Artikulace a ozdoby

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Artikulace a ozdoby.

  Úplnou řadu značek lze nalézt v paletě Artikulace a ozdoby v rozšířené pracovní ploše:

  Rozšířená sada značek pro artikulace a ozdoby

  Zkrácená verze je v základní pracovní ploše.

  Artikulace

  Artikulace jsou značky přidané do notového zápisu, aby ukázaly, jak se má nota nebo akord hrát. Hlavními značkami v této skupině jsou:

  • Koruny
  • Staccato
  • Mezzostaccato/Portamento
  • Staccatissimo
  • Tenuto
  • Akcent (sforzato)
  • Silný akcent (marcato)

  Jsou zahrnuty i zvláštní artikulace pro smyčcové a drnkací strunné nástroje, dechové nástroje a tak podobně.

  Ozdoby

  Ozdoby zahrnují:

  • Náraz (mordent), obrácený náraz (mordent), trylkové ozdoby
  • Trylky
  • Obaly
  • Vytáhnutí

  Poznámka: opory (appoggiatura, dlouhý příraz) a přírazy (acciaccatura, krátká appoggiatura, krátká opora) lze najít v paletě ozdobné noty.

  Přidání artikulace/ozdoby

  1. Vyberte notu nebo rozsah not.
  2. Dvakrát klepněte na značku v paletě.

  Případně značku můžete přidat jejím přetažením z palety přímo na notovou hlavičku.

  Přidání posuvky k artikulaci

  Pro použití posuvky na stávající artikulaci, jako je trylek, ji přidejte z okna se zvláštními znaky na textový předmět. Nebo, případně, použijte posuvku na notu z Hlavní paleta.

  Přidání koruny k taktové čáře

  Korunu lze použít přímo na taktovou čáru vybráním taktové čáry a dvojitým klepnutím na korunu v paletě.

  Klávesové zkratky

  Klávesové zkratky lze upravit v nastavení MuseScore.

  Upravení polohy

  Okamžitě po přidání artikulace nebo ozdoby z palety je značka automaticky vybrána: Může být potom posunuta nahoru nebo dolů z klávesnice, jak následuje:

  • Stiskněte klávesu s šipkou nahoru/dolů pro jemné polohování (0,1 jednotky mezery současně);
  • Stiskněte Ctrl+ nebo Ctrl+ (Mac: Cmd+ nebo Cmd+) pro větší upravení svisle (1 jednotka mezery současně).
  • Pro převrácení značky na druhou stranu noty (kde je to vhodné) ji vyberte a stiskněte X.

  Pro povolení úprav ve všech směrech z klávesnice:

  1. Dvakrát klepněte na značku pro vstoupení do režimu úprav, nebo na ni klepněte a stiskněte Ctrl+E (Mac: Cmd+E) , nebo na značku klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit prvek;
  2. Tiskněte klávesy šipek pro jemné polohování (0,1 jednotky mezery současně); nebo stiskněte Ctrl+šipka (Mac: Cmd+Arrow) pro větší upravení (1 jednotka mezery současně).

  Hodnoty vodorovného a svislého posunu můžete změnit i ve správci. Pro umístění více než jedné značky současně vyberte požadované značky a ve správci upravte hodnoty posunu.

  Poznámka: Značku je také možné přemístit klepnutím a tažením, ale na přesnější ovládání použijte postupy popsané výše.

  Vlastnosti artikulací

  Pro přistoupení k vlastnostem artikulací klepněte na značku a udělejte požadované úpravy hodnot ve správci. To, jaké přesně jsou zobrazeny vlastnosti, závisí na druhu artikulace. K jiným vlastnostem (to jest ke směru a poloze kotvy) lze přistupovat klepnutím pravým tlačítkem myši na značku a vybráním Vlastnosti artikulací….

  Můžete udělat i celkové úpravy všech stávajících a později použitých artikulací vybráním Styl…Obecné…Artikulace a ozdoby.

  Podívejte se také na

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.