Taktové pomlky

Aktualizováno před před 5 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Taktové pomlky

  Celotaktová pomlka

  Celotaktová pomlka vystředěná uvnitř taktu (ukázáno níže) se používá k naznačení, že celý takt (nebo hlas v taktu) je tichý, bez ohledu na taktové označení.

  Full measure rest

  Vytvoření jedné nebo více celotaktových pomlk

  Použijte následující postup, pokud jsou všechny vybrané takty obvyklé — to znamená bez vlastních dob trvání:

  1 Vyberte takt nebo rozsah taktů.
  2. Stiskněte Del.

  Pokud jeden nebo více taktů obsahuje vlastní dobu trvání, použijte místo toho následující postup:

  1. Vyberte takt nebo rozsah taktů.
  2. Stiskněte Ctrl+Shift+Del.

  Vytvoření celotaktové pomlky v určitém hlasu

  1. V příslušném hlasu zadejte pomlku, která se roztahuje na celotaktovou.
  2. Ujistěte se, že je pomlka vybrána, potom stiskněte Ctrl+Shift+Del.

  Vícetaktová pomlka

  Multi-measure rest

  Vícetaktové pomlky naznačují dlouhou dobu trvání ticha (odmlky) nástroje a často se používají v orchestrální hudbě. Jsou automaticky přerušeny na důležitých místech, jako jsou dvojité taktové čáry, orientační značky, předznamenání nebo taktová označení atd.

  Číslo nad vícetaktovou pomlkou ukazuje počet taktů, po něž pomlka trvá.

  Zobrazení vícetaktových pomlk

  Stiskněte M na klávesnici pro zapnutí nebo vypnutí vícetaktových pomlk.

  Případně:

  1. V nabídce vyberte StylObecné...
  2. Klepněte na kartu Notový zápis, pokud již není vybrána
  3. Přidejte zaškrtnutí vedle Vytvořit vícetaktové pomlky

  Poznámka: Volba stylu automaticky spojuje po sobě následující prázdné takty do vícetaktových pomlk v celém notovém zápisu. Proto se doporučuje nejprve zadat všechny noty, a teprve potom zapnout tento přepínač k vytvoření vícetaktových pomlk.

  Zalomení vícetaktových pomlk

  Podívejte se také na: operace s takty: zalomení vícetaktové pomlky

  Můžete chtít mít jednu dlouhou vícetaktovou pomlku rozdělenu do dvou kratších vícetaktových pomlk.

  Tato volba by se měla zaškrtnout před zapnutím volby Vytvořit vícetaktové pomlky přes Styl → Obecné..., na kartě Notový zápis.
  Vyberte první takt, jímž má začínat druhá vícetaktová pomlka, a pak klepněte pravým tlačítkem myši na Vlastnosti taktu → Zalomit vícetaktovou pomlku.

  Všimněte si, že vícetaktové pomlky jsou automaticky přerušeny, když se uvnitř nachází orientační značka (ne jednoduchý text), zalomení hudebního oddílu, změna předznamenání nebo taktového označení, nebo dvojitá taktová čára.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.