Pomůcky

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Pomůcky.

  Byly vyvinuty některé nástroje. Nalézají se v ÚpravyPomůcky

  Přidat/Odstranit zalomení notových systémů

  Tento nástroj automaticky přidá nebo odstraní zalomení notových systémů:

  • Přidat zalomení notových systémů
   • každých X taktů
   • přímo na konci každého nynějšího notového systému
  • Odstranit
   • všechna nynější zalomení notových systémů

  Tento příkaz pracuje s vybranými takty, nebo s celým notovým zápisem (ve výchozím nastavení, není-li nic vybráno).

  • Volitelně vybrat takty, na něž se má použít
  • ÚpravyPomůckyPřidat/Odstranit zalomení notových systémů

   Add/Remove Line Breaks

  • Stisknout OK.

  Rozdělit hlasy/Sloučit hlasy

  Tyto příkazy vám umožňují rozdělení obsahu notové osnovy obsahující řady akordů do samostatných melodických linek na navazujících osnovách, nebo sloučit notové osnovy obsahující samostatné melodické linky do řad akordů v jedné notové osnově.

  Rozdělit hlasy

  Vyberte ve zdrojové notové osnově rozsah obsahijící akordy s více notami. Nechte provést ÚpravyPomůckyRozdělit hlasy. Akordy budou "rozděleny" do cílových notových osnov níže (jedna nota na osnovu). Pokud začnete výběrem rozsahu pouze v jedné osnově, MuseScore použije tolik cílových osnov, kolik je potřeba - pokud má největší akord čtyři noty, použijí se čtyři notové osnovy. Pokud však začnete rozsah vybírat ve více osnovách, MuseScore zastaví s naposledy vybranou osnovou.

  Sloučit hlasy

  Vyberte rozsah taktů napříč osnovami, jež mají v zásadě stejný rytmus. Nechte provést ÚpravyPomůckySloučit hlasy. MuseScore sloučí obsah osnov do akordů v horní osnově - opak rozdělení. Zvláštní případ představuje výběr jen jedné osnovy - MuseScore udělá v podstatě to samé, ale spojí obsah více hlasů v té osnově do akordů v hlase 1.

  Vyplnit lomítky

  Tento příkaz vyplní výběr lomítky, jedno na každou dobu. Lomítka budou vystředěna na prostřední lince notové osnovy a jsou nastavena tak, že se netransponují ani nepřehrávají.

  Slash notation

  Zapnout/Vypnout rytmickou notaci

  This command converts selected notes into rhythmic slash notation: notes with slash heads, set to not transpose or playback. For notes in voices one or two, the notes are fixed to the middle staff line.

  Rhythmic slash notation

  For notes in voices three or four, the notes are fixed above or below the staff and are also marked small (also known as "accent" notation). You may find it helpful to use the selection filter to exclude voices one and two from your selection before running this command, so only the notes in voices three and four are affected.

  Accent notation

  Seřadit orientační značky

  Tento příkaz seřadí orientační značky ve vybraném rozsahu:

  1. Přidat orientační značky
  2. Vybrat rozsah
  3. ÚpravyPomůckySeřadit orientační značky

  MuseScore automatically detects the sequence based on the first rehearsal mark in the selection - all rehearsal marks in the selection are then altered accordingly.

  Pořadí může být:

  • a, b, c,
  • A, B, C,
  • jednoduchá posloupnost čísel - 1, 2, 3,
  • posloupnost číselně odpovídající číslům taktů

  Podívejte se také na

  Orientační značky
  Přídavné moduly

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.