Dynamické šipky

Aktualizováno před před 4 roky
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Dynamické šipky

  Přidání dynamické šipky

  Dynamické šipky jsou jako předměty linky. Pro vytvoření dynamické šipky vyberte rozsah not, jež má dynamická šipka pokrývat.

  • <: Vytvoří dynamickou šipku crescenda
  • >: Vytvoří dynamickou šipku diminuenda (decrescendo)

   Jednotaktové crescendo

  Dynamické šipky můžete vytvářet i dvojitým klepnutím na dynamickou šipku v paletě Linky, zatímco jsou vybrány noty.

  Upravení dynamické šipky

  Jakmile máte dynamickou šipku ve svém notovém zápisu, můžete ji upravovat, prodlužovat nebo přesunovat. Pro upravení délky:

  1. Dvakrát klepněte na dynamickou šipku pro vstoupení do režimu úprav. Potom vyberte (klepněte na) koncový bod k posunutí:

   Crescendo v režimu úprav ukazuje úchopy a kotvy

  2. Shift+ nebo Shift+ posune kotvu vybraného koncového bodu, což určuje, které noty ovlivní přehrávání a povolí roztažení dynamické šipky přes zalomení řádků:

   Kotva crescenda se táhne k další notě

  3. nebo , Ctrl+ nebo Ctrl+ (Mac: Cmd+ nebo Cmd+), a tažení myší posune vybraný koncový bod bez změny místa, kde je ukotven. Tento způsob je vhodný jen pro malé úpravy viditelného vzhledu dynamické šipky. Na prodloužení dynamické šipky pod více nebo méně notami použijte Shift+ nebo Shift+ pro změnu kotvy (viz výše). Obnovovací příkaz Ctrl+R (Mac: Cmd+R) vrátí tyto malé úpravy zpět, nevrátí však změny provedené u kotev.

   Crescendo se viditelně táhne za bod kotvy

  Linky cresc. a dim.

  Dodatečně k dynamickým šipkám tu jsou linky cresc.   _     _     _ a dim.   _     _     _ s tím samým účelem v paletě Linky. Pro změnu textu (např. na cresc. poco a poco, nebo decresc. místo dim) na linku klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti linky....

  Pro proměnění dynamické šipky do jí odpovídající textové linky:

  1. Vyberte dynamickou šipku.
  2. Ve správci nastavte Styl linky na Široce čárkováno.
  3. Ve správci vyberte zaškrtávací okénko Textová linka.

  Přehrávání dynamické šipky

  Přehrávání crescend a diminuend je účinné jen od jedné noty po další; v současnosti není možné měnit sílu tónu (dynamiku) v průběhu jednotlivé noty. Ve výchozím nastavení ovlivní dynamické šipky přehrávání, jen když je dynamika použita před a po dynamické šipce.

  Například crescendo zahrnující noty mezi sílou tónu p a f při přehrávání povede ke změně dynamiky. Nicméně mezi jakýmikoli dvěma po sobě jdoucími dynamikami bude mít účinek pouze první přiměřená dynamická šipka: diminuendo mezi p a f se bude přehlížet; ze dvou nebo více crescend mezi p a f se budou přehlížet všechna kromě prvního.

  Dynamická šipka může být použita bez značek pro dynamiku, upravením hodnoty pro změnu síly tónu ve správci (hodnoty v rozsahu 0 až 127).

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.