Taktové čáry

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Taktové čáry.

Značky pro taktové čáry jsou dostupné v paletě Taktové čáry:

Paleta s taktovými čárami (rozšířená)

Změna typu taktové čáry

Pro změnu stávající taktové čáry použijte jeden z následujících postupů:

 • Vyberte taktovou čáru, potom dvakrát klepněte na značku v paletě s taktovými čárami.
 • Přetáhněte značku z palety s taktovými čárami na taktovou čáru v notovém zápisu.
 • Přetáhněte značku z palety s taktovými čárami na takt.
 • Vyberte takt, potom dvakrát klepněte na značku v paletě s taktovými čárami.

Pro vložení nové taktové čáry mezi stávající buď:

 • Přetáhněte značku z palety s taktovými čárami na notu nebo pomlku.
 • Vyberte notu nebo pomlku, potom dvakrát klepněte na značku v paletě s taktovými čárami.

Taktové čáry můžete změnit i ve správci. Jiné zde dostupné volby zahrnují:

 • Čárkované nebo tečkované taktové čáry
 • Koncové, dvojité, a upravitelné neúplné taktové čáry
 • Spojené osnovy
 • Barva
 • Posun

Pro úplné skrytí taktové čáry vyberte čáru a stiskněte V, nebo ve správci zrušte zaškrtnutí Viditelná.

Spojení taktových čar

Taktové čáry se mohou táhnout přes více notových osnov, jak je tomu ve spojené osnově klavíru, nebo v orchestrálním notovém zápisu pro spojení nástrojů ve stejném hudebním oddílu. Pro spojení taktových čar:

 1. Dvakrát klepněte na taktovou čáru pro vstoupení do režimu úprav.

  Režim úprav taktové čáry

 2. Klepněte na spodní modrý úchop a táhněte jej dolů k osnově, se kterou jej chcete spojit. Úchop zapadne do své polohy, takže není potřeba jej umístit přesně.

 3. Stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav. Tímto budou zaktualizovány i všechny související taktové čáry.

  Spojené taktové čáry

Podívejte se také na

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.