Základy textu

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Základy textu

  Přidání textu

  Pro přidání textových prvků do notového zápisu použijte jeden z následujících obecných postupů:

  • V hlavní nabídce vyberte PřidáníText (například pro vytvoření názvu).

  • Vyberte textový prvek v paletě (například pro vytvoření textu swing).

  • Stiskněte klácesovou zkratku (například pro vytvoření textu písně).

  Poznámka: Přesný postup závisí na typu textu, jejž přidáváte — na podrobnosti se podívejte na příslušné stránky příručky (viz text). Na textová okénka s obecným účelem připojená k notovým osnovám se podívejte v kapitole text u notové osnovy a text u notového systému.

  Formátování textu

  Každý textově založený prvek v notovém zápisu má tři úrovně formátování:

  Styl textu

  Toto je nejvyšší úroveň formátování a nastavuje styl pro určitou třídu textu v notovém zápisu. Veškerý text u notové osnovy má například jedinečný styl textu, jako jsou označení tempa, text písně, značky akordů a tak dále. MuseScore přichází s mnoha předem stanovenými textovými styly, které je možné přizpůsobit, ale máte rovněž volnost ve vytváření svých vlastních stylů.

  Pro upravení stylu textu nějakého prvku jděte do StylText…, nebo na nějaký text klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Styl textu….

  Kterýkoli styl text lze použít na jakýkoli prvek textu. Změna stylu textu ovlivní všechny textové předměty v notovém zápisu, jež tento styl používají.

  Na podrobnosti se podívejte ve stylech a vlastnostech textu.

  Vlastnosti textu

  Toto je další úroveň co se týče důležitosti při formátování a ovlivňuje styl textu u jednoho určitého textového předmětu. Pro upravení vlastností textu toho předmětu — a žádného jiného — na text klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti textu.... Na podrobnosti se podívejte ve vlastnostech textu.

  Úpravy textu

  Při upravování skutečného textu v textovém prvku můžete na jednotlivé znaky použít určité formátování, pomocí základních voleb formátování, jako jsou tučné, kurzíva, písmo, velikost písma, horní a dolní index. Pro upravení textu:

  • Dvakrát klepněte na text, nebo
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na text a vyberte Upravit prvek, nebo
  • Klepněte na text a stiskněte Ctrl + E (Mac: Cmd + E).

  Na podrobnosti se podívejte v úpravách textu.

  Upravení polohy textových předmětů

  Pro upravení polohy vybraného textového předmětu buď:

  • Použijte jednu z následujících klávesových zkratek:
   • : Posunout text vlevo o 0,1 mezery notové osnovy (jedna mezera notové osnovy je vzdálenost mezi dvěma linkami notové osnovy, jak je nastavena v nastavení strany).
   • : Posunout text vpravo o 0,1 mezery notové osnovy.
   • : Posunout text nahoru o 0,1 mezery notové osnovy.
   • : Posunout text dolů o 0,1 mezery notové osnovy.
   • Ctrl+ (Mac: +): Posunout text vlevo o jednu mezeru notové osnovy.
   • Ctrl+ (Mac: +): Posunout text vpravo o jednu mezeru notové osnovy.
   • Ctrl+ (Mac: +): Posunout text nahoru o jednu mezeru notové osnovy.
   • Ctrl+ (Mac: +): Posunout text dolů o jednu mezeru notové osnovy.
  • Upravit ve správci hodnoty vodorovného nebo svislého posunu.
  • Táhnout předmět.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.