte na linku pravým tlačítkem myši, potom vyberte Vlastnosti linky.... Výsledek uložte tažením a upuštěním do palety ve vaší vlastní pracovní ploše, zatímco podržíte Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift).


 1. Gerou/Lusk. Essential Dictionary of Music Notation (Internetový archiv). ↩︎

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.