Nastavení strany

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Nastavení strany

  RozvrženíNastavení strany... (jako StylObecné...) umožňuje změnu rozvržení a formátování notového zápisu. Dialog pro nastavení strany ovládá obecné volby pro formátování včetně velikosti strany, tisknutelných okrajů a toho, jak je velká mezera osnovy (měřítko). Nastavení strany je prvním místem, kam jít, když je potřeba udělat velikost not větší nebo menší.

  Rozvržení, dialog Nastavení strany

  Velikost strany

  Zde můžete vybrat formát papíru, buď podle obvyklého názvu (např. Letter nebo A4), nebo zadáním výšky a šířky buď v mm nebo v palcích (k vybrání toho, jakou měřicí jednotku použít, použijte kulaté přepínače). Počáteční výchozí velikost strany závisí na nastavení vašeho jazyka — ve Spojených státech je běžnou velikostí papíru Letter. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku to je A4.

  Také můžete pomocí kulatých přepínačů zvolit postavení not v natočení na šířku nebo na výšku. Před verzí MuseScore 2.1 povolilo zrušení zaškrtnutí Na šířku formát Na výšku. Volitelně můžete použít dvoustranné rozvržení (dvoustrana, to jest formát knihy, se zrcadlením levého a pravého okraje pro sudé a liché strany — podívejte se níže).

  Okraje strany

  Nastavení pro okraje sudých stran a okraje lichých stran umožňuje stanovení tisknutelné oblasti stran. Stranou měnění okrajů okolo not na straně, jsou jiná nastavení, jako je umístění záhlaví a zápatí, počítána v poměru ke zde stanoveným okrajům.

  Pokud je vybráno zaškrtávací okénko Dvoustrana pod Velikost strany, můžete okraje nastavit odlišně, aby zrcadlily liché a sudé strany. Jinak lze změnit jen jednu sadu okrajů, použije se ale na všechny strany.

  Pro zobrazení okrajů stran v notovém zápisu na obrazovce (třebaže nikoli v tisku) jděte do PohledUkázat okraje stran.

  Mezera osnovy/měřítko

  Mezera osnovy (sp) je velikost mezery mezi dvěma řádky notové osnovy (nebo jedna čtvrtina velikosti plné pětilinkové notové osnovy). Protože se do té mezery vejdou noty, řídí i velikost notových hlaviček, a postupně úměrně velikost notových nožiček, posuvek, klíčů atd. Vedle toho jsou mnohé další formátovací volby vymezeny v mezích jednotky mezery (sp) jako jednotky měření (např. 5,0 sp). Protože změna velikosti mezery osnovy má úměrný účinek na skoro vše, někdy se jí říká měřítko.

  Poznámka: Změna měřítka vždy nezmění počet notových systémů na straně, protože vzdálenost notových systémů může kolísat v mezních hodnotách nastavených v Nejmenší vzdálenost mezi notovými systémy a Největší vzdálenost mezi notovými systémy (podívejte se na StylObecné...Strana).

  Různé

  Číslo první strany nastavuje číslo první strany určitého notového zápisu. Čísla stran menší než 1 nebudou vytištěna — např. nastavení čísla první strany na -1 povede k tomu, že na první a druhé straně se neukáže žádné číslo strany, a číslo strany 1 se objeví na třetí straně.

  Tlačítko Použít na všechny party je dostupné při měnění partu, spíše než hlavního notového zápisu (podívejte se na vytažení partů). Pokud změníte nastavení strany jednoho partu a chcete, aby měl zbytek partů stejné nastavení, tímto tlačítkem se změna použije na všechny party najednou.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.