Vytáhnutí

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Vytáhnutí

  Pomocí nástroje pro vytáhnutí, umístěného v paletě Artikulace a ozdoby v rozšířené pracovní ploše je možné vytvořit různé druhy jednoduchých a složitých (vícestupňových) vytáhnutí bend_palette_sym.png .

  Použití vytáhnutí

  Pro použití značky pro vytáhnutí použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte notu a dvakrát klepněte na nástroj pro vytáhnutí v paletě.
  • Táhněte nástroj pro vytáhnutí z palety na notu.

  Upravení vytáhnutí

  Ve výchozím nastavení nástroj použije vytáhnutí celé noty nahoru. Pro započetí úprav upravení vytáhnutí, použijte jeden z následujících způsobů:

  • Klepněte na vytáhnutí pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti vytáhnutí.
  • Ujistěte se, že je vytáhnutí vybráno a stiskněte Vlastnosti v části Vytáhnutí správce.

   Nástroj pro vytáhnutí

  V případě potřeby jsou volby s přednastaveními dostupné na levé straně okna Vlastnosti vytáhnutí . Vytáhnutí představuje graf (podívejte se na obrázek výše). Tmavé modré čtverečky jsou ovládací body spojené šedými čárami. Sklon grafu naznačuje druh vytáhnutí:

  • Sklon čáry nahoru = vytáhnutí nahoru
  • Sklon čáry dolů = vytáhnutí dolů
  • Vodorovná čára = držet

  Svislá osa grafu představuje stupeň, ke kterému je výška tónu vytahována nahoru nebo dolů: jedna jednotka se rovná čtvrťové notě: dvě jednotky půltónu, čtyři jednotky celému tónu a tak dále.

  Vodorovná osa naznačuje viditelný dosah vytáhnutí: každý dílek šedé čáry v grafu se rovná šířce 1 jednotky mezery (sp) v notovém zápisu (sp = mezera notové osnovy, vzdálenost mezi dvěma linkami notové osnovy). Tudíž každý přidaný modrý čtvereček vytáhnutí prodlouží o 1 sp (mezeru); smazání modrého čtverečku vytáhnutí zkrátí o 1 sp (mezeru).

  Vytáhnutí se mění přidáním nebo smazáním modrých čtverečků v grafu. Pro přidání čtverečku do grafu klepněte na prázdný průsečík. Pro smazání čtverečku na něj klepněte. Body začátku a konce vytáhnutí lze posunout jen nahoru a dolů.

  Upravení výšky

  Výška značky pro vytáhnutí je upravena automaticky, takže se objevuje pouze nahoře notové osnovy. Tuto výšku lze, pokud je třeba, snížit, takto:

  1. Vytvořte další notu na horní lince (nebo mezeře) notové osnovy, svisle nad notou, na níž chcete, aby vytáhnutí začalo.
  2. Vytáhnutí použijte nejprve na vyšší notě: to vám dá značku pro vytáhnutí s nejnižší výškou.
  3. Pro zvětšení výšky vytáhnutí tuto notu posuňte směrem dolů.
  4. Táhněte značku pro vytáhnutí dolů do správné polohy.
  5. Označte horní notu neviditelnou a tichou (pomocí správce).

  Upravení polohy

  Pro upravení polohy použijte jeden z následujících postupů:

  • Táhněte značku pro vytáhnutí pomocí myši.
  • Klepněte na značku a upravte vodorovné a svislé posuny ve správci.
  • Dvakrát klepněte na značku; nebo na ni klepněte a stiskněte Ctrl+E (Mac: Cmd+E); nebo na značku klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit prvek. potom použijte klávesy šipek pro jemné polohování (0,1 jednotky mezery současně); nebo Ctrl+šipka (Mac: Cmd+Arrow) pro větší úpravy (1 jednotka mezery současně).

  Vlastní vytáhnutí

  Poté co bylo vytáhnutí v notovém zápisu vytvořeno, může být uloženo pro budoucí použití tažením a upuštěním jeho značky na paletu, zatímco podržíte klávesy Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift). Podívejte se na vlastní pracovní plocha

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.