Úpravy textu

Aktualizováno před před 5 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Úpravy textu.

  Režim úprav textu

  Je několik způsobů, jak vstoupit do režimu úprav textu:

  • Dvakrát klepněte na text
  • Klepněte na text pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit prvek
  • Klepněte na text a stiskněte Ctrl+E (Mac: Cmd+E)

  Ukázkový text v režimu úprav

  K formátování a volbám pro zadávání lze přistupovat z nástrojového panelu pro text v dolní části okna.

  Nástrojový panel pro text

  Pro opuštění režimu úprav textu:

  • Stiskněte Esc, nebo
  • Klepněte na part notového zápisu mimo okno pro úpravy.

  Příkazy pro úpravy a klávesové zkratky

  V režimu úprav textu jsou dostupné následující příkazy:

  • Ctrl+B (Mac: +B) zapnout/vypnout tučné písmo
  • Ctrl+I (Mac: +I) zapnout/vypnout kurzívu
  • Ctrl+U (Mac: +U) zapnout/vypnout podtržení
  • Posunout ukazatel: Home End vlevo vpravo
  • Backspace odstraní znak nalevo od značky pro vkládání znaků
  • Delete odstraní znak napravo od značky pro vkládání znaků
  • Return začít nový řádek
  • F2 ukáže paletu s textovými symboly (viz níže)

  Klávesové zkratky pro zvláštní znaky

  V režimu úprav textu lze použít následující klávesové zkratky pro přistoupení k určitým zvláštním znakům:

  Ctrl+Shift+B: bé

  Ctrl+Shift+F: forte

  Ctrl+Shift+H: odrážka

  Ctrl+Shift+M: mezzo

  Ctrl+Shift+N: niente

  Ctrl+Shift+R: rinforzando

  Ctrl+Shift+S: sforzando

  Ctrl+Shift+Z: Z

  Symboly a zvláštní znaky

  K vložení čtvrťových not, zlomků a mnoha jiných druhů zvláštních značek nebo znaků do textu můžete použít okno se zvláštními znaky. V nástrojovém panelu pro text klepněte na symbol klávesnice.

  Značka klávesnice

  Nebo pro její otevření stiskněte F2 (Mac: fn+F2):

  Paleta se zvláštními znaky obsahuje tlačítka pro vložení značek do textu (například čtvrťové noty), nebo zvláštních znaků (např. symbol pro autorské (kopírovací) právo: ©)

  Dialog je rozdělen do tří karet: Běžné symboly, hudební symboly a symboly unicode. Karta s hudebními symboly (značkami) a symboly unicode je dále rozdělena do abecedně řazených skupin.

  Dvojité klepnutí na položku v dialogu se zvláštními znaky ji okamžitě přidá do textu v místě ukazatele. Více položek je možné použít bez zavření dialogového okna, a uživatel může, zatímco je má otevřeno, dokonce pokračovat v psaní, mazat znaky, zadávat číselné kódy znaků atd.

  Poznámka: Dialog se zvláštními znaky není možné zbrazit, když nejste v režimu úprav textu. Toto se však nemá zaměňovat s položkou v nabídce se stejným názvem ve verzi MuseScore pro macOS.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.