Obecný styl: takt

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Takt

  Obecný styl: takt

  V nabídce Styl → Obecné → Takt můžete nastavit vzdálenosti různých prvků v rámci taktu.

  Poznámka: Během změny vzdáleností mezi notami a pomlkami se MuseScore vždy snaží zachovat nejlepší rozmístění vzhledem k zobrazení notového zápisu v tisku. Po úpravě vzdáleností mezi prvky zachovává MuseScore typografii standardního notového zápisu (vzdálenosti mezi kratšími hodnotami not jsou kratší a naopak). Prvky, které jsou navázány na noty nebo pomlky (prstoklad, dynamické šipky, linky a podobně) budou posunuty spolu s notou anebo pomlkou. Nemusíte se proto zaobírat samostatným přesouváním těchto prvků.

  Všechna nastavení spojená se šířkou taktu a rozmístěním not jsou minimem. Takty jsou v případě potřeby automaticky natáhnuty v rozmezí obou okrajů.

  Volby

  Všechny parametry zde používají jednotku mezery notové osnovy, zkráceně sp (spatium). Mezera notové osnovy je svislá vzdálenosť mezi linkami (čárami) notové osnovy (pětilinková notová osnova má čtyři mezery notové osnovy). Stejná měrná jednotka se používá i pro vodorovné vzdálenosti a v některých případech tak musíte vzdálenost mezery notovéj osnovy vnímat (ve své mysli provést natočení) v 90 stupňovém úhlu. Měření pomocí mezer notové osnovy umožňuje, v případě, že měníte velikost notové osnovy, úměrné měnění všech prvků v notovém zápisu. Na podrobnosti se podívejte v nastavení strany: mezera osnovy/měřítko.

  • Nejmenší šířka taktu
   Sets the minimum horizontal length of measures. In measures containing very little content (e.g., a single whole note or whole measure rest), the measure will only shrink as far as this minimum.

  • Odstupy (1 = těsný)
   Condenses or expands the space after notes or rests. This setting thus affects not only space between notes but also between the last note and the ending barline. For the space between the beginning of the measure and the first note or rest, see Barline to note distance (below).
   Poznámka: Changes to an individual measure's Stretch (under Layout → Increase Stretch, Decrease Stretch) are calculated after, and proportional to, the global Spacing setting.

  • Vzdálenost mezi taktovou čárou a notou vlevo
   Sets the distance between the barline which begins a measure and the first note or rest in that measure. For the initial measures of systems, which start with clefs instead of barlines, use Clef/key right margin (below).
   The following two options set the distance between barlines and specific elements that may come between a barline and the first note in a measure, independent of the Barline to note distance setting.

  • Vzdálenost mezi taktovou čárou a ozdobnou notou
   Sets the distance between a barline and a grace note that occurs before the first actual note in a measure.

  • Vzdálenost mezi taktovou čárou a posuvkou
   Sets the distance between a barline and an accidental placed before the first note in a measure.

  • Vzdálenost mezi taktovou čárou a notou vlevo

  • Nejmenší vzdálenost mezi notami
   Specifies the smallest amount of space MuseScore will allow after each note (depending on other factors, more space may be allowed).

  • Levý okraj klíče
   Sets the distance between the very beginning of each line and the clef. (This option is rarely needed.)

  • Levý okraj předznamenání
   Sets the distance between the key signature and the clef preceding it.

  • Levý okraj taktového označení
   Sets the distance between the time signature and the key signature or clef preceding it.

  • Levý okraj klíče/předznamenání
   Sets the distance between the material at the beginning of each line (such as the clef and key signature) and the first note or rest of the first measure on the line. (Note that, although not named in the option, if a time signature is present, it is the element from which the spacing begins.)

  • Vzdálenost mezi taktovou čárou a klíčem vlevo
   Sets the distance between a barline and a clef change preceding it.

  • Okraje vícetaktové pomlky
   Sets the distance between a multimeasure rest and the barlines on either side.

  • Tloušťka linky notové osnovy
   Sets the thickness of the lines of the staff, which allows you to make the staff thicker and darker, if you need greater visibility on your printouts.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.