Ligatury

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Ligatury.

  Ligatura je zahnutá čára mezi dvěma o stejné výšce tónu, která naznačuje, že se mají hrát jako jedna nota se spojenou dobou trvání (viz vnější odkazy níže). Ligatury jsou obyčejně vytvářeny mezi sousedními notami stejného hlasu, ale MuseScore podporuje i ligatury mezi notami, které spolu nesousedí, a mezi notami v různých hlasech.

  V režimu vkládání not, pokud stanovíte ligaturu okamžitě po zadání noty nebo akordu, program automaticky vytvoří správné cílové noty, aby šly s ligaturami. Nebo můžete ligatury vytvořit jednoduše "po zápisu," mezi stávajícími notami.

  Poznámka: Ligatury, které spojují noty stejné výšky tónu, se nemají zaměňovat s legaty, které spojují noty různých výšek tónů a ukazují členění za sebou jdoucích tónů legata.

  Svázání not dohromady

  1. Stiskněte Esc, abyste se ujistil, že nejste v režimu vkládání not.
  2. Klepněte na notu, nebo použijte Ctrl (Mac: Cmd) + klepnutí pro vybrání více než jedné noty.
   První nota vybrána
  3. Stiskněte + nebo tlačítko pro svázání (ligaturu), Tlačítko pro svázání .
   Legato k sousední notě .

  Ligatury budou vytvořeny mezi vybranou notou(ami) a následující notou(ami) o stejné výšce tónu.

  Svázání akordů dohromady

  Pro svázání všech not v akordu najednou buď:

  • Klepněte na nožičku akordu, nebo
  • Podržte klávesu Shift a klepněte na na jakoukoli notu v akordu.

  Potom stiskněte + nebo tlačítko pro svázání (ligaturu) Tlačítko pro svázání . Ligatury budou vytvořeny mezi všemi notami ve vybraném akordu a následujícími notami o stejné výšce tónu.

  Animovaný záznam ve formátu GIF ukazující, jak svázat akord pomocí myši

  Přidání svázaných not v režimu vkládání not

  Pro vytvoření ligatury o jedné notě během vkládání noty:

  1. Vyberte jednu notu (notu, jež není součástí akordu).
  2. Vyberte novou dobu trvání noty pro následující notu, je-li to potřeba (ale viz Nota níže).
  3. Stiskněte + nebo tlačítko pro svázání (ligaturu), Tlačítko pro svázání .

  Poznámka: Tato klávesová zkratka pracuje, jak je to popsáno výše, jen tehdy, když vybranou notu nenásleduje žádný akord. Pokud tam je, pokud akord následuje, pak se doba trvání přehlíží a místo následujícího akordu je přidána svázaná nota (nota ligatury).

  Přidání svázaného akordu v režimu vkládání not

  1. Ujistěte se, že je v akordu vybrána jedna nota.
  2. Vyberte novou dobu trvání noty pro následující akord, je-li to potřeba (ale viz Nota níže).
  3. Stiskněte + nebo tlačítko pro svázání (ligaturu), Tlačítko pro svázání .

  Poznámka: Tato klávesová zkratka pracuje, jak je to popsáno výše, jen tehdy, když vybranou notu nenásleduje žádný akord. Pokud tam je, pokud akord následuje, pak se doba trvání přehlíží a místo následujícího akordu jsou přidány svázané noty (noty ligatury).

  Svázané noty primy

  Pokud akordy, jež mají být svázány, obsahují noty primy, nejlepším způsobem, jak zajistit správný zápis not, je:

  1. Přiřaďte každou notu dvojice primy samostatnému hlasu.
  2. Ujistěte se, že jedna z dvojice v primě je nastavena na Bez nožiček (pro odstranění zdvojené nožičky).
  3. Použijte svázání hlas za hlasem. Udělejte úpravy polohy, délky, jak je potřeba.

  Obrácení ligatury

  X obrátí (svislý) směr vybrané ligatury, shora dolů a obráceně.

  Obnovení výchozího rytmického členění

  Od verze 2.1 je přítomna nabídka RozvrženíObnovit výchozí rytmické členění, která seskupí rytmické členění podle stanovení trámců v místním taktovém označení. Podívejte se na změnu výchozích trámců. Všechny noty, jež jsou svázány a mají stejnou délku jako nota s tečkou, budou změněny na notu s tečkou se dvěma omezeními. i) Jen poslední nota ve skupině svázaných not bude mít jednu tečku. Noty s více než jednou tečkou nejsou pomocí této volby tvořeny. ii) Noty s tečkami se nebudou roztahovat od jedné skupiny not s trámci k jiné, pokud je jejich doba trvání stejná jako u všech z trámcových skupin, jež zahrnuje. U všech not s více než jednou tečkou bude obnoveno výchozí rytmické členění podle pravidel popsaných výše.

  Použití této volby provází známá omezení. Ve vybrané oblasti je odstraněna většina artikulací a ozdob (nebo celý notový zápis, pokud není nic vybráno). Také je provedena kontrola některých posuvek. Vrácením této volby zpět nejsou obnoveny žádné z artikulací a ozdob, jež byly pomocí této volby smazány.

  Podívejte se také na

  Legato

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.