Trámce

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Trámce.

  Trámce not jsou nastaveny automaticky podle taktového označení. Pro upravení výchozích trámců klepněte na taktové označení a vyberte Vlastnosti taktového označení. Podívejte se na změnu výchozích trámců.

  Pokud ale chcete trámce not upravit ručně, případ od případu, použijte značky pro trámce nacházející se v paletách Trámce.

  Upravení trámců not

  Ruční upravení trámců not je možné udělat jedním z následujících způsobů:

  • Táhněte a upusťte značku pro trámec z pracovní plochy na notu v notovém zápisu.
  • Vyberte jednu nebo více not v notovém zápisu a dvakrát klepněte na požadovanou značku pro trámec na pracovní ploše.

  Značky pro trámce

  Značky pro trámce lze najít v paletách Trámce v základní a rozšířené pracovní ploše (viz obrázek níže).

  Paleta Trámce (rozšířená)

  Následuje seznam značek pro trámce a jejich účinek:

  • Tlačítko pro začátek trámce Začít trámec na této notě.

  • Tlačítko pro prostředek trámce Nekončit trámec na této notě (nebo pomlce).

  • Tlačítko pro žádný trámec Neopatřovat tuto notu trámcem.

  • Tlačítko pro šestnáctinový podtrámec Začít trámec druhé úrovně na této notě. Na této notě začíná šestnáctinový trámec.

  • Tlačítko pro dvaatřicetinový podtrámec Začít trámec třetí úrovně na této notě. Na této notě začíná dvaatřicetinový trámec.

  • Tlačítko pro automatický režim Zpět do automatického režimu: Režim vybraný MuseScore při vkládání noty, v závislosti na současném taktovém označení.

  • Tlačítko pro vidlicovitý trámec – zpomalování Začít vidlicovitý trámec (zpomalování) na této notě.

  • Tlačítko pro vidlicovitý trámec – zrychlování Začít vidlicovitý trámec (zrychlování) na této notě.

  Upravení trámce pomocí klávesnice/myši

  Upravení úhlu trámce

  1. Dvakrát klepněte na trámec noty pro jeho dostání do režimu úprav — pravý koncový úchop je vybrán automaticky.
  2. Použijte šipky nahoru/dolů nebo táhněte pravým koncovým úchopem pro změnu úhlu trámce.
  3. Stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav.

  Upravení výšky trámce

  1. Dvakrát klepněte na trámec noty pro jeho dostání do režimu úprav — pravý koncový úchop je vybrán automaticky.
  2. Stiskněte Shift+Tab nebo klepněte na levý úchop pro jeho vybrání
  3. Použijte šipky nahoru/dolů nebo táhněte levým koncovým úchopem pro změnu výšky trámce.
  4. Stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav.

  Upravení trámce ve správci

  Popřípadě můžete ke všem těmto činnostem použít správce:

  Upravení úhlu trámce

  1. Klepněte na trámec noty.
  2. Zaškrtněte okénko Vlastní poloha v části pro trámec ve správci.
  3. Nastavte hodnoty pro polohu, abyste dostal požadovaný úhel trámce.

  Upravení výšky trámce

  1. Klepněte na trámec noty.
  2. Zaškrtněte okénko Vlastní poloha v části pro trámec ve správci.
  3. Nastavte hodnoty pro polohu, jak požadujete.

  Udělat trámec vodorovný

  1. Vyberte trámec noty
  2. Zaškrtněte okénko Vodorovně v části pro trámec ve správci.
  3. Je-li to požadováno, upravte výšku trámce pomocí klávesnice/myši: viz výše.

  Pokud chcete, aby byly všechny trámce not v notovém zápisu vodorovně, je na to v nabídce StylObecnéTrámce volba Vodorovné trámce.

  Upravení vidlicovitých trámců

  Pro upravení vidlicovitých trámců:

  1. Vyberte trámec noty.
  2. Upravte hodnoty v okénkách Rozevřít vlevo a Rozevřít vpravo v části pro trámec ve správci.

  Obrácení trámce noty

  Pro obrácení trámce noty shora pod noty nebo obráceně:

  1. Vyberte jeden nebo více trámců not.
  2. Použijte kteroukoli z následujících voleb:
   • Stiskněte klávesu X;
   • Stiskněte ikonu Obrátit směr v pravé dolní oblasti nástrojového panelu.
   • vyberte volbu Směr (automaticky, nahoru nebo dolů) v části pro trámec ve správci.

  Obnovení výchozích vlastností trámců

  Pro obnovení trámců do způsobu stanoveného v nynějším taktovém označení vyberte Rozvržení Obnovit výchozí vlastnosti trámců. Pokud máte výběr, když jste vybral tuto položku nabídky, bude ovlivněn pouze tento výběr. Pokud není vybráno nic, budou výchozí vlastnosti trámců obnoveny v celém notovém zápisu podle místních taktových označení.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.