Legata

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Legata

  Legato je zahnutá čára mezi dvěma nebo více notami, která naznačuje, že se tyto noty mají přehrát spojitě. Když byste chtěli spojit dvě noty s toutéž výškou tónu, podívejte se na ligaturu.

  Legato lze vytvořit z palety s linkami, doporučují se však postupy popsané níže.

  První způsob

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not a vyberte první notu, již má legato zahrnovat:
   První nota vybrána
  2. S vytvoří legato:
   Legato k sousední notě
  3. Shift+ rozšíří legato k další notě:
   Legato zahrnující tři noty
  4. X obrátí směr obloučku. Tak můžete vybrat, zda se oblouček objeví nad nebo pod notou:
   Legato nad nožičkami not
  5. Esc ukončí režim úprav:
   Legato už není v režimu úprav

  Druhý způsob

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not
  2. Vyberte notu, jíž chcete, aby legato začínalo
  3. Podržte Ctrl ( na Mac) a vyberte poslední notu, kterou chcete, aby legato zahrnovalo
  4. Stiskněte S

  Poznámka: Pokud stisknete Shift-vybrání poslední noty, legata budou po kroku 4 přidána do všech hlasů v rozsahu.

  Třetí způsob

  1. V režimu vkládání not zadejte první notu části s legatem
  2. Stiskněte S pro započetí části s legatem
  3. Zadejte zbývající noty části s legatem
  4. Stiskněte znovu klávesu S pro ukončení části s legatem

  Úpravy

  Pro upravení tvaru a velikosti legatového obloučku na něj dvakrát klepněte pro vstoupení do režimu úprav (nebo použijte Ctrl+E, nebo klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit prvek). Dva vnější úchopy upravují začátek a konec obloučku legata, zatímco tři úchopy na křivce upravují jeho tvar. Prostřední úchop na rovné čáře se používá na posunutí celého legatového obloučku nahoru/dolů/doleva/doprava. Klávesu Tab lze použít k pohybu z úchopu na úchop.

  Pro jemnější úpravy klepněte na kterýkoli úchop (zobrazeno na obrázcích pro kroky 2-4 výše) a posunujte jimi pomocí směrových šipek na klávesnici. Větší úpravy je možno provést tažením úchopů myší nebo jiným vstupním zařízením (nebo použijte Ctrl+šipka).

  Následující klávesové zkratky lze použít na přesunutí levého a pravého úchopu od noty k notě:

  • Shift+ Posunout k další notě.
  • Shift+ Posunout k předchozí notě.
  • Shift+ Posunout k nižšímu hlasu (od hlasu 2 k hlasu 1 atd.).
  • Shift+ Posunout k vyššímu hlasu (od hlasu 1 k hlasu 2 atd.).

  Oblouček může překlenout více osnov nebo stran. Začátek a konec legatového obloučku je ukotven k notě/akordu nebo pomlce. Pokud noty změní polohu kvůli změnám v rozvržení, protažení nebo stylu, oblouček legata se také posune a jeho velikost se přizpůsobí.

  Tento příklad ukazuje oblouček legata, který sahá od basového k houslovému klíči. Pomocí myši vyberte první notu legatového obloučku, podržte klávesu Ctrl (Mac: ) a vyberte poslední notu pro legatový oblouček, a stiskněte S pro přidání obloučku legata.

  Legato přes osnovy

  X obrátí směr vybraného legatového obloučku.

  Tečkovaná/čárkovaná čára

  Tečkované nebo čárkované legatové obloučky se často používají v písních s více slokami, kvůli zobrazení rozdílů v rozdělení slabik jednotlivých slok. Tečkované nebo čárkované legatové obloučky se také používají, aby vyjádřily vydavatelův návrh (aby umožnily rozdílné zobrazení oproti skladatelově původnímu značení obloučků legat). Pro změnu stávajícího legatového obloučku na tečkovaný nebo čárkovaný oblouček jej vyberte - klepněte na něj pravým tlačítkem myši, a potom ve správci, kterého spustíte stisknutím klávesy (F8), změňte Typ linky ze Spojitá na Tečkovaná nebo Čárkovaná.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.