Zavedení MIDI

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Zavedení MIDI.

  Zavádění MIDI se dá doladit přes panel pro zavádění MIDI, který se objeví pokaždé, když jsou v MuseScore otevřeny soubory .mid/.midi/.kar. S tímto panelem uživatel získává citlivější řízení zpracování výběrem stop a použitím činností na ně (např. kvantizace, použití teček/ligatur atd.). Tlačítkem Použít (nahoře) se všechny změny odešlou, s okamžitým účinkem. Tlačítkem Zrušit se všechny neuložené změny okamžitě zruší.

  Použijte Shift+kolečko myši nebo Ctrl+kolečko myši k vodorovnému projíždění voleb pro stopu; bez těchto modifikátorů projíždíte stopy svisle.

  Výsledkem má být lepší jakost rozmnoženiny notového zápisu ze souboru.

  Panel pro zavádění MIDI ukazuje seznam stop (jsou ukázány pouze stopy s událostmi not) a pro každou stopu dostupné činnosti.

  Pokud je stop více, potom je na začátek seznamu přidána jedna další stopa pro vybrání všech stop zároveň.

  MIDI Import Panel

  V panelu lze vybrat stopy k zavedení a přeuspořádat je. Jsou zde zobrazeny také popisné informace (zvuk, název notové osnovy a text písně - je-li jaký). Přítomnost sloupce se slovy písně je známkou toho, že soubor obsahuje stopu s textem písně - přiřaditelnou k různým stopám přes rozbalovací seznam, který je dostupný po klepnutí.

  Činnosti (napravo) jsou přítomny ve dvojicích: název - hodnota. Na každou hodnotu se dá klepnout a změnit ji. Může to být vysouvací seznam nebo zaškrtávací okénko (seznam dostupných voleb). Soubor dostupných voleb se může měnit skladbu od skladby, v závislosti na jejím typu (stopa s notami, které představují výšku tónu, nebo stopa bicích).

  Panel pro zavádění MIDI obnovuje náležité údaje každého znázorněného souboru, pokud jich má uživatel otevřeno několik. Pokud není panel pro zavádění MIDI nadále potřebný, je možné jej zavřít klepnutím na zavírací tlačítko v levém horním rohu. Panel se znovu objeví po klepnutí na tlačítko Ukázat panel pro zavedení MIDI, které se objeví hned po zavření panelu.

  Dostupné činnosti

  Nástroj MuseScore
  Přiřadit nástroj MuseScore (uvedený v instruments.xml nebo v zadaném vlastním souboru xml v Nastavení), který vymezuje název osnovy, klíč, transpozici, artikulace atd.
  Kvantizace

  Kvantizovat noty MIDI podle pravidelné mřížky. NEJVĚTŠÍ rozlišení mřížky lze nastavit přes vysouvací nabídku:

  • Hodnota z nastavení (výchozí) - Hodnota kvantizace je vzata z hlavního dialogu Nastavení MuseScore (na kartě Zavedení)
  • Čtvrtina, osmina, šestnáctina, dvaatřicetina, čtyřiašedesátina, stoosmadvacetina - uživatelem stanovené hodnoty
   Skutečná velikost mřížky kvantizace je přizpůsobující se a zmenšuje, když je délka noty malá.
  Nejvíce hlasů
  Nastaví největší počet v notách dovolených hlasů.
  Hledat rytmické notové skupiny
  Když je povolena, pokusí se tato volba o zjištění rytmických notových skupin a použije odpovídající mřížku kvantizace na akordy rytmických notových skupin.
  Je lidské provedení
  Je-li povolena, tato volba zmenšuje přesnost převedení MIDI do notového zápisu conversion ve prospěch čitelnosti. Je to užitečné pro nezarovnané soubory MIDI, když není poskytnuta žádná pravidelná mřížka kvantizace. Na takové soubory se používá automatický algoritmus pro sledování rytmu, který se pokouší o zjištění poloh taktů v celé skladbě.
  2x menší počet taktů
  Volba je činná pro nezarovnané soubory MIDI (když "Je lidské provedení" je zaškrtnuto ve výchozím nastavení). Zkrátí na polovinu počet taktů obdržený při vnitřní operaci sledování rytmu. Může to být vhodné, když dává sledování rytmu 2 krát častěji rozdělení na takty, než je nutné.
  Taktové označení
  Volba je činná pro nezarovnané soubory MIDI. Uživatel může zvolit vhodné taktové označení pro celou skladbu, pokud je výchozí zjištěná hodnota nesprávná. Volba je užitečná, protože si správně poradí se zavedenými rytmickými notovými skupinami na rozdíl od přímého nastavení taktového označení z palety.
  Rozdělit notovou osnovu
  Tato volba se hodí hlavně na klavírní stopy - k přiřazení not levé a pravé ruce účinkujícího. Používá rozdělení stálých výšek tónů (uživatel může výšku tónu vybrat prostřednictvím podvoleb) nebo rozdělení pohyblivých výšek tónů (závisí na šířce ruky - tak trochu dohad z hlediska programu).
  U stop bubnů (Zvuk bicích v seznamu stop) rozdělí notovou osnovu na více notových osnov, přičemž každá dostane jen jednu výšku tónu bicích (to jest zvuk bubnu). Je tu i podvolba, která programu povolí/zakáže hranaté závorky pro nově vytvořený soubor stop bubnů.
  Změny klíče
  Malé klíče mohou být vloženy uvnitř notové osnovy, aby akordy držely blíže k pěti linkám osnovy. Změny klíče závisí na průměrné výšce tónu akordu. Svázané skupiny not nejsou vložením klíče porušeny (pokud se to stane, lze nahlásit chybu v algoritmu v importmidi_clef.cpp). Tato volba je dostupná jen pro stopy, které nejsou bicí.
  Zjednodušit doby trvání
  Zmenší počet pomlk kvůli utvoření jednodušších dob trvání not. U stop bicích může tato volba odstranit pomlky a také prodloužit noty.
  Ukázat staccato
  Volba na ukázání/skrytí značek pro staccato v notovém zápisu.
  Tečkované noty
  Řídí, zda bude MuseScore používat tečkované noty nebo ligatury.
  Ukázat text tempa
  Ukáže/Skryje v notovém zápisu textové označení tempa.
  Ukázat značky akordů
  Ukáže/Skryje v notovém zápisu značky akordů, jsou-li, pro souborový formát MIDI XF.
  Rozpoznat předtaktí
  Když je povolena, tato volba nemění taktové označení prvního taktu, který je kratší než druhý takt. Tomuto se anglicky říká anacrusis. Tato volba je použitelná jen současně na všechny stopy.
  Zjistit swing
  MuseScore zkouší zjistit swing - nahradit triolu [4th + 8th] dvěma běžnými osminami (pro obvyklý swing, 2:1) nebo tečkovanou osminu + šestnáctinu také dvěma běžnými osminami (pro zamíchání, 3:1). Také na začátku osnovy se swingowanými notami zobrazuje text Swing nebo Zamíchání.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.