Zalomení a odstupy

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Zalomení a vymezení odstupu

  Zalomení stran, zalomení řádků (zalomení osnov) nebo zalomení úseků lze vynutit přetažením odpovídajícího symbolu z palety se zalomeními na prázdné místo taktu nebo na vodorovný rámeček v notovém zápisu. Zalomení se provede po vybraném taktu nebo rámečku. Modré značky pro zalomení jsou viditelné na obrazovce, ale neobjevují se v tisku.

  Paleta Zalomení a odstupy v rozšířené pracovní ploše obsahuje následující netisknutelné symboly:

  Paleta pro zalomení a odstupy

  • Zalomení notového systému přinutí následující část notového zápisu, aby začínala v novém notovém systému.
  • Zalomení strany přinutí následující část notového zápisu, aby začínala na nové straně.
  • Zalomení hudebního oddílu rozdělí notový zápis do hudebních oddílů (viz níže), a přinutí další část notového zápisu, aby začínala v novém notovém systému. V případě potřeby může být spojeno se zalomením strany.
  • Vymezovače odstupu vypadají jako šipky dolů/nahoru a používají se na zvětšení mezery mezi dvěma sousedícími notovými osnovami nebo notovými systémy.

  Přidání zalomení nebo odstupu

  Zalomení je možné použít buď na takt nebo na rámeček. Vymezovač odstupu (nahoru nebo dolů) je použit jen na takt.

  Přidání zalomení

  Použijte jednu z následujících voleb:

  Pro přidání zalomení nebo vymezení odstupu:

  • Vyberte takt nebo rámeček, potom dvakrát klepněte na symbol pro zalomení v paletě.
  • Táhněte symbol pro zalomení nebo vymezovač odstupu z palety na takt nebo rámeček.
  • Pouze pro zalomení notového systému klepněte na taktovou čáru a stiskněte klávesu Enter. Pro odstranění zalomení notového systému ji stiskněte znovu.
  • Pouze pro zalomení stran klepněte na taktovou čáru a stiskněte klávesu Ctrl+Enter (Mac: Cmd+Return). Pro odstranění zalomení strany ji stiskněte znovu.

  Zalomení je vloženo za označeným taktem nebo rámečkem. MOdré symboly pro zalomení jsou viditelné na obrazovce, ale neobjeví se ve výtiscích.

  Poznámka 1: Jak přidat nebo odstranit zalomení notových systémů v celém nebo v části notového zápisu se podívejte v přidání/odstranění zalomení notových systémů.

  Poznámka 2: Jak rozdělit takt se podívejte v operacích s takty: rozdělení a spojení.

  Přidání vymezovače odstupu

  Použijte některou z následujících voleb:

  • Vyberte takt, potom dvakrát klepněte na symbol vymezovače odstupu v paletě .
  • Táhněte symbol vymezovače odstupu z palety na takt nebo rámeček.

  Modré symboly vymezovačů odstupu jsou viditelné na obrazovce, ele neobjeví se ve výtiscích.

  Poznámka: Vymezovače odstupu jsou navrženy jen pro místní úpravy. Pokud chcete upravit mezeru mezi notovými osnovami v celém notovém zápisu, použijte místo toho nastavení v Styl → Obecné... → Strana.

  Upravení vymezovače odstupu

  Pro upravení výšky vymezovače odstupu vyberte jednu z těchto voleb:

  • Dvakrát klepněte na vymezovač odstupu a táhněte modrý koncový úchop nahoru a dolů.
  • Dvakrát klepněte na vymezovač odstupu a použijte směrové klávesy ↑ ↓ a/nebo Ctrl+↑ ↓ pro posunutí koncového úchopu nahoru a dolů.
  • Klepněte (nebo dvakrát klepněte) na vymezovač odstupu a ve správci upravte vlastnost výšky.

  Smazání zalomení nebo odstupu

  Pro smazání zalomení nebo vymezení odstupu:

  1. Jednou klepněte na zalomení nebo vymezení odstupu (změní se na tmavě modré, aby se ukázalo, že je vybráno)
  2. Stiskněte klávesu Del

  Zalomení hudebního oddílu

  Zalomení hudebního oddílu se, jak napovídá název, používá k vytváření samostatných hudebních oddílů v notovém zápisu. Tak jako zalomení notového systému přinutí další takt nebo rámeček, aby začínaly nový notový systém, a v případě potřeby je lze použít ve spojení se zalomením strany.

  Zalomení hudebního oddílu by se dalo například použít na rozdělení skladby do samostatných vět.

  Každý hudební oddíl může mít své vlastní číslování taktů nezávislé na zbytku notového zápisu. Ve výchozím nastavení je první takt hudebního oddílu číslován 1 (podívejte se na obrázek níže), ač tak jako první takt notového zápisu, číslo není zobrazeno, dokud není nastaveno v dialogu s vlastnostmi taktu. Týž dialog lze použít ke změně číslování dle vaší volby.

  Pokud na začátku nového hudebního oddílu změníte taktové označení nebo předznamenání, nebude předtím na konci předchozího hudebního oddílu žádné upozornění na změnu označení. Podívejte se na příklad níže:

  Příklad použití zalomení hudebního oddílu

  Když přehráváte notový zápis, program mezi každé dva hudební oddíly přidá krátkou přestávku. Kromě toho první taktová čára konce repetice v hudebním oddílu ukazatel přehrávání vždy pošle na začátek hudebního oddílu, takže taktová čára začátku repetice je volitelná.

  Vlastnosti zalomení hudebního oddílu

  Klepněte na zalomení hudebního oddílu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti zalomení hudebního oddílu... pro vymezení:

  • Délky přestávky
  • Zda první notový systém nového hudebního oddílu ukazuje dlouhé názvy nástrojů
  • Zda v novém hudebním oddílu začíná číslování taktů od 1

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.