Text u notové osnovy a text u notového systému

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Text notové osnovy a notového systému

  Na všestranně použitelný text použijte text u notové osnovy nebo text u notového systému. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy je v tom, zda chcete, aby se použil na jednu notovou osnovu nebo na celý notový systém. Záleží na tom, když vytahujete party: text u notové osnovy se objeví jen v partu, který obsahuje určitý nástroj, k němuž je text připojen, zatímco text u notového systému se objeví ve všech partech. Navíc, pokud zvolíte skrytí prázdných notových osnov, jakýkoli text u notové osnovy patřící k prázdné notové osnově bude rovněž skryt. Text u notového systému není při použití příkazu Skrýt prázdné notové osnovy skryt nikdy.

  Text u notové osnovy

  Text u notové osnovy je všestranně použitelný text spojený s určitou notovou osnovou v přesně daném místě v notovém zápisu. Pro vytvoření textu u notové osnovy vyberte polohu vybráním noty nebo pomlky, a potom použijte volbu v hlavní nabídce PřidáníTextText u notové osnovy, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+T (Mac: +T). Objeví se malé textové okénko a budete moci začít okamžitě psát. Textové okénko můžete opustit kdykoli (dokonce aniž byste cokoli napsal) stisknutím Esc.

  Text u notové osnovy lze například použít k použití označení, jako jsou Sólo nebo Pizzicato, na jednu notovou osnovu v notovém zápisu. V závislosti na tom, jaké jsou pokyny pro text u notové osnovy, lze přehrávání MIDI té notové osnovy v poloze textu změnit, aby odpovídalo pokynům, klepnutím pravým tlačítkem myši na text u notové osnovy a vybráním Vlastnosti textu u notové osnovy.... Podívejte se na jak změnit zvuk nástroje (např. pizz., con sordino) uprostřed napříč notovým zápisem.

  Text u notového systému

  Text u notového systému se používá, když chcete označení textu použít na celý notový systém, spíše než jen na jeden řádek notové osnovy. Dělá to rozdíl, když vytahujete party, nebo když zvolíte skrytí prázdných notových osnov. Pro vytvoření textu u notového systému vyberte polohu vybráním noty nebo pomlky, a potom použijte volbu v hlavní nabídce PřidáníTextText u notového systému, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+Shift+T (Mac: +Shift+T). Objeví se malé textové okénko a budete moci začít okamžitě psát. Textové okénko můžete opustit kdykoli (dokonce aniž byste cokoli napsal) stisknutím Esc.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.