Vytažení partů

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Vytažení partů.

Pokud jste napsal celý orchestrální notový zápis, MuseScore může vytvořit noty ukazující pouze jednotlivé party pro každého hudebníka v orchestru.

Zřízení partů

Party můžete vytvořit kdykoli po vytvoření notového zápisu. Party je pro každý notový zápis potřeba stanovit jen jenou, ale v případě potřeby je možné udělat změny. Následující pokyny jako příklad využívají smyčcový kvartet, ale stejné zásady se používají na jakékoli jiné hudební těleso.

 1. V hlavní nabídce vyberte SouborParty...

  Vytvoření partu - krok 1

 2. V okně s party klepněte na Nový, abyste vytvořil "vymezení partu"

  Vytvoření partu - krok 2

 3. V pravém panelu napište slova, která chcete použít pro Název partu (toto rovněž slouží při vyvedení i pro odpovídající part v názvu souboru)

 4. Zvolte nástroj, který se má objevit v partu, označením příslušného okénka v panelu na pravé straně. Obyčejně chcete jen jeden nástroj na part, ale někdy je potřeba mít part, který zahrnuje více než jeden nástroj (takovým jsou notové osnovy s několika bicími). MuseScore umožňuje označení tolika nástrojů na part, kolik je potřeba

  Vytvoření partu - krok 4

 5. Podle potřeby opakujte kroky dva až čtyři (výše) pro každý part

  Vytvoření partu - krok 5

 6. Jakmile budete hotov, stiskněte OK pro zavření okna s party

Dokončil jste zřízení partů. Nemusíte to dělat znovu, dokud do celého notového zápisu nepřidáte anebo z něj neodeberete nějaký nástroj. V nynější verzi MuseScore není možné rozdělení jedné notové osnovy (která obsahuje dva nebo více hlasů) do samostatných partů. Takže každý nástroj, z něhož chcete vytisknout samostatný part, také potřebuje mít svoji vlastní notovou osnovu v úplném notovém zápisu.

Zřízení všech partů najednou

Pokud máte souborový notový zápis, z něhož se mají vytáhnout všechny nástroje, můžete party vytvořit daleko snadněji:

 1. Jděte do SouborParty...

 2. Stiskněte tlačítko Vše nové (party jsou pojmenovány pomocí názvu nástroje, a v případě potřeby je připojeno "-<number>")

  Vytvoření partu - vše najednou

 3. Stiskněte OK

Nyní pro každý part v notovém zápisu uvidíte kartu.

Vyvedení partů

 1. Jděte do SouborVyvést party...

 2. Projděte souborovým systémem na místo, kam je chcete vyvést, a vyberte souborový formát (výchozím je PDF)

 3. jako název souboru jednoduše zadejte jakoukoli předponu užitečnou pro všechny party, nebo ponechejte výchozí (název souboru notového zápisu)

 4. Stiskněte OK

Tímto budou vytvořeny soubory s názvy "<předpona>" + "-" + "<název part u>.<přípona>". Dodatečně, při vyvádění do PDF, bude tímto vytvořen i "<předpona>" + "-Partitura_a_party.pdf".

Uložení

Party a notový zápis jsou "spojeny", což znamená, že jakákoli změna obsahu jednoho ovlivní druhého, ale změny v rozvržení ne. Když jste vytvořil party, jsou uloženy společně s notovým zápisem (pokud otevřete notový zápis, máte karty pro notový zápis a každý vytvořený part).

Každý part však můžete uložit jednotlivě vybráním jeho karty a použitím SouborUložit jako...

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.