Výběrové režimy

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Výběrové režimy

  Je více různých výběrových režimů (způsobů výběru předmětů).

  Předměty v notovém zápisu — jako jsou noty, takty, artikulace atd. — je možné vybrat několika způsoby: (1) jednotlivě, (2) jako souvislý (nepřerušovaný) rozsah, nebo (3) jako nesouvislý (přerušovaný) seznam.

  Výběr jednoho předmětu

  Většinu předmětů v notovém zápisu je možné vybrat jedním klepnutím na ně v "normálním" režimu (to znamená, když nejste v režimu vkládání not).

  • Jednoduše na předmět klepněte.

  Výběr jedné noty

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not
  2. Klepněte na notu.

  Poznámka: Když vyberete jednu notu, a potom ji zkopírujete a vložíte, zkopírujete a vložíte výšku tónu — nikoli dobu trvání nebo jiné vlastnosti (např. bez nožiček). Ke zkopírování celé noty, včetně všech vlastností, musíte podržet klávesu Shift — jak se to dělá při výběru akordu (níže).

  Výběr akordu

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not
  2. Stiskněte a držte Shift, pak klepněte na notu v akordu.

  Výběr jednoho taktu

  • Klepněte na prázdné místo v taktu.

  Poznámka: Na to, jak vybrat řadu po sobě jdoucích taktů se podívejte ve vybrání pomocí shift + klepnutí (níže).

  Výběr souvislého rozsahu předmětů

  Je několik způsobů, jak vybrat nepřerušovaný rozsah not, akordů nebo taktů:

  1. Vybrání pomocí klávesy Shift

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not
  2. Vyberte první notu, akord, pomlku nebo takt v rozsahu. Výběr můžete rozšířit nahoru nebo dolů do sousedních notových osnov, je-li to potřeba, pomocí Shift + nebo .
  3. Potom vyberte jednu z následujících voleb:
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden akord doprava: Stiskněte Shift + .
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden akord doleva: Stiskněte Shift + .
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden takt doprava: Stiskněte Shift + Ctrl + (Mac: Shift + Cmd + ).
   • Pro současné postoupení ve výběru o jeden takt doleva: Stiskněte Shift + Ctrl + (Mac: Shift + Cmd + ).
   • Pro postoupení ve výběru na začátek řádku: Stiskněte Shift + Home (Mac: Shift + Fn + ).
   • Pro postoupení ve výběru na konec řádku: Stiskněte Shift + End (Mac: Shift + Fn + ).
   • Pro rozšíření výběru na začátek notového zápisu: Stiskněte Shift + Ctrl + Home (Mac: Shift + Cmd + Fn + ).
   • Pro rozšíření výběru na konec notového zápisu: Stiskněte Shift + Ctrl + End (Mac: (Mac: Shift + Cmd + Fn + ).

  2. Vybrání pomocí klávesy Shift + klepnutí

  Pro výběr rozsahu not nebo pomlk:

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not
  2. Klepněte na první notu nebo pomlku v rozsahu
  3. Stiskněte a držte klávesu Shift
  4. Klepněte na poslední požadovanou notu nebo pomlku.

  Poznámka: Konečný vybraný prvek může být ve stejné notové osnově nebo v notových osnovách nad nebo pod začáteční noty/pomlky. Všechny vybrané předměty budou uzavřeny uvnitř modrého obdélníku, včetně souvisejících linek a artikulací (ale ne volt). Operaci můžete zopakovat, abyste rozšířil vybraný rozsah, jak potřebujete.

  Pro výběr rozsahu taktů:

  1. Klepněte na prázdné místo v prvním požadovaném taktu
  2. Podržte klávesu Shift, potom klepněte na místo v posledním taktu požadovaného rozsahu.

  Poznámka: Stejně jako u výběru not může být rozsah rozšířen svisle i vodorovně.

  3. Vybrání tažením

  Tento způsob lze použít k výběru not nebo pomlk, nebo, nezávisle, k vybrání značek, které nejsou notami, jako jsou tečky staccata, text písně atd.:

  • Stiskněte a držte klávesu Shift, potom ukazovátko myši táhněte přes požadovaný rozsah.

  4. Vybrání všeho

  Tento způsob vybere celý notový zápis včetně not, pomlk a souvisejících prvků. Použijte jednu z následujících voleb:

  • Stiskněte Ctrl+A (Mac: Cmd+A).
  • V hlavní nabídce vyberte ÚpravyVybrat vše.

  5. Vybrání hudebního oddílu

  Tento způsob se používá při výběru hudebního oddílu — oblasti notového zápisu začínající a/nebo končící zalomením hudebního oddílu:

  1. Klepněte na prázdné místo v taktu v hudebním oddílu.
  2. V hlavní nabídce vyberte ÚpravyVybrat hudební oddíl.

  Poznámka: Podívejte se na kopírování a vkládání: filtr výběru, jak zakázat určitým druhům prvků, aby byly ve výběru rozsahu vybrány.

  Výběr seznamu prvků

  Pro vybrání seznamu (nebo nesouvislého (přerušovaného) rozsahu) prvků notového zápisu:

  1. Vyberte (klepněte na) první prvek.
  2. Podržte klávesu Ctrl (Mac: Cmd), zatímco vybíráte (při klepnutí na) požadované dodatečné prvky.

  Poznámka: Tento způsob nelze použít při výběru taktů. Použijte místo toho výběr jednoho taktu nebo výběr rozsahu taktů.

  Výběr všech podobných

  Pro vybrání všech prvků určitého druhu (např. všech taktových čar, všech textových prvků, všech značek pro staccato):

  1. Vyberte prvek
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši → Vybrat
  3. Je dostupných několik voleb:

   • Všechny podobné prvky: Vybere všechny prvky v notovém zápisu podobné vybranému předmětu
   • Všechny podobné prvky v téže notové osnově: Vybere všechny prvky ve stejné notové osnově podobné vybranému předmětu
   • Všechny podobné prvky ve zvoleném rozsahu: Použije se, jen když byl vybrán rozsah . Vybere všechny prvky v rozsahu podobné vybranému předmětu
   • Více...: Otevře dialog, který vás nechá doladit více voleb. Pokud jste například vybral notovou hlavičku, dialog bude vypadat asi tak nějak (od verze 2.1 — předchozí verze měly méně voleb):

   Dialog: Vybrat/Více...

   Vybrat

   • Stejná notová hlavička: V tomto příkladu budou vybrány notové hlavičky pouze stejné skupiny;
   • Stejná výška tónu: Budou vybrány notové hlavičky pouze stejné výšky tónu;
   • Stejný typ: Budou vybrány všechny notové hlavičky (všech skupin);
   • Stejná délka: Budou vybrány notové hlavičky pouze stejné doby trvání;
   • Stejný název noty: Budou vybrány notové hlavičky s tímto názvem ve všech oktávách;
   • Ve stejné osnově: Budou vybrány notové hlavičky pouze téže notové osnovy.

   Činnost

   • Nahradit výběr: Výchozí volba: začne výběr od začátku;
   • Přidat do výběru: Ponechá vše, co jste již vybral, a přidá k tomu nynější výběr;
   • Hledat ve výběru:
   • Odebrat z výběru: Ponechat vše, co jste již vybral, ale odebrat z toho nynější výběr.

  Na co jsou výběry užitečné

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.