Režim úprav

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Režim úprav

  Režim úprav se používá na upravování prvků přidaných do notového zápisu. Většinu druhů prvků lze tak nebo onak upravit v režimu úprav.

  Pro vstoupení do režimu úprav použijte kterýkoli z těchto postupů:

  • Dvakrát klepněte na jakýkoli prvek
  • Klepněte na prvek pravým tlačítkem myši a zvolte Upravit prvek
  • Klepněte na prvek jednou a použijte klávesovou zkratku Ctrl+E (Mac: Cmd+E).

  Pro opuštění režimu úprav, stiskněte Esc, nebo klepněte na prázdné místo v okně s dokumentem.

  Text

  Na režim úprav textu se podívejte v úpravách textu.

  Linky

  Linky — jako jsou legata, ligatury, svorky, volty atd. — zobrazují v režimu úprav čtverečkové úchopy (které, jsou-li vybrány, zmodrají). Například legato vypadá takto:

  Ukázka legata v režimu úprav
  Legato v režimu úprav

  Koncové úchopy se používají na přizpůsobení délky linky. Prostřední úchopy se používá na přizpůsobení její svislé polohy. Legata a ligatury mají dále ještě tři úchopy na přizpůsobení tvaru křivky (podívejte se na obrázek výše).

  Pro přemístění úchopu na něj klepněte a použijte klávesovou zkratku (viz níže). Případně můžete úchop táhnout myší.

  Každý koncový úchop je spojen tečkovanou čárou s kotvou na notové osnově. Začáteční a koncové kotvy vyznačují hranice oblasti notového zápisu ovládané čarou. Ve výchozím nastavení je úchop koncového bodu umístěn svisle nad svojí kotvou.

  • Pro posunutí jak úchopu koncového bodu tak k němu připojené kotvy vyberte úchop a použijte Shift+ nebo Shift+.
  • Pro posunutí úchopu koncového bodu bez ovlivnění k němu připojené kotvy vyberte úchop a použijte buď šipky na klávesnici vlevo/vpravo nebo příslušný příkaz Ctrl (Mac: ). Podívejte se na klávesové zkratky níže.

  Klávesové zkratky

  Následující příkazy využívající klávesové zkratky lze použít na upravení polohy nyní vybraného úchopu:

  • : Přesune úchop o 0,1 mezery doleva (vzdálenost mezi dvěma notovými linkami)
  • : Přesune úchop o 0,1 mezery doprava
  • : Přesune úchop o 0,1 mezery nahoru
  • : Přesune úchop o 0,1 mezery dolů
  • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o jednu mezeru doleva
  • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o jednu mezeru doprava
  • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o jednu mezeru nahoru
  • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o jednu mezeru dolů
  • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery doleva
  • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery doprava
  • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery nahoru
  • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery dolů
  • Shift+: Přesune ukotvení koncového úchopu doleva o jednu notu/pomlku
  • Shift+: Přesune ukotvení koncového úchopu doprava o jednu notu/pomlku
  • Tab: Jde na další úchop

  Noty

  Posunování not

  Pro posunutí jedné noty doprava nebo doleva (např. kvůli vyhnutí se střetu s dalším prvkem nebo kvůli přepsání sdílení notových hlaviček) vyberte notovou hlavičku a změňte vodorovný posun akordu ve správci. Popřípadě můžete totéž udělat v režimu úprav not, jak je to popsáno dále:

  1. Vstupte do režimu úprav not (i) dvojitým poklepáním na notovou hlavičku NEBO (ii) klepnutím pravým tlačítkem myši na notovou hlavičku a zvolením "Upravit prvek", NEBO (iii) vybráním notové hlavičky a stisknutím Ctrl + E.
  2. Stiskněte klávesu šipky ve směru vlevo nebo vpravo), v němž si přejete notu postrčit (nebo použijte Ctrl+ nebo Ctrl+ pro větší úpravy).
  3. Stiskněte klávesu Esc. To umožní znovuvykreslení nožičky noty.

  Poznámka: Režim úprav pro nožičku noty vám umožňuje měnit délku nožičky, ne její vodorovný posun. Pro přemístění nožičky noty na ni klepněte a ve správci upravte vodorovný posun.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.