Taktová označení

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Taktová označení.

  Taktová označení jsou dostupná v postranním panelu s paletami. Taktová označení můžete přetáhnout na notový zápis (viz palety pro obecné informace o práci s paletami v MuseScore).

  Time signature palette

  Přidání taktového označení do notového zápisu

  Pro přidání taktového označení použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Táhněte a upusťte taktové označení z palety na místo v taktu.
  • Vyberte takt, a potom dvakrát klepněte na taktové označení v paletě.
  • Vyberte jakoukoli notu nebo pomlku a dvakrát klepněte na taktové označení v paletě.

  Taktové označení se objeví na začátku uvažovaného taktu.

  Pro nahrazení taktového označení použijte kterýkoli z následujících postupů:

  • Táhněte a upusťte taktové označení na stávající taktové označení.
  • Vyberte taktové označení v notovém zápisu, potom dvakrát klepněte na taktové označení v paletě.

  Smazání taktového označení

  Pro smazání taktového označení v notovém zápisu je vyberte a stiskněte Del.

  Vytvoření vlastního taktového označení

  Pokud taktové označení, jež požadujete, není dostupné v paletě s taktovými označeními pracovní plochy, můžete je vytvořit v části Taktová označení hlavní palety: Pro její otevření stiskněte Shift+T.

  Pro vytvoření nového taktového označení vyberte stávající v hlavní paletě, potom v panelu Vytvořit taktové označení upravte různé parametry (čitatele, jmenovatele, text, trámce). Pro přidání nově vytvořeného taktového označení do seznamu stiskněte tlačítko Přidat. Jakmile je přidáno, můžete je táhnout a upustit na požadované místo v notovém zápisu. Pro smazání taktového označení v hlavní paletě na ně klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vymazat.

  Taktové označení můžete z hlavní palety přesunout do vlastní pracovní plochy jeho tažením a upuštěním na paletu v pracovní ploše.

  Úpravy složených meter

  Ve většině případů potřebujete upravit jen první z horních čísel. Sčítaná horní čísla jsou pro součtová metra, která obsahují více horních čísel oddělených znaménkem plus.

  Přidaná (složená) metra

  Přidaná (nebo složená) taktová označení se někdy používají k objasnění rozdělení dob v taktu. Viditelné taktové označení (čísla oddělená znaménkem plus) je zadáno v poli Text v panelu Vytvořit taktové označení, například:

  Vytvoření nových taktových označení

  Změna výchozích trámců

  Pro udělání celkových úprav způsobu, jakým jsou u not dělány trámce, v části nebo v celém notovém zápisu, klepněte na příslušné taktové označení pravým tlačítkem myši (v notovém zápisu) a vyberte Vlastnosti taktového označení:

  Vlastnosti taktového označení

  To umožní upravení vzorů trámců pro noty 1/8, 1/16 a 1/32 v panelu Skupiny not. Od verze 2.1 zaškrtnutí okénka Změnit i kratší noty umožní změnu seskupování trámců pro všechny kratší doby trvání v tom samém okamžiku. Ve verzích před 2.1 musíte každou skupinu trámců upravit samostatně.

  Pro zalomení trámce klepněte na noty jej následující. Pro obnovení trámce klepněte na to samé místo. Poznámka: Tento způsob pracuje, jen když jsou v zamýšleném místě přítomny všechny vedlejší (nebo pod-) trámce – pokud to tak není, potom namísto toho použijte ikony (viz níže). Tlačítko pro obnovení výchozího nastavení zruší všechny změny provedené v tom sezení.

  Také můžete udělat dodatečné změny ve vzorcích trámců tažením jedné z ikon Paleta s trámci (v okně vlevo dole) na notu v panelu Skupiny not:

  • Start beam Začít trámec na této notě.
  • Continue beam Nekončit trámec na této notě.
  • Sub-beam Trámec 1/8 noty nalevo od této noty.
  • Demi-sub-beam Trámec 1/16 noty nalevo od této noty.

  Od taktového označení odlišné doby trvání: předtaktí a kadence

  Jsou případy, kdy je skutečná doba trvání taktu odlišná od doby trvání určené taktovým označením. Častým příkladem takové situace jsou předtaktí a kadence. na změnu skutečné doby trvání taktu, aniž by se zobrazilo jiné taktové označení, se podívejte v operacích s takty: vlastnosti, doba trvání taktu.

  Místní taktová označení

  Taktová označení mohou být různá pro různé notové osnovy. Příkladem zde jsou 26. Goldbergovy variace od Johanna Sebastiana Bacha:

  Bachovy 26. Goldbergovy variace

  MuseScore má pojetí celkového taktového označení a skutečného (místního) taktového označení. Pro změnu celkového taktového označení táhněte a upusťte předmět z palety na notovou osnovu. Celkové taktové označení se používá na počítání dob (jak je to ukázáno ve stavovém řádku) a je odkazem na označení tempa. Celkové taktové označení je stejné pro všechny osnovy a obyčejně se shoduje se skutečným taktovým označením.

  Skutečné taktové označení je nastaveno v dialogu vlastností taktového označení a může se pro každou osnovu odchýlit od skutečného taktového označení (v příkladu je to vidět u levé ruky, horní notová osnova 18/16).

  Dialog: Vlastnosti taktového označení

  Text taktového označení lze nastavit nezávisle na skutečných hodnotách.

  Místní taktové označení se nastaví upuštěním značky pro taktové označení při současném držení klávesy Ctrl key (Mac: Cmd). Místní taktové označení je nastaveno pouze pro jednu osnovu. Celkové taktové označení je zopakováno pro všechny osnovy.

  Změny taktového označení a zalomení

  Vícetaktové pomlky jsou přerušeny, když se vyskytne změna taktového označení. Takže zalomení hudebního oddílu zabrání ukázání upozornění na změnu taktového označení na konci předchozího taktu.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.