Orientační značky

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Orientační značky

  Orientační značky se často používají v notových zápisech, zvláště v těch nových. Starají se o to, aby všichni hudebníci začínali na stejném místě, aniž by kvůli tomu museli počítat takty. Mohou však odkazovat na čísla taktů. Jsou zřetelnější, obecně viditelnější. Obvykle sestávají z po sobě jdoucích písmen nebo čísel.

  Orientační značky lze použít jedním nebo více způsoby:

  • K určení zvláštních bodů v notovém zápisu pro usnadnění nacvičování.
  • jako záložky v notovém zápisu, na něž se můžete okamžitě přesunout — pomocí příkazu najít/hledat.
  • K označení různých hudebních oddílů v notovém zápisu.

  Obyčejně se orientační značka skládá z jednoho nebo více písmen nebo čísel, nebo ze spojení obou. Značky se v notovém zápisu objevují v řadě — např. A, B, C…, nebo 1, 2, 3… atd.; nebo mohou obsahovat číslo taktu, k němuž jsou připojeny (obvykle větší než běžná čísla taktů, často provedená tučným řezem písma a/nebo uzavřená v okéncích).

  Orientační značky lze do notového zápisu přidávat (i) automaticky — což zajišťuje, že jsou pojmenovávány popořadě — nebo (ii) ručně, což umožňuje, abyste je nazvali, jak chcete.

  Přidání orientační značky

  Ruční umístění

  Nejjednodušším způsobem, jak přidat orientační značku, je klepnout na notu (nebo pomlku) na začátku hudebního oddílu, který byste chtěli např. nacvičit, a použít klávesovou zkratku Ctrl+M (Mac: Cmd+M), nebo použít příkaz v hlavní nabídce PřidáníTextOrientační značka: potom zadejte požadovaný text.

  Automatické umístění

  Případně vyberte notu, otevřete paletu pro text, a dvakrát klepněte na symbol orientační značky [B1]: správné písmeno nebo číslo je zadáno automaticky, podle následujících pravidel:

  1. První automaticky vytvořená orientační značka je popsána jako A, druhá jako B, třetí jako C a tak dále. Pokud chcete stanovit jiný formát (malé písmeno, číslo nebo takt-číslo), změňte v souladu s tím první orientační značku, předtím než přidáte druhou. Později přidané orientační značky následují formát předtím přidané značky.

  2. Pokud přidáte (paleta) orientační značku mezi dvě stávající abecední značky, je k názvu nové značky přidáno číslo 1: takže ze značky přidané mezi písmena C a D se stane C1 atd. Podobně, pokud mezi dvě stávající číselné orientační značky přidáte novou orientační značku, je přidáno písmeno A: takže ze značky přidané mezi čísla 3 a 4 se stane 3A atd. Později můžete v případě potřeby orientační značky automaticky seřadit znovu (podívejte se →níže).

  3. Pro vytvoření posloupnosti založené na čísle taktu by měla být, před vytvořením druhé orientační značky, změněna první orientační značka, takže se přečte stejně jako číslo taktu, k němuž je připojena. (Pokud je číslo orientační značky jiné, než je skutečné číslo taktu, následující značky převezmou číselné pořadí.)

  Automatické seřazení orientačních značek

  MuseScore uživateli umožňuje automatické seřazení řady orientačních značek, pokud se z nějakého důvodu dostaly mimo pořadí. Použijte následující postup:

  1. Předtím než provedete výběr, můžete pro orientační značky v případě potřeby stanovit nový formát (malá/velká písmena, číslo nebo číslo taktu) pomocí odpovídajícího ručního pozměnění první značky v řadě.
  2. Vyberte rozsah taktů, na něž chcete použít příkaz pro seřazení (pokud není nic vybráno, potom program předpokládá, že chcete seřadit všechny takty).
  3. Vyberte ÚpravyPomůckySeřadit orientační značky.

  MuseScore automaticky podle orientační značky ve výběru rozpozná řadu — orientační značky ve výběru jsou potom změněny podle toho. Jsou možné následující posloupnosti:

  • A, B, C atd.
  • a, b, c atd.
  • Číselná: 1, 2, 3 atd.
  • Číselná: podle čísel taktů. Toto vyžaduje, aby bylo číslo první značky v řadě stejné s číslem taktu, k němuž je připojeno.

  Abyste se dostal na určitou orientační značku, stiskněte Ctrl+F (Mac: Cmd+F) pro otevření vyhledávacího pruhu, potom zadejte název orientační značky. První znak orientační značky musí být, aby ji šlo najít, písmeno pro ni: následné znaky mohou být písmena nebo čísla. Od verze MuseScore 2.1 je možné všechny orientační značky hledat napsáním písmene "r" následovaného orientační značkou.

  Poznámka: Pokud se text zadaný v poli Najít skládá jen z čísel, program předpokládá, že hledáte číslo taktu. Podívejte se na pohled a pohyb: najít.

  Styl textu

  Orientační značky jsou druhem textu u notového systému. Objeví se v každém partu a v notovém zápisu. Vícetaktové pomlky jsou automaticky zalomeny před a po orientačních značkách.

  Ve výchozím nastavení jsou orientační značky tučně, ve velké velikosti písma a uzavřené v rámečcích se zakulacenými okraji. Všechny stránky jejich vzhledu lze měnit celkově přes styl textu orientační značky.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.