Tremolo

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tremolo.

Tremolo je rychlé opakování jedné noty nebo rychlé střídání mezi dvěma notami nebo akordy. Znázorňuje se tahy jdoucími přes nožičky not nebo akordů. Pokud je tremolo mezi dvěma notami, jsou proužky kresleny mezi nimi. Značky pro tremolo se také používají při zápisu víření bubnů.

Paleta Tremolo v rozšířené pracovní ploše obsahuje samostatné značky pro jednonotová tremola (jejich značky jsou znázorňovány s nožičkami) a pro dvounotová tremola (značky tremol jsou bez notových nožiček).

Paleta pro tremolo

Pro přidání tremola nožičce jedné noty vyberte její notovou hlavičku a dvakrát klepněte na požadovanou značku tremola v paletě s tremoly.

Ve dvounotovém tremolu má každá nota hodnotu celé doby trvání tremola. Pro zadání tremola s dobou trvání půlové noty nejprve zadejte dvě čtvrťové noty, a po přetažení značky pro tremolo na první notu se hodnoty not automaticky zdvojí na půlové noty.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.