Trámce přes osnovy

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Trámce přes osnovy.

V notách pro klavír je pro zápis hudební fráze běžné používat obě osnovy (basový a houslový klíč).

Toto se v MuseScore dá zadat takto:

Zadejte všechny noty do jedné osnovy:

Beamed notes in upper staff

Ctrl+Shift+ přesune vybranou notu nebo akord na další osnovu (Mac: +Shift+.)

Selected note moved to lower staff

Pokud chcete trámec posunout, klepněte na něj dvakrát, až se ukážou úchopy. Táhněte úchopy a upravte rozvržení.

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.